Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 334-CT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 07/12/1987 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 334-CT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 1987

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHỐI HỢP VỚI CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban chấp hành Tổng công đoàn Việt Nam đã ra Nghị quyết tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ VI Công đoàn Việt Nam vào tháng 10 năm 1988.

Đại hội Công đoàn lần này sẽ xác định rõ nhiệm vụ của Công đoàn theo quan điểm đổi mới của Đại hội Đảng lần thứ VI, trên cơ sở đó phát huy tinh thần làm chủ tập thể của công nhân, viên chức để cùng với các cơ quan Nhà nước thực hiện việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng trong công nhân, viên chức giải quyết các khó khăn trong sản xuất và đời sống, đấu tranh đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của kế hoạch 1986 - 1990.

Để chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu làm tốt các việc sau đây:

1. Phải tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn các cấp gắn việc chuẩn bị Đại hội Công đoàn với việc đẩy mạnh phong trào cách mạng của quần chúng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI của Đảng và kế hoạch kinh tế - xã hội của Nhà nước, cụ thể là:

a) Thông báo cho công đoàn cùng cấp về kế hoạch kinh tế, xã hội của ngành hoặc địa phương, các chủ trương, biện pháp sắp xếp lại sản xuất, chương trình đổi mới kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để giải quyết các khó khăn, bảo đảm việc làm và thu nhập của công nhân; các kế hoạch cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn lao động, giải quyết nhà ở và tăng cường phúc lợi tập thể và tạo điều kiện để công đoàn các cấp vừa chuẩn bị tốt cho Đại hội vừa động viên, cổ vũ quần chúng tham gia phong trào thi đua lao động sản xuất, tiết kiệm, thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước 1988 và các năm tiếp theo.

b) Phối hợp với Công đoàn triển khai việc thực hiện cơ chế quản lý theo tinh thần Nghị quyết 3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Chú trọng các nội dung mở Đại hội công nhân, viên chức ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ tập thể của công nhân, viên chức tham gia xây dựng kế hoạch từ dưới lên; tổ chức bầu Hội đồng xí nghiệp, làm thử việc bầu Giám đốc và các cán bộ lãnh đạo chủ chốt khác của xí nghiệp, tổ chức cho công nhân, viên chức đóng góp vào việc kiện toàn bộ máy, giảm nhẹ biên chế gián tiếp; xây dựng quy chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền phối hợp với công đoàn cùng cấp tổ chức tốt Đại hội Công đoàn. Khi Công đoàn cấp nào tiến hành đại hội thì thủ trưởng cơ quan cấp đó (ở Trung ương là Bộ trưởng, ở tỉnh, thành phố và đặc khu là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, ở các xí nghiệp là Giám đốc xí nghiệp, v.v…) phải đích thân đến dự, lắng nghe, tiếp thụ ý kiến phê bình của công nhân, viên chức đối với công tác quản lý của các cơ quan Nhà nước; giải đáp hoặc giải quyết ngay những kiến nghị chính đáng của công nhân, xử lý nghiêm minh những người lợi dụng chức, quyền cố tình làm sai chính sách, ức hiếp, trù dập quần chúng. Những vấn đề công nhân viên chức nêu ra chưa giải đáp, giải quyết được phải định thời hạn giải quyết và thông báo lại để công nhân viên chức biết.

Các đồng chí Bộ trưởng, Tổng cục trưởng, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này, kịp thời báo cáo kết quả và các kiến nghị của công nhân viên chức không thuộc thẩm quyền của ngành và địa phương để Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng xem xét, giải quyết.

 

 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Kiệt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 334-CT ngày 07/12/1987 về phối hợp với Công đoàn tổ chức Đại hội lần thứ VI Công đoàn Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.487

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.71