Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 28/2003/CT-UB về cán bộ, công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan làm việc cho cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài tại An Giang

Số hiệu: 28/2003/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Văn Đảm
Ngày ban hành: 23/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2003/CT-UB

Long Xuyên, ngày 23 tháng 10 năm 2003

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN LÀM VIỆC CHO CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI TẠI AN GIANG.

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, trong thời gian qua Văn phòng đại diện các Công ty bảo hiểm 100% vốn nước ngoài hoạt động tại An Giang như: Prudential, AIA, Manulife.. trực tiếp tuyển chọn người làm đại lý bảo hiểm vào các đối tượng là cán bộ, công chức đương chức, đảng viên, vợ hoặc chồng của các đồng chí lãnh đạo ở huyện, tỉnh, cán bộ về hưu...

- Hoạt động tuyển dụng trực tiếp người lao động của các Văn phòng đại diện Công ty bảo hiểm 100% vốn nước ngoài đã vi phạm quy định tại Điều 8 Nghị định 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ. Điều 8 Nghị định 85 quy định: Tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu sử dụng lao động Việt Nam cần gửi văn bản yêu cầu đến tổ chức cung ứng lao động quy định tại Điều 6 của Nghị định này. Trong văn bản yêu cầu cần nêu rõ tiêu chuẩn, số lượng, thời hạn cần tuyển; quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động Việt Nam và của tổ chức, cá nhân nước ngoài trong quá trình làm việc và khi thôi việc.

- Đối với cán bộ, công chức đương chức và vợ hoặc chồng làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài cũng đã vi phạm Điều 5 Nghị định 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ. Điều 5 Nghị định 85 quy định: Người lao động Việt Nam có đủ điều kiện quy định tại Điều 1 của Nghị định này được phép làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, trừ các đối tượng sau:

1. Cán bộ, công chức đương chức; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam tại ngũ;

2. Người thuộc diện nêu ở khoản 1 của Điều này có ngành, nghề liên quan đến bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật đã nghỉ hưu, thôi việc hoặc xuất ngũ chưa hết thời hạn 5 năm;

3. Vợ hoặc chồng của người đang làm công tác liên quan đến bí mật Nhà nước;

.....

Để chấn chỉnh và tăng cường quản lý lao động làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Chỉ thị thủ trưởng các Sở, Ban ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số biện pháp chủ yếu sau đây:

1- Nếu cán bộ công chức là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, khi tham gia làm việc cho tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài, phải chấp hành đúng quy định tại Điều 16 bản Quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về những điều Đảng viên không được làm.

2- Nếu là cán bộ, công chức đương chức; sĩ quan, hạ sĩ quan của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và vợ hoặc chồng của những người này, khi tham gia làm việc cho tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài, phải thực hiện đúng quy định tại Điều 5, Nghị định 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

3- Thủ trưởng cơ quan, Xí nghiệp, đơn vị... có cán bộ, Đảng viên hay vợ hoặc chồng của cán bộ Đảng viên thuộc cơ quan đơn vị mình, có tham gia làm việc cho tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài, phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định tại Điều 5 Nghị định 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam và Mục I.1 Quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về những điều Đảng viên không được làm.

4- Nhận được Chỉ thị này, thủ trưởng cơ quan, đơn vị... báo cáo với cấp ủy Đảng và tiến hành rà soát lại cán bộ, Đảng viên sinh hoạt, công tác ở cơ quan, đơn vị mình, hay vợ hoặc chồng của những cán bộ Đảng viên ấy có làm việc cho cá nhân hay tổ chức nước ngoài; để chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những vi phạm (nếu có) và báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Yêu cầu các Sở, Ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện đúng tinh thần chỉ thị này. Quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vấn đề gì mới báo cáo kịp thời về UBND tỉnh.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 28/2003/CT-UB về cán bộ, công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan làm việc cho cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài tại An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.530

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81