Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 23/CT-UB-NC Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 25/05/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 23/CT-UB-NC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 1994

 

CHỈ THỊ

VỀ SƠ KẾT VIỆC THỰC HIỆN LUẬT CÔNG ĐOÀN.

Căn cứ vào Luật Công đoàn đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30/6/1990.
Căn cứ vào Nghị định 133/HĐBT và Nghị định 302/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Công đoàn.
Căn cứ vào thông báo về nội dung làm việc giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố số 30/TB-UB ngày 16/4/1994.
Để đánh giá kết quả việc triển khai Luật Công đoàn 4 năm qua trên địa bàn thành phố và có cơ sở để chỉ đạo triển khai tiếp trong thời gian tới.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Giám đốc các đơn vị sản xuất kinh doanh trong và ngoài quốc doanh tổ chức sơ kết việc triển khai, thực hiện Luật Công đoàn 4 năm qua. Gồm các nội dung chính sau đây :

a- Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan đơn vị, trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Luật Công đoàn trong thời gian qua, mối quan hệ phối hợp giữa thủ trưởng đơn vị và tổ chức công đoàn. Ưu, khuyết điểm, thuận lợi, khó khăn, đề xuất kiến nghị.

b- Đánh giá về kết quả vai trò hoạt động của tổ chức công đoàn.

c- Qua sơ kết đề ra phương hướng cụ thể để tiếp tục triển khai Luật Công đoàn trong thời gian tới.

2- Báo cáo sơ kết gởi về Sở Tư pháp thành phố số 143 Pasteur quận 3 trước ngày 20/6/1994 để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 5/7/1994.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Giám đốc các đơn vị kinh tế, sản xuất kinh doanh và ngoài quốc doanh nghiêm túc thực hiện chỉ thị này.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Sang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 23/CT-UB-NC ngày 25/05/1994 về sơ kết việc thực hiện Luật công đoàn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.964

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.72.180