Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 21-CT-QL năm 1964 về việc áp dụng chế độ phụ cấp thực tập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành

Số hiệu: 21-CT-QL Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục Người ký: Nguyễn Khánh Toàn
Ngày ban hành: 07/05/1964 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21-CT-QL

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 1964 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THỰC TẬP

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Kính gửi: Các ông hiệu trưởng các trường đại học và trung học chuyên nghiệp,

Căn cứ thông tư số 70-NV-CB ngày 16-12-1960 của Bộ Nội vụ giải thích và hướng dẫn việc thi hành các chế độ đối với cán bộ đi học, và theo quyết định số 17-QD ngày 13-01-1961 của Bộ Giáo dục thì các công nhân, cán bộ được hưởng sinh hoạt phí không có phụ cấp thực tập, nhưng nếu mức sinh hoạt phí thấp hơn học bổng toàn phần (22đ) cộng với phụ cấp thực tập, thì được nâng lên bằng mức ấy, trong thời gian đi thực tập.

Theo quy định trên đây, những cán bộ miền Nam đi học hưởng chế độ sinh hoạt phí thống nhất 32đ80 theo thông tư số 36-NV ngày 04-07-1961 của Bộ Nội vụ không được hưởng phụ cấp thực tập; trong thời gian đi thực tập vẫn chỉ được hưởng 32đ80 như lúc học ở trường. Trong khi đó, thì các học sinh miền Nam được trợ cấp loại 1, loại 2 vẫn được hưởng phụ cấp thực tập như các sinh viên, học sinh chỉ được cấp một phần học bổng hoặc không có học bổng. Do đó, trong thời gian đi thực tập (hiện nay có ngành sinh viên, học sinh đi thực tập bốn, năm tháng liền) những sinh viên, học sinh miền Nam loại 1, loại 2 được hưởng cao hơn những cán bộ miền Nam nói trên rất nhiều. Cụ thể là:

- Nếu phụ cấp thực tập là loại 0đ30 một ngày, sinh viên miền Nam loại 1 được hưởng: 32đ + 9đ = 41 đồng.

- Nếu phụ cấp thực tập là loại 0đ40 một ngày, sinh viên miền Nam loại 1 được hưởng: 32đ + 12đ = 44 đồng.

- Nếu phụ cấp thực tập là loại 0đ50 một ngày, sinh viên miền Nam loại 1 được hưởng: 32đ + 15đ = 47 đồng.

Nhận thấy việc áp dụng chế độ phụ cấp thực tập như trên là không hợp lý và không phù hợp với tình hình hiện này, nên trong khi chờ đợi nghiên cứu lại toàn bộ chế độ phụ cấp thực tập, Bộ Giáo dục quyết định tạm thời như sau, sau khi đã trao đổi ý kiến với Bộ Tài chính và Bộ Lao động:

Đối với những sinh viên, học sinh miền Nam được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng cao hơn mức học bổng toàn phần xét cấp cho sinh viên, học sinh thường, không áp dụng chế độ phụ cấp thực tập; nếu mức trợ cấp thấp hơn học bổng toàn phần + phụ cấp thực tập, thì được nâng lên bằng mức này trong thời gian đi thực tập.

Ví dụ: Nếu phụ cấp thực tập là loại 0đ40 một ngày, mỗi tháng 12 đồng, mức cao nhất của một học sinh, sinh viên thường được cấp học bổng toàn phần: 22đ + 12đ = 34 đồng. Trong trường hợp này, sinh viên miền Nam loại 1 đã được hưởng trợ cấp 32 đồng, chỉ được bù thêm 2 đồng; sinh viên miền Nam loại 2 đã được trợ cấp 28 đồng, được bù thêm 6 đồng,v.v…

Bộ Giáo dục yêu cầu các trường đại học và trung học chuyên nghiệp thi hành chỉ thị này kể từ ngày nhận được.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Khánh Toàn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 21-CT-QL năm 1964 về việc áp dụng chế độ phụ cấp thực tập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.665
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219