Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 20/CT-UB năm 1977 thực hiện Quyết định 133/CP về tăng cường công tác chỉ đạo xây dựng và quản lý chặt chẽ việc thực hiện định mức lao động do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 20/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Văn Đại
Ngày ban hành: 10/05/1977 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 20/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 133/CP CỦA HỘI ĐỒNG CHÁNH PHỦ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CHẶT CHẼ VIỆC THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

Trong 2 năm qua, các ngành, Sở quản lý kinh tế có chú ý từng buớc thực hiện công nhân làm việc có mức và trả lương theo sản phẩm, nhưng do tình hình tổ chức sản xuất chưa ổn định, vật tư kỹ thuật cung cấp không bảo đảm cho sản xuất được liên tục nên chưa tiến hành được công tác tổ chức định mức lao động trong các khâu sản xuất.

Mặc dù vậy, với sự cố gắng khắc phục nhiều khó khăn của các đơn vị, năm qua ngành xây dựng.. và gần đây có ngành công nghiệp tổ chức thí điểm 3 xí nghiệp, chỉ đạo xây dựng định mức lao động và thực hiện chế độ trả lương theo sản phẩm, bước đầu thu được một số kết quả như sau : Xí nghiệp Xe Đạp Giải Phóng thực hiện tăng 52%. Xí nghiệp Dệt số 5 tăng 15% và Xí nghiệp May Sài Gòn 2 tăng 18% về năng suất lao động.

Để chấp hành nghiêm chỉnh Quyết định 133-CP ngày 3-8-1976 của Hội đồng Chánh phủ về tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng và quản lý chặt chẽ việc thực hiện các định mức lao động, các ngành và các cơ sở cần ra sức khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện tốt một số công việc như sau :

1/ Phấn đấu từ đây đến hết năm 1977 các khâu sản xuất của từng xí nghiệp được tiến hành định mức lao động với tỷ lệ 50% so với diện có thể định mức được nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước giao, đẩy mạnh tăng năng suất lao động và cải thiện đời sống công nhân viên chức.

2/ Tất cả các định mức đã xây dựng cần phải được đưa vào sản xuất thường xuyên, thực hiện chế độ tiền lương trả theo sản phẩm và phải được quản lý chặt chẽ.

3/ Về tổ chức chỉ đạo, các ngành cần làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng cho công nhân viên chức, chấn chỉnh tổ chức sản xuất và tổ chức lao động chú trọng khâu cung ứng vật tư kỹ thuật, thành lập Hội đồng định mức, tăng cường và bồi dưỡng cán bộ làm công tác định mức, củng cố hệ thống thống kê và KCS để thống kê nghiệm thu tốt số lượng, chất lượng sản phẩm.

Thành phố lấy ngành Công nghiệp để chỉ đạo chung. Các ngành cũng cần chọn điểm để chỉ đạo mở rộng diện. Đến hết tháng 7 năm 1977 sẽ rút kinh nghiệm từng ngành và chung toàn thành phố.

Nhận được chỉ thị nay, các ông Giám đốc các ngành và các xí nghiệp có trách nhiệm nghiên cứu, lập kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn các cấp thi hành tốt các nhiệm vụ trên.

Các ông Giám đốc và Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Ủy ban Khoa học kỹ thuật Thành phố, Công ty Vật tư, Sở Tài chánh, Sở Lao động ... có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ các ngành sản xuất và giúp Ủy ban chỉ đạo tốt công tác này.

Các Ngành và các cơ sở thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo theo định kỳ lên cơ quan quản lý cấp trên, đồng gởi cho Sở Lao động.

Sở Lao động có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra và thường xuyên tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban, trước mắt cần mở lớp bồì dưỡng nghiệp vụ định mức lao động giúp cho ngành quản lý sản xuất kinh doanh trong thành phố.

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
Văn Đại

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 20/CT-UB năm 1977 thực hiện Quyết định 133/CP về tăng cường công tác chỉ đạo xây dựng và quản lý chặt chẽ việc thực hiện định mức lao động do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.698

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241