Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2015 về tăng cường quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động và an toàn trên công trình xây dựng tiếp giáp vơi khu dân cư; đường giao thông do tỉnh Bình Dương ban hành

Số hiệu: 16/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 12/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Bình Dương, ngày 12 tháng 10 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC CÓ NHIỀU NGUY CƠ TAI NẠN LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN TRÊN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TIẾP GIÁP VỚI KHU DÂN CƯ; ĐƯỜNG GIAO THÔNG

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động, sự cố mất an toàn lao động tại nhiều dự án, công trình xây dựng, công trình giao thông, nhất là nhng công trình đang thi công gần với khu dân cư, đường giao thông. Những vụ tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng này đã gây thiệt hại về người, tài sản, vật chất, gây tâm lý lo sợ cho người lao động và người dân đang sinh sống gần các công trình hoặc hằng ngày tham gia giao thông ngay bên dưới, bên cạnh công trình;

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-LĐTBXH ngày 10/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động và an toàn trên công trình xây dựng tiếp giáp vơi khu dân cư; đường giao thông,

Để kịp thời chấn chnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động và an toàn trên công trình xây dựng tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông, bảo đảm quyền được làm việc an toàn của người lao động, quyền được sinh hoạt an toàn của người dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp, Bản quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Sở Công Thương, Sở Giao thông - Vận tải và Sở Xây dựng:

a) Chủ động kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động đối vi các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý;

b) Thanh tra, kiểm tra các công trình trọng điểm, các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng;

c) Xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn lao động của các doanh nghiệp, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổng thầu, nhà thu thuộc phạm vi quản lý.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Bình Dương phối hợp với các cơ quan nêu trên tổ chức tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của người sử dụng lao động, người lao động về an toàn, vệ sinh lao động trong những lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo:

a) Các phòng chuyên môn có liên quan tại địa phương:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động, đặc biệt là các nhà thầu, ban quản lý dự án các công trình tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông; công khai thông báo các vi phạm nghiêm trọng trong công tác an toàn, vệ sinh lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng; xử lý nghiêm những vi phạm về an toàn lao động; xem xét khởi tố vụ án, truy tố người vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng;

- Quản lý chặt chẽ thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, đặc biệt là thiết bị nâng hạ tại công trình tiếp giáp khu dân cư, đường giao thông; quy định khung giờ hoạt động và phân luồng giao thông hp lý tại công trình tiếp giáp các khu dân cư, đường giao thông.

b) Nhà thầu thi công, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động thuộc phạm vi quản lý:

- Lập biện pháp quản lý rủi ro trong suốt quá trình làm việc, đảm bảo an toàn cho cả người lao động và người dân xung quanh;

- Lựa chọn người có chuyên môn, kinh nghiệm, được đào tạo phù hp đlàm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;

- Huấn luyện thực hiện quy trình, biện pháp an toàn thường xuyên cho người lao động;

- Thực hiện đầy đủ việc tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động;

- Bố trí người giám sát, phân luồng giao thông, thiết lập tín hiệu cảnh báo khi thi công tại các công trình giao thông, công trình gần đường giao thông.

c) Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý:

- Tổ chức đánh giá đầy đủ về năng lực của các chủ thể tham gia xây dựng công trình, chỉ cho phép thi công khi đảm bảo triển khai đầy đủ các biện pháp an toàn trên công trường;

- Tập trung kiểm tra tình trạng an toàn của thiết bị nâng trong các công trình, việc đào tạo huấn luyện đối với người vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các biện pháp thi công đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật an toàn;

- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi công của nhà thầu đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; đình chỉ ngay các nhà thầu vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

4. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30 tháng 11 năm 2015 để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan tchức thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- CA, Bộ CHQS tỉnh;
- Các S, ban, ngành (18);
- Báo, Đài PT-TH Bình Dương;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, Thái, Khiêm, TH, website tỉnh;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRC
Trn Thanh Liêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2015 về tăng cường quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động và an toàn trên công trình xây dựng tiếp giáp vơi khu dân cư; đường giao thông do tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.354

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228