Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 13/2008/CT-UBND thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công, viên chức do tỉnh Sóc Trăng ban hành

Số hiệu: 13/2008/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Huỳnh Thành Hiệp
Ngày ban hành: 25/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2008/CT-UBND

Sóc Trăng, ngày 25 tháng 9 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai cho các Sở ngành, địa phương trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thời gian qua còn chậm. Một số cơ quan, đơn vị chưa tuân thủ nguyên tắc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và có sự nhầm lẫn giữa chuyển đổi vị trí công tác với công tác luân chuyển cán bộ.

Để thúc đẩy việc triển khai thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo đúng Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng chỉ thị:

1. Việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là quy định bắt buộc, thường xuyên, áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức được bố trí làm việc tại các vị trí công tác thuộc các lĩnh vực, ngành nghề theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định có liên quan.

Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2008, bắt đầu thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với những công chức, viên chức có thời gian làm việc từ đủ 36 tháng trở lên tại vị trí công tác trong lĩnh vực, ngành nghề thuộc danh mục quy định.

2. Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

a) Tổ chức triển khai, quán triệt Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ trong cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; trong đó cần lưu ý phối hợp với cấp ủy làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

c) Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải đảm bảo nguyên tắc khách quan, công tâm, khoa học và hợp lý; phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, không ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công việc; chống biểu hiện bè phái, chủ nghĩa cá nhân; không gây mất đoàn kết nội bộ và không làm xáo trộn sự ổn định trong cơ quan, đơn vị.

Chuyển đổi vị trí công tác phải đúng theo nguyên tắc hoán vị, không làm tăng biên chế; thực hiện theo kế hoạch, công bố công khai trong nội bộ cơ quan, đơn vị và xác định là trách nhiệm của người đứng đầu.

d) Định kỳ vào tháng 11 hàng năm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp.

3. Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện chuyển đổi vị trí:

a) Nghiêm chỉnh chấp hành quyết định chuyển đổi vị trí công tác của Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền.

b) Bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ được phân công phụ trách cho cơ quan, đơn vị trước khi nhận nhiệm vụ mới.

c) Nỗ lực tìm hiểu, nhanh chóng tiếp cận với công việc ở vị trí mới, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

4. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị này; đề xuất giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; tổng hợp, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ tình hình và kết quả thực hiện vào cuối tháng 11 hàng năm.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp;
- Ban Chỉ đạo TW về Phòng chống tham nhũng;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: NC, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thành Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 13/2008/CT-UBND thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công, viên chức do tỉnh Sóc Trăng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.543

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242