Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 11/2003/CT-UB về việc áp dụng mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 11/2003/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 02/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2003/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2003 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH THÀNH PHỐ.

Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ  về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước ; Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ ;
Căn cứ Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 01 năm 2001 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước ;
Căn cứ Thông tư số 04/2003/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 02 năm 2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp trong các doanh nghiệp ;
Xét đề nghị của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố tại tờ trình số 1287/TT-LS ngày 08 tháng 5 năm 2003 về việc tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thành phố ;

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ thị như sau :

1. Cho phép các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích được thành lập theo Nghị định số 56/CP ngày 02 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ và  Chỉ thị số 39/CT-UB ngày 02 tháng 12 năm 1996 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện chế độ tiền lương theo Nghị định số 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ, Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ, cụ thể như sau :

+ Nếu doanh nghiệp có lợi nhuận thì điều kiện áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm như doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

+ Nếu doanh nghiệp hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận (áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động nhận kinh phí từ ngân sách thành phố cấp) thì điều kiện áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm là không làm giảm khối lượng nhiệm vụ, công việc được Nhà nước giao hoặc theo đơn đặt hàng. Mức lương tối thiểu được áp dụng là mức lương tối thiểu chung 290.000 đồng cộng với hệ số điều chỉnh tăng thêm 0,1 bằng 319.000 đồng.

2. Giao cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố làm thường trực phối hợp với các Sở quản lý Ngành, Tổng Công ty thành phố, Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Sở Tài chánh-Vật giá thành phố và Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tổ chức xét duyệt định mức lao động, thẩm định và giao đơn giá tiền lương cho các doanh nghiệp đảm bảo các quy định chung và thu nhập của người lao động không giảm so với các năm trước.

3. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố có trách nhiệm tổng hợp tình hình xét duyệt định mức lao động, thẩm định và giao đơn giá tiền lương cho các doanh nghiệp và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

4. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2003.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các Sở quản lý Ngành, Tổng Công ty thành phố, Ủy ban nhân dân các quận-huyện và các doanh nghiệp Nhà nước phản ánh về Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận :
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- UBMTTQ và các Đoàn thể TP
- Sở-Ban-Ngành thành phố
- UBND các Quận-Huyện
- Các Tổng Công ty thuộc TP
- VP/TU và các Ban Đảng
- Viện KSND.TP, Tòa án nhân dân TP
- VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ NCTH
- Lưu (CNN/K)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Quốc Bình

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/2003/CT-UB về việc áp dụng mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.946
DMCA.com Protection Status