Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/CT-UB năm 1982 về việc thực hiện tốt công tác cải tạo lao động và đẩy mạnh công tác ở các trường trại cải tạo lao động do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 07/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Đình Nhơn
Ngày ban hành: 10/03/1982 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 07/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 1982

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC CẢI TẠO LAO ĐỘNG VÀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC Ở CÁC TRƯỜNG TRẠI CẢI TẠO LAO ĐỘNG

Xét tính chất và để giúp Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi chỉ đạo tốt các mặt công tác quan trọng này, Ủy ban nhân dân thành phố đã quyết định thành lập Ban Giáo dục lao động công nông nghiệp (Quyết định số 05/QĐ-UB ngày 7-1-1982) với chức năng và nhiệm vu là : ”giúp Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức và chỉ đạo thực hiện quy chế bắt buộc lao động và theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chế độ, chính sách, quy chế tổ chức và hoạt động ở các trường giáo dục lao động công nông nghiệp của thành phố”.

Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị ngày 5-2-1982 sơ bộ kiểm điểm tình hình và chủ trương tiến hành một số công việc trước mắt như sau :

1. Các cơ quan chủ quản cấp thành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trường Giáo dục lao động và các trường trại cải tạo lao động cần kiểm điểm lại tình hình tổ chức và quản lý các trường trại, đánh giá đúng kết quả công tác giáo dục cải tạo lao động trong thời gian qua và có kế hoạch củng cố các trường trại hiện có (kể cả yêu cầu mở rộng, hợp nhất hoặc giải thể), có kế hoạch tăng cường công tác quản lý và đẩy mạnh các mặt hoạt động trong từng trường trại theo tinh thần nội dung Quyết định 333/QĐ-UB và tinh thần cuộc họp ngày 5-2-1982 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Tất cả các trường trại mang tính chất cưỡng bức lao động đều cần được lập thủ tục chuyển thành trường Giáo dục lao độ ng công nông nghiệp và theo quy chế của Quyết định 333/QĐ-UB. Thủ tục do cơ quan chủ quản cấp sở hoặc Ủy ban nhân dân quận trực tiếp quản lý trường lập, thông qua Ban Giáo dục lao động thành phố để trình Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Quyết định số 333/QĐ-UB tuy có một số điểm không còn phù hợp với tình hình hiện nay nhưng là cơ sở toàn diện cho hoạt động của Trường nên tất cả các ngành liên quan đều có trách nhiệm thực hiện. Ban Giáo dục lao động phối hợp với cơ quan chủ quản và các ban ngành chức năng nghiên cứu kiến nghị sớm với Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét bổ sung.

4. Trên cơ sở của những việc đã làm được của từng trường trại, Ban Giáo dục lao động cần kết hợp với các cơ quan chức năng (Ủy ban Kế hoạch, Lao động, Thương binh xã hội, Tuyên huấn, các đoàn thể ..) tiến hành tổng kết từng mặt giáo dục, lao động cải tạo và xây dựng chương trình nội dung thích hợp cho từng loại hình cải tạo.

5. Tiến hành chỉ đạo thí điểm một trường ở rừng núi và một trường ở Duyên Hải, trên cơ sở rút kinh nhiệm Trường Giáo dục lao dộng ở Quận 5 (ở Tiền Giang). Đồng thời chuẩn bị hội nghị chuyên đề về các trường trại cải tạo lao động vào cuối tháng 3-1982 để trao đổi kinh nghiệm giáo dục, lao động, biểu dương thành tích và phát động thi đua xây dựng đơn vị tiên tiến và nhân điển hình tiên tiến trong các trường trại cải tạo lao động của thành phố.

6. Xúc tiến việc nghiên cứu xây dựng quy chế toàn diện về công tác lao động cải tạo tại chỗ trên cơ sở dựa vào đoàn thể, tổ dân phố.

Giáo dục lao động công nông nghiệp, thực chất là ”Công tác cải tạo lao động, cải tạo con người, giành lại con người qua lao động” từ các đối tượng hư hỏng, lầm lỡ, sa ngã đến phạm pháp ở mức độ này hay mức độ khác do chủ nghĩa thực dân cũ với chủ nghĩa thực dân mới để lại.

Đây là một việc làm hết sức nhân đạo và cách mạng với tất cả tinh thần trách nhiệm và tình thương, đồng thời cũng là một loại công tác phức tạp, vừa cấp bách và cũng vừa lâu dài, tất cả các ngành, đoàn thể các cấp đều có trách nhiệm thực hiện.

Ban Giáo dục lao động có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổ chức phối hợp với các ngành để thực hiện tốt chỉ thị này và thường xuyên báo cáo tình hình cho Ủy ban nhân dân thành phố.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-UB năm 1982 về việc thực hiện tốt công tác cải tạo lao động và đẩy mạnh công tác ở các trường trại cải tạo lao động do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.554

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.236.140