Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/2010/CT-UBND về tăng cường công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu: 07/2010/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Lữ Ngọc Cư
Ngày ban hành: 26/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2010/CT-UBND

Buôn Ma Thut, ngày 26 tháng 11 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

An toàn lao động, vệ sinh lao động là lĩnh vực quan trọng, gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong những năm qua, nhiều chương trình, dự án, công trình xây dựng công nghiệp đang trên đà phát triển, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tăng về số lượng và quy mô. Trong đó công tác an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tốt góp phần tích cực trong ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật lao động về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh còn nhiều hạn chế. Tình trạng vi phạm các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động còn khá phổ biến; tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có chiều hướng gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng, khai thác khoáng sản, sử dụng điện, luyện cán thép. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động chưa được quan tâm đúng mức; nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động chưa cao; công tác tuyên truyền, huấn luyện, hướng dẫn về an toàn lao động, vệ sinh lao động chưa được thường xuyên. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tế; nhiều hành vi vi phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động chưa được xử lý nghiêm.

Đ phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động, góp phần ổn định và phát triển sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia về Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động của tỉnh trong thời gian tới;

b) Tổ chức hướng dẫn thực hiện Tuần lễ Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ hàng năm; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, huấn luyện pháp luật an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người sử dụng lao động và người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề.

c) Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Đắk Lắk và các cơ quan thông tin đại chúng địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân;

d) Rà soát, hướng dẫn các văn bản pháp luật lao động về bảo hộ lao động, an toàn lao động; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động; đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh;

đ) Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác an toàn lao động và thanh tra lao động; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ và năng lực thanh tra, kiểm tra cho các cán bộ và thanh tra viên.

e) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các công trình trọng điểm, các khu công nghiệp, các cơ sở khai thác khoáng sản, xây lắp công trình công nghiệp, dân dụng, quản lý, sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động và thông báo công khai những doanh nghiệp sai phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn thực hiện các quy định về chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công tác vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động; triển khai các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích của ngành y tế; đảm bảo sức khỏe môi trường, vệ sinh và sức khỏe lao động; xây dựng cộng đồng an toàn.

3. Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; phối hợp với các sở, ngành tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm những quy định về phòng cháy chữa cháy, tùy theo mức độ vi phạm mà có thể truy cứu trách nhiệm hình sự; phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân để đưa ra truy tố, xét xử những người thiếu trách nhiệm, có những hành vi vi phạm pháp luật lao động để xảy ra những vụ tai nạn lao động, cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, hàng năm bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; kinh phí hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ của tỉnh; hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị hàng năm xây dựng kế hoạch kinh phí về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

5. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các ngành chức năng áp dụng các chương trình, giải pháp, tiến bộ khoa học công nghệ về bảo hộ lao động vào lao động sản xuất.

6. Sở Công thương:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, thẩm định và trình UBND tỉnh cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong hoạt động khai thác khoáng sản, thi công các công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi theo đúng quy định hiện hành; định kỳ tổ chức kiểm tra, thanh tra việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong hoạt động khai thác khoáng sản, thi công các công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi theo Giy phép sử dụng vật liệu ncông nghiệp đã được cấp và phương án nổ mìn đã được phê duyệt.

b) Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch kiểm định định kvà đăng ký sử dụng các trang, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đặc thù ngành công nghiệp của các doanh nghiệp theo quy định.

7. Sở Giao thông - Vận tải chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động đối với các công trình xây dựng cầu đường, đặc biệt là các công trình giao thông trọng điểm thuộc quyền quản lý; tăng cường kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình trong các khâu: khảo sát, thiết kế, thi công, xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành và bảo trì công trình.

8. Sở Xây dựng chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động đối với các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng và hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là các công trình có người lao động làm việc trên cao, các đơn vị khai thác vật liệu xây dựng, các loại máy, thiết bị phục vụ thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong các công trình xây dựng, khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng. Tăng cường công tác kiểm tra việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường trong các khâu: khảo sát, thiết kế, thi công; nghiên cứu thành lập bộ phận chuyên trách công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động trong xây dựng. Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 02/2008/CT-BXD ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc ngành xây dựng.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 20/2004/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp, nhất là trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc phòng, chống mối mọt, côn trùng, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, chăn nuôi; kiểm tra hướng dẫn công tác an toàn lao động việc sử dụng máy, thiết bị chuyên dùng trong sản xuất nông nghiệp, khai thác, vận chuyển lâm sản và việc bố trí cán bộ chuyên trách công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động trong nông nghiệp.

10. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ vquy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ, các thiết bị vật tư kỹ thuật sản xuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ chỉ huy quân sự quản lý. Kiện toàn hệ thống tổ chức, cán bộ, nhân viên làm công tác kỹ thuật an toàn lao động và bảo hộ lao động. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động về bảo hộ lao động, an toàn lao động đối với các lực lượng, phương tiện các đơn vị thuộc quyền quản lý, đặc biệt đối với công tác xử lý bom, mìn, đạn dược còn sót lại sau chiến tranh.

11. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan để phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động và kinh nghiệm phòng, chống tai nạn lao động.

12. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư và quản lý lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở ở các Khu công nghiệp trên địa bàn.

13. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ hàng năm theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ tỉnh; chỉ đạo các phòng, ban xây dựng, tổ chức triển khai chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động của các đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trên địa bàn; kiên quyết xử phạt những hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động; kịp thời đình chỉ hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền đình chỉ, tước quyền sử dụng giấy phép hoặc thu hồi chứng chỉ hành nghề của cơ sở vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động có nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và an toàn về cháy, nổ thuộc phạm vi quản lý.

14. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động; phối hợp với các ngành, các địa phương thực hiện các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động chấp hành pháp luật lao động về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; tổ chức tốt các phong trào về bảo hộ lao động, an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

15. Đối với người sử dụng lao động, người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải chú trọng kiện toàn bộ máy làm công tác bảo hộ lao động, tăng cường, tự kiểm tra, rà soát và chấn chnh ngay việc thực hiện pháp luật lao động về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; tăng cường cải thiện điều kiện làm việc, bố trí đủ cán bộ làm công tác bảo hộ lao động và củng cố, kiện toàn mạng lưới an toàn vệ sinh viên; tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động; thực hiện nghiêm túc việc kiểm định, đăng ký sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ các chế độ về bảo hộ lao động cho người lao động.

16. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ hàng năm báo cáo về Ủy ban Nhân dân Tỉnh việc thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TBXH
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư Pháp);
- Thường trực TU;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội T
nh;
- Chủ tịch và các PCT UBND Tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN Việt Nam tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các sở, ngành (có tên trong Chỉ thị);
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PT-TH, Báo ĐắkLắk;
- Văn phòng UBND tỉnh

+ PCVP (Đ/c Danh Sơn);
+ Các phòng: TH, NC;
+ TTTT&CB;
- Lưu: VT, VHXH(V-
60 b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Lữ Ngọc Cư

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/2010/CT-UBND về tăng cường công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


255

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.172.52