Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 04/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nguyễn Long Hải
Ngày ban hành: 25/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 3 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Trong những năm qua, công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Ban, Ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, nhận thức của chủ sử dụng lao động và người lao động về ATVSLĐ từng bước được nâng cao, điều kiện làm việc không ngừng được cải thiện, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, công tác ATVSLĐ còn bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu sót, nhiều tổ chức, cá nhân sử dụng lao động chưa nêu cao trách nhiệm, còn nhiều đơn vị vi phạm các quy định của pháp luật về ATVSLĐ. Phần lớn người lao động còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng và thiếu chủ động trong phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chưa thực hiện đúng quy định về khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tình trạng mất an ATVSLĐ trong các cơ quan, doanh nghiệp, khu vực nông nghiệp, nông thôn, xảy ra khá phổ biến; tai nạn lao động, người bị tai nạn, người mắc bệnh nghề nghiệp có xu hướng gia tăng. Trong đó, có nhiều vụ nghiêm trọng, gây tổn thất lớn về người và tài sản, để lại hậu quả nặng nề, lâu dài cho người lao động và xã hội.

Nhằm chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc đảm bảo công tác ATVSLĐ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, địa phương liên quan tiếp tục tuyên truyền, tập huấn về ATVSLĐ đối với người sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân để phòng ngừa tai nạn lao động trong công việc, đặc biệt là công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; vận hành máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về quy trình an toàn lao động.

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất việc thực hiện công tác ATVSLĐ tại các đơn vị, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thường xảy ra tai nạn lao động như: Xây dựng, khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng,...; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và thông báo công khai những vi phạm pháp luật về ATVSLĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng; kiến nghị khởi tố vụ án vi phạm ATVSLĐ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm chết người.

c) Phối hợp với cơ quan Công an tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết người để có biện pháp khắc phục nguyên nhân nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động tương tự xảy ra.

d) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thực hiện nội dung nêu tại Chỉ thị này; định kỳ trước 30/11 hằng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan: Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy định quan trắc môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, hướng dẫn lập hồ sơ quản lý sức khỏe người lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh và các biện pháp đảm bảo vệ sinh lao động phòng, chống bệnh nghề nghiệp; đào tạo, tập huấn chuyên môn và cấp chứng chỉ về y tế lao động, huấn luyện sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe người lao động.

3. Công an tỉnh: Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức điều tra, giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người và tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thường xảy ra tai nạn lao động liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy; phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ việc sử dụng hóa chất, vật liệu nổ (khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng...); xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

4. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý hoạt động hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, điện, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và các hoạt động khác có liên quan thuộc trách nhiệm, phạm vi quản lý nhà nước của Ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình về ATVSLĐ.

5. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, Ngành liên quan thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn lao động trong xây dựng; tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng, chú trọng những công trình trọng điểm có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.

6. Sở Giao thông vận tải: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường giám sát, kiểm tra ATVSLĐ tại các công trình xây dựng cầu đường, công trình giao thông, chú trọng các công trình trọng điểm, có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ đã cam kết trong hồ sơ bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt/xác nhận.

8. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh: Chủ trì, phối hợp các Sở, Ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị hoạt động trong khu công nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, ATVSLĐ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATVSLĐ. Thực hiên báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác ATVSLĐ, tình hình tai nạn lao động theo quy định.

9. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về ATVSLĐ; lồng ghép tuyên truyền về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với các chương trình khác phù hợp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn và các phương tiện thông tin đại chúng.

10. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

a) Chỉ đạo Liên đoàn lao động cấp huyện, Công đoàn các ngành hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp chủ doanh nghiệp thực hiện tốt việc tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng về ATVSLĐ nhằm phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc.

b) Đổi mới hình thức, nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ; hướng dẫn, phổ biến mô hình, kinh nghiệm cho người lao động tự phát hiện các nguy cơ, sự cố mất ATVSLĐ.

c) Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp công đoàn với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về ATVSLĐ để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị này tới các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về ATVSLĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương đến với các doanh nghiệp, người lao động trong lĩnh vực chính thức và phi chính thức.

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATVSLĐ đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

c) Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (phi chính thức) trên địa bàn để phòng ngừa tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ.

- Báo cáo tai nạn lao động làm chết người hoặc làm bị thương nặng từ 02 người trở lên với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an cấp huyện ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động trên địa bàn để điều tra, xác định nguyên nhân và đề ra các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động tương tự tái diễn; định kỳ thực hiện việc báo cáo tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động.

12. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng:

a) Chấp hành nghiêm pháp luật về lao động, ATVSLĐ, an toàn trong xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng và các văn bản pháp luật liên quan.

b) Xây dựng và thực hiện đầy đủ nội quy, quy trình làm việc bảo đảm an toàn của máy móc, thiết bị và nơi làm việc; tổ chức huấn luyện ATVSLĐ đầy đủ cho các nhóm đối tượng; trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; cải thiện điều kiện lao động; kiểm định và khai báo sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, xây dựng và ban hành nội quy và biện pháp phòng cháy chữa cháy. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng, chống cháy nổ trong quản lý bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

c) Thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm soát, đánh giá nguy cơ, xây dựng các biện pháp phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm có hại và thực hiện các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ tại những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.

d) Tăng cường phối hợp với công đoàn cơ sở tuyên truyền, hướng dẫn người lao động chấp hành pháp luật về ATVSLĐ và nội quy, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm về ATVSLĐ.

e) Khai báo bằng cách nhanh nhất (trực tiếp hoặc điện thoại, fax, thư điện tử) với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (đối với doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp) khi xảy ra tai nạn lao động làm chết người hoặc làm bị thương nặng; trường hợp tai nạn làm chết người, đồng thời báo ngay cho cơ quan Công an cấp huyện trên địa bàn nơi xảy ra tai nạn.

13. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất tại các doanh nghiệp của các Sở, Ban, Ngành, địa phương liên quan trong lĩnh vực ATVSLĐ phải được phối hợp, thống nhất để tránh chồng chéo, đảm bảo tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, thi công công trình đúng theo quy định hiện hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Long Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


141

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79