Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/CT-UB năm 1980 về kế hoạch tổ chức và hướng dẫn hoạt động của các đội kiêm tra của công nhân do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 03/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 16/01/1980 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 03/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 1980

 

CHỈ THỊ

VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐỘI KIÊM TRA CỦA CÔNG NHÂN

Nhằm mục đích thực hiện quyền làm chủ tập thể của công nhân viên chức trong phân phối hàng hóa tiêu dùng, phân phối nhà ở, phục vụ đời sống; phát huy mặt tố ngăn ngừa và khắc phục mặt tiêu cực, thực hiện phân phối công khai, đúng chánh sách, đúng tiêu chuẩn, định lượng và đúng đối tượng, công bằng thuận tiện; tăng cường cải tiến quản lý, thực hiện nghiêm chỉnh 4 chế độ;

Căn cứ sự hướng dẫn của Ủy ban Thanh tra của Chánh phủ và Tổng Công đoàn Việt Nam trong Thông tư số 02/TT-LB ngày 22 tháng 10 năm 1979;

Sau khi trao đổi thống nhất với Liên hiệp Công đoàn thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố hướng dẫn một số điểm về kế hoạch tổ chức và hoạt động của các đội kiểm tra của công nhân thành phố như sau:

1/ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thủ trưởng các Ban ngành, Thủ trưởng các đơn vị, xí nghiệp… cần kết hợp với Ban chấp hành Công đoàn tổ chức phổ biến, quán triệt thông tư số 02/TT-LB của Ủy ban Thanh tra Chánh phủ và Tổng Công đoàn Việt Nam về mục đích ý nghĩa và nội dung hoạt động của các đội kiểm tra của công nhân. Đồng thời chuẩn bị kế hoạch, chuẩn bị nhân sự cho các đội kiểm tra của công nhân ở đơn vị theo sự hướng dẫn của Liên hiệp Công đoàn và Ủy ban Thanh tra thành phố. Trong quá trình học tập, và kiểm tra phát hiện, thủ trưởng các đơn vị cần có biện pháp tích cực sửa chữa ngay những thiếu sót do công nhân viên chức phát hiện và có kế hoạch toàn diện trong việc chăm sóc đời sống ở đơn vị.

Đối với các ngành có liên quan đến công tác đời sống, đến việc phân phối hàng tiêu dùng và nhà ở như: thương nghiệp, lương thực, ăn uống – khách sạn, y tế, văn hóa, nhà đất, tài chánh.. cần có biện pháp kiểm tra, xem xét, chấn chỉnh toàn diện công tác phân phối, công tác chăm sóc đời sống đối với cán bộ công nhân viên chức thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành mình. Đồng thời có kế hoạch phối hợp phục vụ tạo điều kiện cho các đội kiểm tra của công nhân hoạt động.

2/ Để có kinh nghiệm hướng dẫn, tạo điều kiện cho các đội kiểm tra của công nhân hoạt động có hiệu quả; trước khi tiến hành việc tổ chức rộng rãi các đội kiểm tra của công nhân, thành phố sẽ tổ chức thí điểm 1 đội kiểm tra của công nhân cấp thành phố và 2 đội kiểm tra của công nhân của 2 quận: 4 và Gò Vấp.

Khi triển khai, từng quận, huyện, từng ngành cũng cần chọn điểm làm thí điểm trong kiểm tra để rút kinh nghiệm, tổ chức tốt việc kiểm tra của công nhân.

3/ Đây là một công tác lớn, thiết thực góp phần trong việc phát huy quyền làm chủ tập thể của công nhân viên chức, góp phần chống tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết 6 của Trung ương Đảng và Nghị quyết 9 của Thành ủy, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp và thủ trưởng các đơn vị cần đặc biệt quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Công đoàn cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra của các đội kiểm tra của công nhân.

Để giúp Ủy ban Nhân dân thành phố theo dõi, hướng dẫn hoạt động của các đội kiểm tra của công nhân, Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra thành phố liên hệ thường xuyên và phối hợp với Liên hiệp Công đoàn thành phố hướng dẫn việc tổ chức và thực hiện chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, Ủy ban Thanh tra thành phố cần báo cáo đều đặn tình hình kết quả thực hiện và đề xuất ý kiến chỉ đạo với Ủy ban Nhân dân thành phố.

 

 

Nơi nhận:
– UBND các Quận, Huyện
– Ban, Ngành, Đoàn thể TP
– Các cơ quan T đóng tại TP
– Liên Hiệp Công đoàn thành phố
– Ủy ban Thanh tra thành phố
– TCĐ Việt Nam
– Chánh phủ
– Lưu
K.180b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/ THƯỜNG TRỰC
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/CT-UB năm 1980 về kế hoạch tổ chức và hướng dẫn hoạt động của các đội kiêm tra của công nhân do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.751

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227