Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên bộ 17-TT/LB năm 1972 quy định phụ cấp chức vụ cho kế toán trưởng do Bộ Tài chính - Bộ Lao động ban hành

Số hiệu: 17-TT/LB Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Lao động, Bộ Tài chính Người ký: Đào Thiện Thi, Nguyễn Đăng
Ngày ban hành: 25/10/1972 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17-TT/LB

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 1972 

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

QUY ĐỊNH PHỤ CẤP CHỨC VỤ CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG

Điều 42 của Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước ban hành theo Nghị định số 176-CP ngày 10-9-1970 của Hội đồng Chính phủ đã quy định “ngoài tiền lương cấp bậc, kế toán trưởng còn được hưởng phụ cấp chức vụ trong thời gian giữ chức vụ kế toán trưởng”.

Căn cứ điều 42 nói trên, liên Bộ Tài chính – Lao động ra thông tư quy định chế độ phụ cấp chức vụ cho kế toán trưởng để có sự đãi ngộ thích đáng và khuyến khích kế toán trưởng làm tốt nhiệm vụ được giao.

I. PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC PHỤ CẤP CHỨC VỤ

Tất cả kế toán trưởng được chính thức bổ nhiệm ở các đơn vị xí nghiệp hạch toán kinh tế độc lập, Công ty liên hợp, Tổng công ty, Cục và Tổng cục trực thuộc Bộ hạch toán kinh tế toàn ngành, cơ quan sự nghiệp có khối lượng công tác quan trọng và sử dụng số vốn lớn nói ở điều 33 của Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước, trong thời gian giữ chức vụ này được hưởng phục cấp chức vụ theo mức quy định sau đây:

1. Mức phụ cấp chức vụ cho kế toán trưởng ở các đơn vị xí nghiệp hạch toán kinh tế độc lập quy định theo loại, hạng xí nghiệp như sau:

Chức vụ

Mức phụ cấp hàng tháng

(đơn vị: đồng)

Hạng xí nghiệp

VI trở xuống

IV và V

III

II

I

Kế toán trưởng các đơn vị xí nghiệp thuộc các ngành công nghiệp (bao gồm cả xí nghiệp khai thác lâm sản, đánh cá biển) và xây dựng cơ bản.

 

 

 

 

4

 

 

 

 

6

 

 

 

 

8

 

 

 

 

10

 

 

 

 

12

Kế toán trưởng các đơn vị xí nghiệp thuộc các ngành thương nghiệp, vận tải, nông trường quốc doanh.

 

 

 

 

4

 

 

 

6

 

 

 

8

 

 

 

10

 

2. Kế toán trưởng ở các đơn vị xí nghiệp hạch toán kinh tế độc lập thuộc các hạng thấp hơn các hạng đã nêu ở điểm 1 đều hưởng mức phụ cấp chức vụ thống nhất 4 đồng một tháng.

3. Mức phụ cấp chức vụ của kế toán trưởng ở Công ty liên hợp, Tổng công ty, Cục và Tổng cục hạch toán toàn ngành quy định thống nhất 12 đồng một tháng.

4. Đối với các đơn vị xí nghiệp không đặt kế toán trưởng (như quy định ở điều 33 của Điều lệ kế toán Nhà nước) thì người được giao nhiệm vụ phụ trách công tác kế toán của đơn vị (trưởng ban hoặc tổ trưởng) đều hưởng mức phụ cấp chức vụ thống nhất 3 đồng một tháng.

5. Đối với kế toán trưởng ở “các cơ quan sự nghiệp có khối lượng công tác quan trọng và sử dụng số vốn lớn” (như nói ở điều 33 Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước) thì được vận dụng các mức phụ cấp chức vụ quy định ở điểm 1 sau khi các ngành chủ quản ở trung ương và các địa phương làm dự kiến toàn bộ và bàn bạc nhất trí với cơ quan tài chính cùng cấp (Bộ Tài chính ở trung ương, Sở, Ty tài chính ở địa phương) rồi thi hành.

II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Kế toán trưởng chỉ được hưởng phụ cấp chức vụ nếu đã xếp bậc thang lương cán bộ, nhân viên kế toán (hiện nay là thang lương của nhân viên, cán sự, chuyên viên). Nếu hiện nay đã xếp theo lương thực chức vụ cán bộ lãnh đạo như trưởng, phó phòng, phó giám đốc xí nghiệp, vụ trưởng, vụ phí…thì sau khi xếp vào thang lương, cán sự, chuyên viên sẽ được hưởng phụ cấp chức vụ.

2. Đối với kế toán trưởng ở các đơn vị xí nghiệp chưa được xếp hạng, cấp có thẩm quyền cần xúc tiến việc xếp hạng xí nghiệp theo đúng quy định hiện hành rồi mới áp dụng các mức phụ cấp đã nói ở trên, nếu có đơn vị đã chính thức bổ nhiệm kế toán trưởng nhưng việc phân loại, xếp hạng còn gặp khó khăn thì ngành chủ quản, địa phương sẽ đề nghị với Bộ Lao động để giải quyết cụ thể.

3. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đăng

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Đào Thiện Thi

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên bộ 17-TT/LB năm 1972 quy định phụ cấp chức vụ cho kế toán trưởng do Bộ Tài chính - Bộ Lao động ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.380
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66