Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 92/1997/TT-BTC sửa đổi Thông tư 73-TC/TCT-1997 hướng dẫn về chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 92/1997/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành: 25/12/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 92/1997/TT-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 1997

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 92/1997/TT/BTC NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 73 TC/TCT NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 1997 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 73 TC/TCT ngày 20/10/1997 hướng dẫn chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường, để phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi một số điểm như sau:

1/ Sửa lại điểm 3 phần I như sau:

Các hoá đơn, chứng từ quy định trong Thông tư này bao gồm: Hoá đơn bán hàng, hoá đơn kiêm phiếu xuất kho, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, các biên lai thu thuế, biên lai thu tiền, vé, tem phải là bản chính do Bộ Tài chính thống nhất phát hành hoặc được Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) chấp thuận cho doanh nghiệp được phát hành. Các chứng từ khác như hợp đồng kinh tế (bao gồm cả hợp đồng mua bán, hợp đồng sản xuất gia công, hợp đồng trao đổi hàng hoá...), lệnh xuất kho, lệnh điều động... nếu là bản sao hoặc photocopy thì phải có xác nhận sao y bản chính của chính doanh nghiệp.

2/ Bãi bỏ toàn bộ điểm 8 mục A phần II.

3/ Bãi bỏ đoạn: "Người nông dân, ngư dân đem nông sản, lâm sản, thuỷ sản với số lượng lớn do mình trực tiếp sản xuất, khai thác ra khỏi địa phương sản xuất nếu không có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã bị xử lý thu thuế doanh thu, thuế lợi tức khâu lưu thông "quy định tại điểm 1 mục A phần III.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Vũ Mộng Giao

(Đã Ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No. 92/1997/TT-BTC

Hanoi, December 25, 1997

 

CIRCULAR

ON AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO CIRCULAR No.73-TC/TCT OF OCTOBER 20, 1997 OF THE MINISTRY OF FINANCE GUIDING THE REGULATIONS ON INVOICES AND DOCUMENTS RELATED TO GOODS CIRCULATED ON THE MARKET

The Ministry of Finance issued on October 20, 1997 Circular No.73-TC/TCT guiding the regulations on invoices and documents related to goods circulated on the market, to make its more suitable to the practical situation, the Ministry of Finance hereby provides a number of amendments and supplements as follows:

1. Point 3, Section I is amended as follows:

Invoices and documents defined in this Circular include: sale invoices, invoices-cum-delivery bills, delivery bills-cum-internal transport decisions, tax collection receipts, money receipts, tickets and stamps, which must be the originals issued uniformly by the Ministry of Finance or by the concerned enterprises with the approval of the Ministry of Finance (the General Department of Taxation). Other documents such as economic contracts (including purchase-sale contracts, contracts for subcontracted production, goods exchange contracts...), delivery orders, transfer orders.., if they are duplicates or copies, must be stamped with seal by the concerned enterprises certifying that they are true copies of the originals.

2. To cross out the whole Point 8, Clause A, Section II.

3. To cross out the following paragraph: "Farmers or fishermen who transport a big quantity or agricultural, forest or aquatic products, which they have directly produced or exploited, out of the production locality without certification from the communal People's Committee, shall have to pay turnover tax and profit tax on circulation".

This Circular takes effect after its signing.

 




..................................................

..................................................

..................................................




Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.



Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 92/1997/TT-BTC sửa đổi Thông tư 73-TC/TCT-1997 hướng dẫn về chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.423
DMCA.com Protection Status