Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 57/TB-VP về việc phân công tạm thời nhiệm vụ thư ký giúp việc do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 57/TB-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Nguyễn Thanh Liêm
Ngày ban hành: 24/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 57/TB-VP

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2009

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG TẠM THỜI NHIỆM VỤ THƯ KÝ, GIÚP VIỆC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Thực hiện Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định số 555/QĐ-KTNN ngày 11 tháng 07 năm 2006 của Tổng Kiểm toán Nhà nước; Quy chế làm việc của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước được ban hành theo Quyết định số 80/QĐ-KTNN ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước,

Văn phòng Kiểm toán Nhà nước phân công tạm thời nhiệm vụ thư ký, giúp việc Tổng KTNN như sau:

1. Đồng chí Hoàng Phú Thọ - Phó chánh Văn phòng

Thực hiện nhiệm vụ thư ký, giúp việc Tổng KTNN trong các mảng công tác sau:

- Công tác chỉ đạo điều hành chung: kế hoạch công tác của Kiểm toán Nhà nước, kế hoạch kiểm toán năm, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành chung; văn bản, công văn do Tổng KTNN ký gửi các cơ quan, đơn vị ngoài ngành; kế hoạch công tác của Vụ Tổ chức cán bộ, KTNN CN I; chỉ đạo, điều hành của Tổng KTNN đối với Vụ TCCB, KTNN CN I.

- Công tác tổ chức cán bộ: tuyển dụng, tiếp nhận, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, chuyển công tác cán bộ; tổ chức bộ máy, biên chế; các đề án, văn bản thuộc công tác tổ chức cán bộ.

- Công tác pháp chế: các văn bản quy phạm pháp luật; quy chế, quy định của ngành trong lĩnh vực tổ chức cán bộ, kiểm toán; văn bản liên ngành của KTNN với các cơ quan, đơn vị khác.

- Công tác kiểm toán: các báo cáo tổng hợp; lĩnh vực ngân sách, đầu tư, dự án trong: quốc phòng, an ninh, tài chính đảng; các văn bản, báo cáo kiểm toán khác do Tổng KTNN ký.

- Công tác Thi đua - Khen thưởng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng KTNN.

2. Đồng chí Phạm Thái Hà

Thực hiện nhiệm vụ thư ký, giúp việc Tổng KTNN trong các mảng công tác sau:

- Công tác đào tạo và chính sách cán bộ: cử đi học (trong nước, ngoài nước), cấp chứng chỉ, thẻ kiểm toán viên; các đề án, văn bản thuộc công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện chế độ đối với cán bộ: nâng, hạ lương, ngạch bậc, tập sự; nghỉ hưu và nghỉ theo chế độ; bảo hiểm xã hội.

- Công tác khoa học: kế hoạch, các đề án, văn bản thuộc công tác khoa học.

- Công tác pháp chế: các quy chế, quy định của ngành trong lĩnh vực: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; khoa học.

- Công tác quan hệ, hợp tác quốc tế: kế hoạch công tác của Vụ Quan hệ quốc tế, tổ chức đoàn vào, đoàn ra; các văn bản, công văn trong quan hệ, hợp tác quốc tế; chỉ đạo, điều hành của Tổng KTNN trong công tác quan hệ, hợp tác quốc tế...

- Công tác kiểm toán: dự các cuộc họp xét duyệt kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán; lĩnh vực doanh nghiệp trong: quốc phòng, an ninh, tài chính đảng.

- Phối hợp, làm việc với Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên.

- Thực hiện nhiệm vụ thư ký hành chính: tiếp nhận đề nghị của các đơn vị trong và ngoài ngành đăng ký gặp, làm việc với Tổng KTNN; xây dựng chương trình, lịch công tác của Tổng KTNN; liên hệ với các đơn vị, cá nhân liên quan bố trí lịch trình, công tác hậu cần trong các chuyến công tác trong nước của Tổng KTNN...

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng KTNN.

Văn phòng Kiểm toán Nhà nước báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước và thông báo đến các đơn vị trong toàn ngành biết để thuận tiện cho việc liên hệ và phối hợp công tác./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo KTNN (để báo cáo);
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Văn phòng Đảng - Đoàn;
- Ban chấp hành CĐ KTNN;
- Đoàn TNCSHCM KTNN;
- Các phòng thuộc VP KTNN;
- Lưu: Văn thư.
.

CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thanh Liêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 57/TB-VP về việc phân công tạm thời nhiệm vụ thư ký giúp việc do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.613
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.100.123