Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 490-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Phủ Thủ tướng Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 20/12/1961 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

 VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 490-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 1961 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM CỦA 14 LOẠI THIẾT BỊ SAU ĐIỀU TRA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ kết quả điều tra thiết bị tháng 11 năm 1961 và nhu cầu quản lý thiết bị để lập kế hoạch phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng.
Căn cứ vào Quyết định số 452-TTg ngày 30 tháng 11 năm 1961 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ báo cáo định kỳ thống kê cung cấp vật tư kỹ thuật;
Theo đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay ban hành chế độ báo cáo định kỳ thống kê tình hình tăng giảm của 14 loại thiết bị sau điều tra (báo cáo quý và năm), để bổ sung cho chế độ báo cáo định kỳ thống kê cung cấp vật tư, kỹ thuật đã ban hành theo Quyết định số 452-TTg ngày 30 tháng 11 năm 1961 của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung báo cáo là:

“Biểu 06-VT: Tình hình tăng giảm của 14 loại thiết bị sau điều tra”.

Điều 2. – Ông Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê có trách nhiệm giải thích nội dung, hướng dẫn phương pháp tính toán, ghi báo biểu mẫu nói trên, đồng thời theo dõi, đôn đốc thực hiện và tổng hợp báo cáo của các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các đoàn thể nhân dân ở trung ương. Các ông Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban hành chính các khu, thành, tỉnh có trách nhiệm giải thích hướng dẫn nội dung, phương pháp tính toán, ghi báo biểu mẫu nói trên cho các đơn vị trực thuộc có sử dụng, quản lý thiết bị, đồng thời có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tổng hợp, báo cáo cho Tổng cục Thống kê để Tổng cục Thống kê làm báo cáo trình lên Chính phủ.

Ban phụ trách các đơn vị có sử dụng, quản lý thiết bị có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh chế độ báo cáo này theo đúng yêu cầu, nội dung và thời hạn đã quy định.

Điều 3. – Chế độ báo cáo này thi hành từ nay cho đến khi có Quyết định mới.

Điều 4. – Các ông Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các đoàn thể nhân dân ở trung ương, ông Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính các khu, thành phố, tỉnh, các ông Thủ trưởng các đơn vị có sử dụng, quản lý thiết bị có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 Lê Thanh Nghị

 

Đơn vị: ………………………………

Bộ, khu, thành, tỉnh: …………………

Địa chỉ: ……………………………...

Số điện thoại: ……………………….

Biểu: 06-VT

- Thủ tướng Chính phủ duyệt.

- Tổng cục Thống kê lập và ban hành theo văn bản số 490-TTg ngày 20 tháng 12 năm 1961

 

BÁO CÁO THỐNG KÊ CUNG CẤP VẬT TƯ KỸ THUẬT

Tình hình tăng giảm của 14 loại thiết bị sau điều tra ngày 10-11-1961
(dùng cho các đơn vị có sử dụng và quản lý thiết bị)
(Báo cáo quý và năm)

 

 

Loại tên thiết bị có tăng giảm

Đơn vị tính

Nhãn ký hiệu và tên nước sản xuất

Công suất thiết kế

Quy cách chủ yếu

Giá nguyên thủy

Giá
còn lại

A

B

C

D

E

F

1

2

 

 

 

 

Số lượng

Số lượng và lý do tăng trong kỳ

Số lượng và lý do giảm

Ghi chú

Khi
điều tra

Hiện có

Tăng

Do trên cung cấp

Tự sản xuất dùng trong đơn vị

Lý do khác

Giảm

Trên điều đi

Sa thải

Lý do khác

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

NGUYỆT DUYỆT BIỂU

Ngày …… tháng …… năm 196

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 490-TTg ngày 20/12/1961 ban hành chế độ báo cáo định kỳ thống kê tình hình tăng giảm của 14 loại thiết bị sau điều tra của Thủ Tướng Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.609

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!