Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 466-TTg năm 1997 về việc tiến hành tổng kiểm kê đánh giá tài sản cố định của Nhà nước tại khu vực hành chính sự nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 466-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 02/07/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 466-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾN HÀNH TỔNG KIỂM KÊ ĐÁNH GIÁ LẠITÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC TẠI KHU VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để năm được tình hình tài sản Nhà nước trong các cơ quan hành chính sự nghiêp, làm cơ sở cho việc quy định tiêu chuẩn định mức, chế độ chính sách quản lý tài sản hàng năm và lâu dài, bảo đảm chấp hành nghiêm Luật Ngân sách Nhà nước và Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc mua sắm, sử dụng tài sản Nhà nước trong các cơquan hành chính, sự nghiệp;
Theo đề nghị của Bộtrưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành tổng kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định (trừ vũ khí, khí tài và trang thiết bị kỹ thuật chiến đấu và phục vụ chiến đấu, các công trình phòng thủ thuộc quốc phòng và an ninh)của Nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp từ Trung ương đến địa phương(kể cả xã, phường), các cơ quan Nhà nước đóng tại nước ngoài (Đại sứ quán, Tổnglãnh sự, các cơ quan thường trú tại nước ngoài...), cơ quan Đảng, quốc phòng,an ninh và các tổ chức chính trị xã hội có sử dụng kinh phí của ngân sách nhà nước tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 1998.

Điều 2. Thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng ban, Uỷ viên Ban chỉ đạo kiểm kê Trung ương gồm: Thứ trưởng Bộ Kế hoach và Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Xây dựng,Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó tổng cục trưởng Tổngcục Thống kê, Phó trưởng Ban Vật giá của Chính phủ.

Ban Chỉ đạo kiểm kê Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn,đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức Đảng, các tổ chứcchính trị xã hội (sau đây gọi tắt là các Bộ, ngành, địa phương) thực hiện việckiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định, tổng hợp báo cáo Chính phủ kết quả kiểm kê và kiến nghị biện pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các loại tàisản này.

Điều 3. Các Bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị, tổ chức trực thuộc thực hiện tốt việc kiểm kê, đánh giá lại tài sản và tổng hợp báo cáo kết quả tổng kiểm kê gửi về Ban Chỉ đạo kiểm kê Trung ươngtrước ngày 31 tháng 01 năm 1998 để kịp thời báo cáo Chính phủ.

Điều 4. Kinh phí thực hiện tổng kiểm kê do các Bộ, ngành, địa phương tự sắp xếp bố trí trong dự toán ngân sách Nhànước năm 1997. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo kiểm kê Trung ương do Bộ Tàichính cấp.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Trưởng ban Ban Chỉ đạo kiểm kêTrung ương, Bộ trường các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chứcthực hiện Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 466-TTg năm 1997 về việc tiến hành tổng kiểm kê đánh giá tài sản cố định của Nhà nước tại khu vực hành chính sự nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.528
DMCA.com Protection Status