Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/QĐ-KTNN năm 2009 về việc giao kế hoạch kiểm toán năm 2009 cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 24/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 09/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 24/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 01năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM 2009 CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-KTNN ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Tổng Kiểm toán Nhà nước;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch kiểm toán năm 2009 cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Kiểm toán Nhà nước các chuyên ngành, khu vực và các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo kế hoạch được giao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và hoàn thành toàn diện kế hoạch kiểm toán trước ngày 15/12/2009, báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước kết quả kiểm toán theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Lưu: Văn thư, TH.

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Vương Đình Huệ

 

KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM 2009

CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-KTNN ngày 09/01/2009 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

TT

Đơn vị thực hiện kiểm toán và đơn vị được kiểm toán

1

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH I

I

Chuẩn bị ý kiến về phương án phân bổ NSTW năm 2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các đơn vị khác thuộc phạm vi quản lý được giao.

II

Kiểm toán lĩnh vực quốc phòng:

1

Quân khu 4;

2

Quân khu 9;

3

Quân chủng Phòng không Không quân;

4

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;

5

Quân đoàn 3;

6

Quân đoàn 4;

7

Bộ Tư lệnh Pháo binh;

8

Dự án đường tuần tra biên giới (Bộ Quốc phòng);

9

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng;

10

Tổng Công ty Viễn thông quân đội.

III

Kiểm toán lĩnh vực an ninh:

1

Tổng cục An ninh;

2

Công an các tỉnh: Bắc Ninh; Bắc Giang; Lạng Sơn; Cao Bằng; Bắc Kạn; Thái Nguyên; Thanh Hóa; Nghệ An; Hà Tĩnh; Quảng Bình; Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

IV

Kiểm toán khối Đảng:

1

Công ty TNHH một thành viên An Phú;

2

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của các tỉnh ủy Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận và thành uỷ Đà Nẵng.

2

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH II

I

Chuẩn bị ý kiến về phương án phân bổ NSTW năm 2010 của 10 đơn vị thuộc phạm vi quản lý được giao.

II

Kiểm toán chuyên đề:

1

Chủ trì kiểm toán chuyên đề quản lý và sử dụng Quỹ dự trữ Quốc gia;

2

Chủ trì kiểm toán chuyên đề quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường giai đoạn 2006-2008.

III

Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2008 của các đơn vị sau:

1

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

2

Bộ Thông tin Truyền thông;

3

Bộ Tư pháp;

4

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

5

Bộ Công Thương;

6

Tòa án Nhân dân Tối cao;

7

Kho bạc Nhà nước;

8

Thanh tra Chính phủ;

9

Bộ Nội vụ.

IV

Kiểm toán báo cáo quyết toán Dự án Cung thi đấu điền kinh trong nhà - UBND thành phố Hà Nội.

V

Phối hợp với Vụ Tổng hợp kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2008.

3

Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III

I

Chuẩn bị ý kiến về phương án phân bổ NSTW năm 2010 của 10 đơn vị thuộc phạm vi quản lý được giao.

II

Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2008 của các đơn vị sau:

1

Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2

Đại học Quốc gia Hà Nội;

3

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

4

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

5

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam;

6

Bộ Khoa học và Công nghệ;

7

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

8

Đài Truyền hình Việt Nam;

9

Đài Tiếng nói Việt Nam;

10

Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

11

Kiểm toán Nhà nước.

III

Kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng Công trình Nhà Trung tâm đào tạo - Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

IV

Phối hợp với Vụ Tổng hợp kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN năm 2008 và kiểm toán Chương trình 135 giai đoạn II.

4

Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV

I

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của đơn vị sau:

1

Tổng công ty Đường sông miền Nam (Bộ Giao thông Vận tải).

II

Kiểm toán báo cáo quyết toán các dự án sau:

1

Dự án đ­ường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lư­ơng (Bộ Giao thông Vận tải);

2

Dự án Xây dựng Nhà ga hành khách Quốc tế sân bay Tân Sân Nhất (TCT Cảng hàng không miền Nam);

3

Dự án Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 3 (Bộ Giao thông Vận tải);

4

Dự án Đa dạng hóa nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PTNT);

5

Dự án Bảo vệ và Phát triển vùng ngập mặn ven biển miền Nam (WB2 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

6

Dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội - Dự án II (2005 – 2010) (UBND thành phố Hà Nội);

7

Dự án đầu tư xây dựng Cầu Vĩnh Tuy và tuyến đường hai đầu cầu - giai đoạn I (UBND thành phố Hà Nội);

8

Dự án đầu tư xây dựng Đường 5 kéo dài (UBND thành phố Hà Nội);

9

Đề án bồi thường, di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.

5

kiểm toán nhà nước chuyên ngành V

I

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của các đơn vị sau:

1

Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN) (Bộ Xây dưng);

2

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Bộ Xây dựng);

3

Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (Bộ Công Thương);

II

Kiểm toán báo cáo quyết toán các dự án và chương trình MTQG sau:

1

Dự án Đường dây 500KV Pleiku - Phú Lâm (Tập đoàn Điện lực Việt Nam);

2

Dự án Nhà máy nhiệt điện Sơn Động - Bắc Giang (Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam);

3

Dự án Nhà máy Xi măng Hải Phòng (mới) (Công ty Xi măng Hải Phòng thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam);

4

Dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở Bộ Ngoại giao;

5

Chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Bộ NN&PTNT);

6

Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (Bộ GD&ĐT);

7

Dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước;

8

Dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở Thanh tra Chính phủ.

6

kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI

 

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của các đơn vị sau:

1

Tổng công ty Hàng không Việt Nam;

2

Tổng công ty Cà phê Việt Nam;

3

Tổng công ty Lương thực miền Nam;

4

Tổng công ty Hóa chất Việt Nam;

5

Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ FPT;

6

Chủ trì kiểm toán chuyên đề: Cấp bù lỗ tại các đầu mối nhập khẩu xăng, dầu giai đoạn 2006-2008.

7

kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII

I

Chuẩn bị ý kiến về phương án phân bổ NSTW năm 2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển và Ngân hàng Chính sách xã hội.

II

Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

III

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của các đơn vị sau:

1

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam;

2

Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

3

Ngân hàng Công thương Việt Nam;

4

Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam;

5

Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long;

6

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;

7

Công ty Bảo hiểm Bưu điện;

8

Công ty Cổ phần Bảo Minh;

8

Kiểm toán nhà nước Khu vực I

I

Chuẩn bị ý kiến về dự toán NSNN năm 2010 của thành phố Hà Nội và một số địa phương khác theo sự phân công của Tổng KTNN (dự khiến khoảng 10 – 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

II

Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2008 của các đơn vị sau:

1

Tỉnh Hải Dương;

2

Tỉnh Hưng Yên;

3

Tỉnh Hòa Bình;

4

Tỉnh Bắc Ninh;

5

Tỉnh Vĩnh Phúc;

6

Tỉnh Thái Bình;

7

Tỉnh Nam Định.

III

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của các đơn vị sau:

1

Tổng công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị (UBND thành phố Hà Nội);

2

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

3

Tổng công ty Cơ khí xây dựng (Bộ Xây dựng);

4

Tổng công ty Vận tải Hà Nội (UBND thành phố Hà Nội).

IV

Phối hợp với các Kiểm toán chuyên ngành thực hiện kiểm toán chuyên đề và chương trình mục tiêu quốc gia theo sự phân công của Tổng KTNN.

9

kiểm toán nhà nước Khu vực II

I

Chuẩn bị ý kiến về dự toán NSNN năm 2010 của tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá.

II

Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2008 của các đơn vị sau:

1

Tỉnh Nghệ An;

2

Tỉnh Hà Tĩnh;

3

Tỉnh Quảng Bình;

4

Tỉnh Thanh Hóa;

III

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của đơn vị sau:

1

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Bộ Giao thông Vận tải).

IV

Kiểm toán báo cáo quyết toán các dự án:

1

Dự án Đường Quốc lộ 7 Tây cầu Đô Lương - Khe Thơi nối Diễn Châu (biển Diễn Thành) (BQLDA đường bộ 4 - Bộ Giao thông Vận tải);

2

Dự án Xây dựng Bến cảng số 2 thuộc cảng Vũng áng - Giai đoạn II (BQLDA 85-Bộ Giao thông Vận tải).

3

Dự án đường Vũng áng-Biên giới Việt Lào (Bộ Giao thông Vận tải; tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình - bao gồm cả đoạn ngập lụt km17-km29, Quốc lộ 12 tại Quảng Bình, Khe Ve, Cha Lo);

V

Phối hợp với các Kiểm toán chuyên ngành thực hiện kiểm toán chuyên đề và chương trình mục tiêu quốc gia theo sự phân công của Tổng KTNN.

10

Kiểm toán nhà nước Khu vực III

I

Chuẩn bị ý kiến về dự toán NSNN năm 2010 của thành phố Đà Nẵng.

II

Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2008 của các đơn vị sau:

1

Thành phố Đà Nẵng;

2

Tỉnh Gia Lai;

3

Tỉnh Kon Tum;

4

Tỉnh Quảng Ngãi;

5

Tỉnh Ninh Thuận.

III

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của đơn vị sau:

1

Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung;

IV

Phối hợp với các Kiểm toán chuyên ngành thực hiện kiểm toán chuyên đề và chương trình mục tiêu quốc gia theo sự phân công của Tổng KTNN.

11

Kiểm toán nhà nước Khu vực IV

I

Chuẩn bị ý kiến về dự toán NSNN năm 2010 của thành phố Hồ Chí Minh; tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu và Bình Dương.

II

Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2008 của các đơn vị sau:

1

Thành phố Hồ Chí Minh;

2

Tỉnh Bình Dương;

3

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

4

Tỉnh Tây Ninh;

5

Tỉnh Long An.

III

Kiểm toán báo cáo quyết toán các dự án sau:

1

Dự án mở rộng đường Điện Biên Phủ - Đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến Cầu Sài Gòn (UBND thành phố Hồ Chí Minh);

2

Dự án Khu Y tế kỹ thuật cao (UBND thành phố Hồ Chí Minh).

IV

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của các đơn vị sau:

1

Tổng công ty Du lịch Sài Gòn;

2

Tổng công ty Bến Thành (UBND thành phố Hồ Chí Minh);

3

Tổng công ty Công trình Giao thông 6 (Bộ Giao thông Vận tải);

4

Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 (Bộ Xây dựng);

5

Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam.

IV

Kiểm toán chuyên đề:

1

Đề án tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - UBND thành phố Hồ Chí Minh.

12

kiểm toán nhà nước Khu vực V

I

Chuẩn bị ý kiến về dự toán NSNN năm 2010 của thành phố Cần Thơ và một số đơn vị khác theo sự phân công của Tổng KTNN.

II

Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2008 của các đơn vị sau:

1

Thành phố Cần Thơ;

2

Tỉnh Kiên Giang;

3

Tỉnh An Giang.

III

Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 của đơn vị sau:

1

Chủ trì kiểm toán Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (Bộ Xây dựng);

IV

Phối hợp với các Kiểm toán chuyên ngành thực hiện kiểm toán chuyên đề, chương trình mục tiêu quốc gia theo sự phân công của Tổng KTNN.

13

kiểm toán nhà nước Khu vực VI

I

Chuẩn bị ý kiến về dự toán NSNN năm 2010 của tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng.

II

Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2008 của các đơn vị sau:

1

Tỉnh Bắc Kạn;

2

Tỉnh Bắc Giang;

3

Tỉnh Lạng Sơn;

4

Thành phố Hải phòng.

14

kiểm toán nhà nước Khu vực VII

 

Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2008 của các đơn vị sau:

1

Tỉnh Sơn La;

2

Tỉnh Tuyên Quang;

3

Tỉnh Phú Thọ.

15

kiểm toán nhà nước Khu vực VIII

I

Chuẩn bị ý kiến về dự toán NSNN năm 2010 của tỉnh Khánh Hoà.

II

Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2008 của các đơn vị sau:

1

Tỉnh Khánh Hòa;

2

Tỉnh Lâm Đồng;

3

Tỉnh Đăk Nông.

16

kiểm toán nhà nước Khu vực IX

I

Chuẩn bị ý kiến về dự toán NSNN năm 2010 của tỉnh Tiền Giang.

II

Kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2008 của các đơn vị sau:

1

Tỉnh Đồng Tháp;

2

Tỉnh Vĩnh Long;

3

Tỉnh Tiền Giang.

17

Vụ tổng hợp

I

Chủ trì kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2008;

II

Chủ trì kiểm toán Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro;

III

Chủ trì kiểm toán Chương trình 135 - giai đoạn II tại 14 tỉnh;

IV

Chủ trì chuẩn bị ý kiến của KTNN về dự toán NSNN năm 2010.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/QĐ-KTNN năm 2009 về việc giao kế hoạch kiểm toán năm 2009 cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.570

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113