Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1999/1999/QĐ-BYT ban hành 2 chương trình phần mềm "ứng dụng tin học trong quản lý báo cáo thống kê bệnh viện và hồ sơ bệnh án" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1999/1999/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Lê Ngọc Trọng
Ngày ban hành: 06/07/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1999/1999/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 1999/1999/QĐ-BYT NGÀY 6 THÁNG 7 NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH 2 CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM "ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ BÁO CÁO THỐNG KÊ BỆNH VIỆN VÀ HỒ SƠ BỆNH ÁN"

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Bộ Y tế.
Để đáp ứng việc quản lý báo cáo thống kê bệnh viện.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành chương trình phần mềm "ứng dụng tin học trong quản lý báo cáo thống kê bệnh viện và hồ sơ bệnh án" gồm:

- Chương trình phần mềm 1 "ứng dụng tin học trong quản lý báo cáo thống kê bệnh viện và hồ sơ bệnh án" sử dụng tại bệnh viện.

- Chương trình phần mềm 2 "ứng dụng tin học trong quản lý báo cáo thống kê bệnh viện và hồ sơ bệnh án"sử dụng tại Bộ Y tế.

Điều 2: Chương trình phần mềm này được áp dụng tại các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện ngành, các bệnh viện huyện và tại Vụ Điều trị.

Điều 3:

- Vụ trưởng Vụ Điều trị chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ứng dụng 2 phần mềm (phần mềm 1 và phần mềm 2).

- Giám đốc các Sở Y tế tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm đôn đốc các bệnh viện trực thuộc thực hiện chương trình phần mềm 1.

Điều 4: Hiệu lực thi hành:

- Từ ngày 01 tháng 9 năm 1999: đối với các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế.

- Từ 01 tháng 1 năm 2000: đối với các bệnh viện tỉnh, thành phố, bệnh viện ngành.

- Sau năm 2000: đối với các bệnh viện huyện.

Điều 5: Các Ông, Bà Chánh văn phòng, Chánh thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và các Vụ, Cục của cơ quan Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Lê Ngọc Trọng

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1999/1999/QĐ-BYT ban hành 2 chương trình phần mềm "ứng dụng tin học trong quản lý báo cáo thống kê bệnh viện và hồ sơ bệnh án" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.675
DMCA.com Protection Status