Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 195-TC-QĐ-TCCB năm 1962 về việc giải thể trường Tài vụ và kế toán Hợp tác xã nông nghiệp và giao nhiệm vụ của Trường đó cho Trường Cán bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 195-TC-QĐ-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trịnh Văn Bính
Ngày ban hành: 03/10/1962 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 195-TC-QĐ-TCCB

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 1962 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ TRƯỜNG TÀI VỤ VÀ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP  VÀ GIAO NHIỆM VỤ CỦA TRƯỜNG ĐÓ CHO TRƯỜNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Sắc lệnh số 75-SL ngày 29-5-1946 thành lập Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 197-CP ngày 07-11-1961 của Hội đồng chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 305-TTg ngày 15-7-1957 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường Cán bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 52-TC-QĐ-TCCB ngày 09-03-1961 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập Trường Tài vụ và kế toán Hợp tác xã nông nghiệp;
Để hợp lý hoá tổ chức và đảm bảo bồi dưỡng và đào tạo cán bộ;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Nay giải thể Trường Tài vụ và kế toán Hợp tác xã nông nghiệp và giao nhiệm vụ của trường đó cho Trường Cán bộ Tài chính.

Điều 2: - Nay quy định lại nhiệm vụ của Trường Cán bộ Tài chính như sau:

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách về công tác tài vụ và kế toán Hợp tác xã nông nghiệp từ cấp huyện trở lên và các Hợp tác xã thủ công nghiệp, nghề cá, nghề muối…

- Đào tạo, bồi dưỡng một số cán bộ phụ trách về tài vụ (phó chủ nhiệm, uỷ viên của Ban quản trị Hợp tác xã …) và kế toán trưởng cho các Hợp tác xã nông nghiệp, thủ công nghiệp, nghề cá, nghề muối….quy mô lớn;

- Bổ túc giảng viên và cán bộ hướng dẫn về môn tài vụ và kế toán các loại Hợp tác xã cho các Trường Tài chính và kế toán địa phương;

- Bổ túc về nghiệp vụ tài chính, tài vụ và kế toán theo chương trình ngắn hạn cho cán bộ sơ cấp của ngành Tài chính (kể cả Ngân hàng kiến thiết) và của các cơ quan, các ngành.

Điều 3: - Cử ông Nguyễn Thanh Tường nguyên Hiệu phó Trường Tài Vụ và kế toán Hợp tác xã nông nghiệp làm Hiệu phó Trường Cán bộ Tài chính;

Điều 4: - Các ông Chánh văn phòng, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Tài chính và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
 
 


Trịnh Văn Bính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 195-TC-QĐ-TCCB năm 1962 về việc giải thể trường Tài vụ và kế toán Hợp tác xã nông nghiệp và giao nhiệm vụ của Trường đó cho Trường Cán bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.358
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125