Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1848/QĐ-KTNN năm 2018 về điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán môi trường do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

Số hiệu: 1848/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 07/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1848/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13;

Căn cứ Thông báo số 63-TB/BCSĐ ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Ban Cán sự đảng Kiểm toán nhà nước về kết luận của Ban Cán sự đảng Kiểm toán nhà nước phiên họp ngày 23 tháng 8 năm 2018;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán môi trường từ Vụ Hợp tác quốc tế sang Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III, cụ thể bổ sung nội dung sau cho KTNN chuyên ngành III:

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng các văn bản hướng dẫn kiểm toán môi trường; triển khai áp dụng kiểm toán môi trường trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước.

2. Nhiệm vụ

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành nghiên cứu, tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành các văn bản về chuẩn mực, quy trình, cẩm nang hướng dẫn, mẫu biểu, hồ sơ và các văn bản hướng dẫn khác về kiểm toán môi trường;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành mục tiêu, chiến lược, kế hoạch kiểm toán môi trường dài hạn, trung hạn và hàng năm của Kiểm toán nhà nước;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành giúp Tổng Kiểm toán nhà nước triển khai áp dụng kiểm toán môi trường trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện kiểm toán môi trường;

d) Chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tham mưu giúp Tổng Kiểm toán nhà nước tham gia các Nhóm công tác, các Đề án nghiên cứu quốc tế, các cuộc kiểm toán song song, kiểm toán chung trong lĩnh vực kiểm toán môi trường với các cơ quan kiểm toán tối cao của ASEANSAI, ASOSAI, INTOSAI;

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình đào tạo về kiểm toán môi trường trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành; tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao phương pháp chuyên môn nghiệp vụ về kiểm toán môi trường cho các đơn vị trong toàn ngành.

Điều 2. Sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Vụ Hợp tác quốc tế và Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III, cụ thể:

1. Chuyển nguyên trạng Phòng Kiểm toán môi trường thuộc Vụ Hợp tác quốc tế sang trực thuộc KTNN chuyên ngành III quản lý.

2. KTNN chuyên ngành III quản lý, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy Phòng Kiểm toán môi trường để thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Điều 1.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/10/2018. Quyết định này thay thế Quyết định số 1404/QĐ-KTNN ngày 02/10/2015 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ kiểm toán môi trường cho Vụ Hợp tác quốc tế.

Điều 4. Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, TCCB (03).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Hồ Đức Phớc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1848/QĐ-KTNN năm 2018 về điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán môi trường do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


269

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125