Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12/2001/QĐ-BTC về chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

Số hiệu: 12/2001/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 13/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ 12/2001/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 12/2001/QĐ-BTC NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CÁC ĐƠN VỊ NGOÀI CÔNG LẬP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC  GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HOÁ, THỂ THAO

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/08/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Văn hoá, Thể thao;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 30/2000/TTLT/BTC-UBTDTT ngày 24/4/2000 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao; Thông tư liên tịch số 31/2000/TTLT/BTC-BYT ngày 25/4/2000 hướng dẫn việc thành lập và cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập; Thông tư liên tịch số 32/2000/TTLT/BTC-BVHTT ngày 26/4/2000 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hoá; Thông tư liên tịch số 44/2000/TTLT/BTC-BGD&ĐT-BLĐTB&XH ngày 23/5/2000 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;
Căn cứ vào Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 999-TC/QĐ-CĐKT ngày 02/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Văn hoá, Thể thao gồm 5 phần:

1- Quy định chung;

2- Hệ thống Chứng từ kế toán;

3- Hệ thống Tài khoản kế toán;

4- Hệ thống Sổ kế toán;

5- Hệ thống Báo cáo tài chính.

Điều 2: Chế độ kế toán đơn vị ngoài công lập được áp dụng cho các cơ sở bán công không được ngân sách cấp kinh phí thường xuyên, cơ sở dân lập và tư nhân  hoạt động trong các lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Văn hoá, Thể thao trong cả nước từ ngày 01 tháng 07 năm 2001. Các cơ sở bán công được Nhà nước cấp kinh phí thường xuyên áp dụng theo Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 999- TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3: Các Bộ Giáo dục - Đào tạo, Y tế, Văn hoá Thông tin, Uỷ ban Thể dục thể thao và  Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai Chế độ kế toán đơn vị ngoài công lập cho các đơn vị thuộc phạm vi mình quản lý.

Điều 4: Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp, Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

 

Trần Văn Tá 

(Đã ký)

 

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

ÁP DỤNG CHO  ĐƠN VỊ NGOÀI CÔNG LẬP HOẠT ĐỘNG
TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HOÁ, THỂ THAO
(Ban hành theo Quyết định số 12/2001/QĐ- BTC
ngày 13/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHẦN THỨ NHẤT
QUI ĐỊNH CHUNG

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Các đơn vị dân lập, tư nhân, đơn vị bán công không được ngân sách Nhà nước cấp phát kinh phí, hoạt động trong các lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Văn hoá, Thể thao như các trường học, lớp mẫu giáo, trung tâm đào tạo, phòng khám, bệnh viện, câu lạc bộ TDTT, nhà tập, nhà thi đấu, bể bơi, thư viện, nhà bảo tàng..... (Dưới đây gọi tắt là đơn vị ngoài công lập) phải  tổ chức kế toán theo Pháp lệnh kế toán và thống kê và theo chế độ kế toán này. Đối với đơn vị bán công được ngân sách cấp phát kinh phí thường xuyên (ngoài phần Nhà nước tài trợ lại từ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp để đầu tư vào cơ sở hạ tầng) thực hiện theo Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 999/TC-QĐ-CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2: Nhiệm vụ kế toán đơn vị ngoài công lập:

1- Thu thập, phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời số hiện có và tình hình tăng, giảm vốn và tài sản của đơn vị, tình hình thu phí, thu tiền dịch vụ, thu bán sản phẩm  và các khoản thu khác, tình hình chi phí cho hoạt động nghiệp vụ và hoạt động khác.

2- Kiểm tra tình hình thực hiện dự toán thu, chi hoạt động và quản lý sử dụng các loại vật tư, tài sản, tiền quỹ, tình hình thu, chi hoạt động nghiệp vụ và hoạt động khác, kết quả tài chính và phân phối kết quả hoạt động, tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

3- Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính, thực hiện quyết toán theo quy định và giúp thủ trưởng đơn vị thực hiện việc công khai tài chính.

Điều 3: Kế toán đơn vị ngoài công lập phải thực hiện phương pháp kế toán "Kép". Một số đơn vị ngoài công lập quy mô nhỏ (Lớp mẫu giáo, nhóm giữ trẻ, phòng khám nhỏ...) cơ quan Tài chính thuộc cấp thành lập xem xét cho phép thực hiện phương pháp kế toán "Đơn".

Điều 4:

- Kế toán phải dùng chữ viết và chữ số phổ thông

- Kế toán giá trị phải dùng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ để tính và ghi sổ. Nếu là ngoại tệ phải ghi theo nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế của nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

- Kế toán hiện vật phải dùng đơn vị đo lường chính thức của Nhà nước Việt Nam (như cái, chiếc, kg, tấn, lít, m...). Trường hợp cần thiết có thể dùng đơn vị đo lường khác để kiểm tra, đối chiếu hoặc phục vụ cho kế toán chi tiết.

Điều 5: Việc ghi chép kế toán phải dùng mực tốt không phai. Số và chữ viết phải rõ ràng, liên tục, có hệ thống. Không được viết tắt, không được ghi xen kẽ, ghi chồng đè, không được bỏ cách dòng. Nếu còn dòng thừa chưa ghi hết phải gạch bỏ chỗ thừa. Chủ tài khoản và kế toán trưởng tuyệt đối không được ký sẵn trên các tờ séc hoặc chứng từ còn trắng. Cấm tẩy xoá, cấm dùng chất hoá học để sửa chữa. Khi cần sửa chữa phải sử dụng các phương pháp sửa chữa theo quy định tại chế độ kế toán này.

Điều 6: Niên độ kế toán tính theo năm dương lịch, bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12. Đối với các trường học, có thể lựa chọn niên độ kế toán theo năm học nhưng phải đăng ký với cơ quan Tài chính và đến cuối ngày 31/12 đơn vị vẫn phải thực hiện khoá sổ kế toán, lập báo cáo tài chính theo năm dương lịch để nộp cơ quan Tài chính thuộc cấp cho phép thành lập và cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

- Kỳ kế toán theo niên độ kế toán là:

+ Tháng: Tính từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng;

+ Quý: Tính từ ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng của quý.

Điều 7: Yêu cầu đối với công tác kế toán đơn vị ngoài công lập:

- Phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời toàn bộ tài sản, nguồn vốn, tiền quỹ, công nợ, các khoản thu, chi hoạt động và kết quả tài chính của đơn vị;

- Chỉ tiêu kế toán phản ánh phải thống nhất với công tác lập kế hoạch thu, kế hoạch chi hoạt động về nội dung và phương pháp tính toán;

- Số liệu Báo cáo tài chính phải rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo cung cấp thông tin cần thiết cho thành viên góp vốn và cơ quan quản lý nhà nước về tình hình tài chính của đơn vị;

- Công tác kế toán trong đơn vị phải tổ chức gọn nhẹ, đảm bảo thực hiện có hiệu quả.

Điều 8: Công việc kế toán đơn vị ngoài công lập có nội dung sau

* Kế toán vốn bằng tiền: Phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các loại vốn bằng tiền của đơn vị gồm: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại Ngân hàng, Kho bạc;

* Kế toán vật tư, tài sản:

- Phản ánh số lượng, giá trị hiện có và tình hình tăng, giảm từng loại vật tư, hàng hoá tại đơn vị;

- Phản ánh số lượng, nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại của từng tài sản cố định hiện có và tình hình tăng, giảm của từng tài sản cố định; khối lượng và giá trị công trình xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn TSCĐ của đơn vị.

* Kế toán thanh toán:

- Phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu theo từng đối tượng thanh toán trong và ngoài đơn vị.

- Phản ánh các khoản nợ phải trả của đơn vị về các khoản mua vật tư hoặc dịch vụ công cộng đã sử dụng chưa thanh toán cho người cung cấp, về các khoản nợ vay, về tiền công phải trả cho người lao động, các khoản thu nhập phải chia cho người góp vốn, các khoản thuế phải nộp cho nhà nước và việc thanh toán các khoản nợ phải trả đó.

* Kế toán nguồn vốn, quỹ: Phản ánh nguồn vốn, quỹ hiện có và tình hình tăng, giảm từng nguồn vốn, quỹ do các thành viên góp vốn hoặc trích từ kết quả hoạt động  hoặc bổ sung từ nguồn vốn khác.

* Kế toán thu: Phản ánh các khoản thu hoạt động phát sinh tại cơ sở như: thu tiền học phí, phí tuyển sinh, phí thi, viện phí, thu tiền bán vé vào cửa, thu cho thuê cơ sở vật chất, luyện tập, thi đấu và các khoản thu khác.

* Kế toán chi: Phản ánh các khoản chi phí về vật tư, tiền công, khấu hao tài sản, dịch vụ mua ngoài và các khoản chi phí bằng tiền của hoạt động sự nghiệp, hoạt động sản xuất dịch vụ và hoạt động đầu tư XDCB.

* Kế toán kết quả và phân phối kết quả tài chính: Phản ánh số chênh lệch thu- chi thực hiện trong năm và việc phân phối kết quả đó.

Điều 9: Kiểm kê tài sản

Đơn vị ngoài công lập phải kiểm kê định kỳ và kiểm kê bất thường để xác định số thực có về vật tư, tài sản, tiền vốn, công nợ của đơn vị tại thời điểm kiểm kê

- Kiểm kê định kỳ: Cuối niên độ kế toán, trước khi lập báo cáo tài chính đơn vị phải kiểm kê vật tư, tài sản, tiền quỹ, sao kê xác nhận đối chiếu công nợ. Nếu kết quả kiểm kê chênh lệch với sổ kế toán thì phải xử lý số chênh lệch đó; nếu thiếu vật tư, tài sản, tiền quỹ... thì phải quy trách nhiệm vật chất để xử lý. Căn cứ vào ý kiến xử lý chênh lệch kết quả kiểm kê, kế toán tiến hành điều chỉnh sổ kế toán để đảm bảo cho số liệu trên sổ kế toán khớp đúng với số thực tế.

- Kiểm kê bất thường: Đơn vị phải tiến hành kiểm kê bất thường trong các trường hợp xảy ra thiên tai, hoả hoạn, bàn giao, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể đơn vị và các sự cố bất thường khác.

Điều 10: Kiểm tra kế toán

Đơn vị ngoài công lập phải chịu sự kiểm tra kế toán định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan Tài chính đồng cấp và Hội đồng quản trị.

Nội dung kiểm tra, kế toán là kiểm tra việc ghi chép trên chứng từ, sổ kế toán và báo cáo tài chính. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về tài chính và kế toán.

Thủ trưởng và kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán) đơn vị ngoài công lập  phải chấp hành các quyết định kiểm tra tài chính, kế toán của các cấp có thẩm quyền.

Điều 11: Bảo quản lưu trữ tài liệu kế toán

Tài liệu kế toán bao gồm chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính và các tài liệu khác liên quan đến kế toán.

Sau khi kết thúc niên độ kế toán và đã hoàn tất toàn bộ công việc kế toán, tài liệu kế toán phải được sắp xếp phân loại, đóng gói, đánh số thứ tự, lập danh mục, gói buộc để lưu trữ trong thời gian 5 năm hoặc 20 năm theo quy định trong chế độ lưu trữ tài liệu kế toán của Nhà nước.

Điều 12: Công việc kế toán bàn giao, tiếp nhận ở các đơn vị ngoài cộng lập khi chia tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản

1- Trường hợp đơn vị ngoài công lập chia tách thành các đơn vị mới, phải làm các công việc sau:

- Đơn vị bị chia:

+ Khoá sổ kế toán, kiểm kê, đánh giá lại tài sản, xác định các khoản nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính;

+ Thực hiện phân chia tài sản, vốn, nợ chưa thanh toán theo nguyên tắc, thủ tục quy định. Căn cứ kết quả đó lập biên bản bàn giao. Căn cứ biên bản bàn giao xoá sổ kế toán;

+ Tài liệu kế toán liên quan đến tài sản, nợ chưa thanh toán phân chia cho đơn vị nào thì bàn giao cho đơn vị đó. Các tài liệu kế toán không bàn giao của đơn vị bị chia được lưu trữ theo chế độ bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán;

- Đơn vị mới thành lập: Căn cứ vào biên bản bàn giao ghi sổ kế toán theo quy định.

2- Khi hai hay một số đơn vị ngoài công lập hợp nhất thành 1 đơn vị mới thì phải làm các công việc sau:

- Khoá sổ kế toán, kiểm kê, đánh giá lại tài sản, xác định các khoản nợ chưa thanh toán, lập báo cáo tài chính của từng đơn vị bị hợp nhất;

- Thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính của các đơn vị bị hợp nhất thành báo cáo tài chính của đơn vị hợp nhất;

- Tài liệu kế toán của các đơn vị bị hợp nhất do đơn vị mới bảo quản, lưu trữ;

3- Trường hợp đơn vị có quyết định giải thể của cấp ra quyết định thành lập, đơn vị phải khoá sổ kế toán, kiểm kê đánh giá tài sản, xác định khoản nợ chưa thành toán, lập báo cáo tài chính. Sau khi thanh lý tài sản xử lý các khoản công nợ, thu nộp ngân sách theo quyết định của cấp có thẩm quyền thực hiện xoá sổ kế toán.

CHƯƠNG II

TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN

Điều 13:

1- Mỗi đơn vị ngoài công lập tuỳ theo quy mô đều phải tổ chức bộ máy kế toán (thành phòng, tổ hoặc cử người chuyên trách làm kế toán) và phải bổ nhiệm người phụ trách kế toán. Các đơn vị ngoài công lập có quy mô hoạt động tương đối lớn được bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng.

2- Đơn vị ngoài công lập phải bố trí người làm công tác tài chính kế toán chuyên trách, được đào tạo cơ bản về tài chính kế toán, có trình độ nghiệp vụ tài chính kế toán từ bậc trung học trở lên. Đối với đơn vị ngoài công lập quy mô nhỏ, có thể bố trí người làm kế toán kiêm nhiệm thêm công việc khác trừ kiêm nhiệm làm thủ quỹ.

3- Cán bộ tài chính, kế toán được đảm bảo quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định trong Pháp lệnh Kế toán và Thống kê và Chế độ kế toán này.

4- Khi thay đổi người làm  kế toán, Thủ trưởng đơn vị ngoài công lập phải tổ chức việc bàn giao giữa người kế toán mới với người kế toán cũ. Kết thúc bàn giao phải lập Biên bản bàn giao, trong Biên bản bàn giao phải ghi đầy đủ  tình hình tài chính của đơn vị gồm tài sản, tiền vốn, công nợ, nguồn vốn, thu, chi...,tài liệu kế toán và những công việc còn phải giải quyết tiếp. Thủ trưởng đơn vị phải ký xác nhận vào Biên bản bàn giao. Người mới chịu trách nhiệm về công việc của mình kể từ ngày nhận bàn giao. Người cũ vẫn phải chịu trách nhiệm về công việc của mình trong thời gian mình phụ trách.

Điều 14: Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán có chức năng giúp thủ trưởng đơn vị chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn bộ công tác tài chính, kế toán và thông tin kinh tế tài chính trong đơn vị và thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các chế độ, chính sách tài chính, kế toán của Nhà nước ở đơn vị.

Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán chịu sự chỉ đạo trực tiếp của thủ trưởng đơn vị, đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra về mặt nghiệp vụ tài chính, kế toán của cơ quan Tài chính.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuyên chuyển công tác hay thi hành kỷ luật kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán do thủ trưởng đơn vị hoặc Hội đồng quản lý cơ sở ngoài công lập quyết định.

Điều 15: Người được bổ nhiệm giữ chức vụ kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

1- Có phẩm chất đạo đức liêm khiết, trung thực, có ý thức chấp hành chính sách, chế độ kinh tế tài chính và luật pháp của Nhà nước.

2- Có trình độ chuyên môn về nghiệp vụ tài chính, kế toán (văn bằng đào tạo tài chính kế toán từ bậc trung học trở lên) và đã kinh qua công tác tài chính, kế toán, có năng lực tổ chức, chỉ đạo, điều hành công tác tài chính kế toán trong đơn vị.

Tuyệt đối không bổ nhiệm giữ chức vụ kế toán trưởng hoặc giao phụ trách kế toán cho những người đã vi phạm kỷ luật tham ô, xâm phạm tài sản và vi phạm các chính sách tài chính,  kế toán.

Điều 16: Người phụ trách kế toán có nhiệm vụ:

1- Tổ chức công tác kế toán và tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu, trình độ quản lý của đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ của kế toán quy định tại điều 3 chế độ này.

2- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng vật tư, tài sản, vốn quỹ và việc chấp hành các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước và đơn vị.

3- Thực hiện lưu trữ tài liệu kế toán và hướng dẫn chính sách, chế độ,  tài chính, kế toán trong đơn vị.

Điều 17: Mọi người trong đơn vị có liên quan đến công tác kế toán đều phải nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc, chế độ và thủ tục kế toán tài chính; có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời những chứng từ, tài liệu cần thiết cho công tác kế toán và chịu trách nhiệm về sự chính xác, trung thực, hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ tài liệu đó.

Điều 18: Xử lý vi phạm

1- Mọi hành vi vi phạm Pháp lệnh kế toán và thống kê và các quy định trong chế độ kế toán này, tuỳ theo tính chất, nội dung và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

2- Nếu hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật hình sự.

CHƯƠNG III

CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Điều 19: Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động  kinh tế, tài chính của đơn vị đều phải lập chứng từ kế toán. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán đều phải có chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lệ chứng minh:

- Chứng từ kế toán hợp pháp: Là chứng từ được lập theo đúng mẫu quy định bắt buộc hoặc mẫu hướng dẫn; Việc ghi chép trên chứng từ phải đúng nội dung, bản chất của nghiệp vụ kinh tế phát sinh và nghiệp vụ kinh tế này phù hợp với các quy định của pháp luật; có đủ chữ ký của người lập, người duyệt, người thực hiện và đóng dấu của đơn vị tuỳ theo quy định cụ thể của từng loại chứng từ;

- Chứng từ kế toán hợp lệ: Là chứng từ đã ghi chép đầy đủ các yếu tố và lập đúng phương pháp, trình tự quy định cho từng loại chứng từ.

Chứng từ kế toán phải lập đủ số liên và chỉ lập một lần đúng với thực tế và thời gian, địa điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Trường hợp chứng từ in hỏng, in thiếu liên, viết sai thì phải huỷ bỏ bằng gạch chéo (X) vào tất cả các liên và không được xé rời các liên ra khỏi cuống.

Điều 20: Chứng từ kế toán do đơn vị lập hoặc nhận từ bên ngoài vào phải có đầy đủ các yếu tố sau đây:

- Ngày, tháng, năm lập chứng từ, số hiệu của chứng từ;

- Tên, địa chỉ nơi lập chứng từ;

- Tên gọi của chứng từ: phiếu thu, phiếu chi, giấy đề nghị tạm ứng...;

- Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ;

- Tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

- Các chỉ tiêu về số lượng và giá trị (tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất, số lượng, đơn giá, thành tiền) số tiền bằng số và bằng chữ;

- Chữ ký của người lập và người chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nghiệp vụ kinh tế đã phản ánh trên chứng từ và đóng dấu của đơn vị tuỳ theo quy định của từng loại chứng từ.

Đối với những khoản mua sắm, chi tiêu nhỏ nếu người bán không có hoá đơn thì người mua phải lập "Phiếu kê mua hàng", ghi rõ họ tên, địa chỉ người bán, tên, số lượng hàng hoá, dịch vụ đã mua và số tiền thực tế đã trả. Sau đó kế toán kiểm tra, xác nhận, trình thủ trưởng đơn vị ký duyệt thì phiếu kê mua hàng mới được coi là hợp lệ.

Đối với những chứng từ liên quan đến thu tiền học phí, thu phí tuyển sinh, phí thi, viện phí, vé vào cửa...bán sản phẩm, hàng hoá, phải sử dụng hoá đơn, biên lai thu tiền hoặc vé do cơ quan tài chính cung cấp hoặc tự in. Trường hợp tự in phải được cơ quan tài chính đồng ý bằng văn bản và phải thực hiện theo đúng quy định về chế độ quản lý phát hành và sử dụng hoá đơn do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) quy định.

Điều 21: Nghiêm cấm các hành vi sau đây:

- Thu học phí, viện phí, các loại phí, dịch vụ  không lập chứng từ và không giao biên lai cho người nộp tiền;

- Xuất, nhập quỹ; xuất nhập vật tư hoặc thanh lý, nhượng bán, bàn giao tài sản không có chứng từ hợp pháp, hợp lệ;

- Giả mạo chứng từ kế toán để tham ô tiền quỹ, trốn lậu thuế;

- Hợp pháp hoá chứng từ kế toán;

- Chủ tài khoản và kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán) ký sẵn tên trên tờ séc hoặc chứng từ còn trắng;

- Xuyên tạc hoặc cố ý làm sai lệch nội dung, bản chất nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

- Sửa chữa, tẩy xoá trên chứng từ kế toán;

- Huỷ bỏ chứng từ trái quy định hoặc chưa hết thời hạn lưu trữ theo quy định;

- Sử dụng các biểu mẫu chứng từ không hợp lệ.

Điều 22: Trình tự xử lý chứng từ kế toán

- Tất cả chứng từ kế toán do đơn vị lập hay nhận từ bên ngoài đều phải tập trung ở bộ phận kế toán. Bộ phận kế toán phải kiểm tra những chứng từ đó và chỉ sau khi kiểm tra xác minh là đúng thì mới sử dụng để ghi sổ kế toán.

- Thực hiện phân loại, sắp xếp, bảo quản, lưu trữ chứng từ kế toán.

Đối với chứng từ kế toán lập không đúng thủ tục, không đúng nội dung hoặc con số, chữ viết không rõ ràng thì kế toán phải trả lại cho người lập để làm lại hoặc bổ sung hoàn chỉnh, sau đó mới dùng làm căn cứ để ghi sổ kế toán.

Điều 23: Mọi trường hợp mất, hư hỏng chứng từ đều phải báo cáo với Thủ trưởng đơn vị biết để có biện pháp xử lý kịp thời. Riêng trường hợp mất biên lai thu tiền, hoá đơn bán hàng, vé hoặc séc phải báo cho cơ quan tài chính và công an địa phương biết số hiệu và số lượng những tờ bị mất, hoàn cảnh bị mất để có biện pháp xử lý, xác minh theo pháp luật. Đồng thời nhằm sớm có biện pháp thông báo và vô hiệu hoá các chứng từ bị mất để tránh bị lợi dụng.

Điều 24: Hệ thống chứng từ kế toán quy định áp dụng cho đơn vị ngoài công lập gồm 28 chứng từ chia làm 4 chỉ tiêu: Lao động tiền lương; vật tư;  tiền tệ; tài sản cố định (Danh mục, mẫu và giải thích nội dung, phương pháp ghi chép chứng từ kế toán quy định trong phần thứ hai

CHƯƠNG IV

TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Điều 25:  Các đơn vị ngoài công lập căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán quy định trong chế độ này để lập danh mục tài khoản cấp I, cấp II phù hợp với đặc điểm và yêu cầu quản lý của đơn vị mình. Để phục vụ yêu cầu quản lý, các đơn vị có thể mở thêm các tài khoản cấp III (tài khoản 4 chữ số).

Trường hợp mở thêm tài khoản cấp I phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính.

Điều 26: Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị ngoài công lập gồm 24 tài khoản trong Bảng, chia làm 6 loại và 7 tài khoản ngoài bảng (Danh mục, giải thích phương pháp ghi chép hệ thống tài khoản kế toán quy định trong phần thứ ba).

CHƯƠNG V

SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

Điều 27: Đơn vị ngoài công lập phải mở sổ kế toán theo mẫu quy định để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và lưu trữ toàn bộ số liệu kế toán làm cơ sở lập báo cáo tài chính.

Sổ kế toán quy định áp dụng cho đơn vị ngoài công lập có 2 hệ thống:

- Hệ thống sổ kế toán áp dụng cho đơn vị quy mô lớn thực hiện phương pháp kế toán "Kép".

- Hệ thống sổ kế toán áp dụng cho đơn vị quy mô nhỏ thực hiện phương pháp kế toán "Đơn".

Điều 28: Hệ thống sổ kế toán theo phương pháp kế toán "kép", gồm:

1. Sổ Nhật ký: Dùng để ghi chép tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian, có các yếu tố sau:

+ Ngày, tháng ghi sổ;

+ Số hiệu, ngày tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;

+ Tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

+ Số tiền phát sinh.

2. Sổ Cái:  Dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán). Số liệu trên Sổ Cái phản ánh một cách tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn và tình hình sử dụng các loại vật tư, tài sản, tiền quỹ, công nợ, thu, chi sự nghiệp...

Sổ Cái có các yếu tố sau:

+ Ngày, tháng ghi sổ;

+ Số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng làm căn cứ ghi sổ;

+ Nội dung chủ yếu của nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh;

+ Số tiền của nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng nội dung kinh tế (ghi vào bên Nợ, bên Có các tài khoản);

3. Sổ, thẻ kế toán chi tiết: Dùng để phản ánh chi tiết từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt mà trên Sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ Cái chưa phản ánh được. Số liệu trên sổ kế toán chi tiết dùng để phản ảnh chi tiết các khoản thu, chi sự nghiệp, thu, chi quỹ tiền mặt, tiền gửi, các khoản công nợ .... của đơn vị theo yêu cầu quản lý.

Sổ kế toán chi tiết có các yếu tố sau:

+ Tên sổ;

+ Tên tài khoản cấp I, hoặc tài khoản cấp II;

+ Ngày, tháng ghi sổ;

+ Số hiệu, ngày tháng chứng từ;

+ Tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế;

+ Số tiền thuộc các chỉ tiêu cần quản lý;

+ Các chỉ tiêu khác căn cứ vào yêu cầu quản lý và yêu cầu hạch toán mà từng mẫu sổ có những chỉ tiêu thích hợp.

Điều 29: Các đơn vị phải căn cứ vào các chỉ tiêu quy định trong hệ thống báo cáo quyết toán thu, chi hoạt động, hệ thống tài khoản kế toán và yêu cầu quản lý của mình để mở đầy đủ sổ kế toán cần thiết theo quy định của chế độ này. Mỗi đơn vị chỉ được mở và giữ một hệ thống sổ kế toán chính thức và duy nhất.

Nghiêm cấm để ngoài sổ kế toán bất kỳ một khoản thu, chi, một loại tài sản, tiền quỹ, công nợ hay khoản tài trợ nào của các tổ chức, cá nhân.

Điều 30: Sổ kế toán phải dùng mẫu in sẵn  và đóng thành quyển.

Trước khi dùng sổ phải hoàn thiện các thủ tục sau:

- Ngoài bìa và trang đầu sổ (góc trên bên trái) phải ghi tên cơ quan quản lý, tên đơn vị. Giữa bìa ghi tên sổ, ngày mở sổ, niên độ kế toán và họ tên người ghi sổ, ngày kết thúc ghi sổ hoặc ngày chuyển giao cho người khác. Thủ trưởng và kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán) đơn vị phải ký xác nhận vào đầu trang sổ kế toán;

- Các trang sổ phải đánh số trang và giữa hai trang sổ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị.

Sổ kế toán sau khi làm đầy đủ các thủ tục trên mới được coi là hợp lệ, hợp pháp.

Điều 31: Ghi sổ kế toán bằng máy vi tính.

Sổ kế toán lập trên máy vi tính phải thể hiện đầy đủ các chỉ tiêu quy định cho từng mẫu sổ. Cuối kỳ kế toán (tháng, quý, năm) , sau khi đã hoàn tất việc khoá sổ theo quy định cho từng loại sổ, phải tiến hành in ra giấy toàn bộ sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết và phải đóng thành quyển, ký tên, đóng dấu xác nhận như sổ lập bằng tay.

Điều 32: Hình thức sổ kế toán.

Các đơn vị  ngoài công lập thực hiện phương pháp kế toán “Kép” được lựa chọn 1 trong 3 hình thức sổ kế toán sau:

- Nhật ký - Sổ Cái;

- Chứng từ ghi sổ;

- Nhật ký chung.

Điều 33: Sửa chữa, đính chính trên sổ kế toán

Các sai sót trong quá trình ghi sổ kế toán phải sửa chữa như sau:

1. Phương pháp cải chính: Phương pháp này dùng để đính chính bằng cách gạch bằng mực đỏ xoá bỏ chỗ ghi sai để có thể nhìn rõ nội dung. Trên chỗ bị xoá bỏ ghi số, chữ đúng bằng mực thường. Cần phải có chữ ký của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán bên cạnh chỗ đính chính.

Phương pháp này áp dụng cho các trường hợp:

- Sai sót trong diễn giải, không liên quan đến quan hệ đối ứng của các tài khoản;

- Sai sót không ảnh hưởng đến số tiền tổng cộng.

2. Phương pháp ghi số âm: Phương pháp này dùng để đính chính chỗ sai bằng cách viết lại bằng mực đỏ bút toán sai để huỷ bỏ bút toán này, sau đó dùng mực thường viết bút toán đúng thay thế.

Phương pháp này áp dụng cho các trường hợp:

- Sai về quan hệ đối ứng giữa các tài khoản do định khoản sai đã ghi sổ kế toán mà không thể sửa lại bằng phương pháp cải chính;

- Sau khi gửi báo cáo quyết toán mới phát hiện ra sai sót;

- Sai sót khi số tiền ghi sổ lớn hơn con số đúng.

Khi dùng phương pháp ghi số âm để đính chính số sai thì phải lập một “chứng từ ghi sổ đính chính” do kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán ký xác nhận.

3. Phương pháp ghi bổ sung: Phương pháp này dùng để áp dụng cho trường hợp bút toán ghi đúng về quan hệ đối ứng giữa các tài khoản nhưng số tiền ghi sổ ít hơn số tiền trên chứng từ hoặc là bỏ sót không cộng đủ số tiền ghi trên chứng từ. Sửa chữa theo phương pháp này phải lập "chứng từ ghi sổ" đính chính do kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán ký xác nhận. Sau đó kế toán ghi bổ sung số tiền chênh lệch còn thiếu cho đủ với số đúng.

Điều 34: Trường hợp ghi sổ kế toán bằng máy vi tính có thể sửa chữa sai sót theo một trong ba phương pháp nêu trên, song phải tuân thủ các quy định sau:

+ Nếu sai sót được phát hiện khi chưa in sổ thì được phép sửa chữa trực tiếp trên máy;

+ Nếu sai sót được phát hiện sau khi đã in sổ thì sổ đã in được sửa chữa theo quy định của một trong 3 phương pháp nêu trên, đồng thời phải sửa chữa chỗ sai trên máy và in lại tờ sổ mới, phải lưu tờ sổ mới cùng với tờ sổ có sai sót để đảm bảo thuận tiện cho việc kiểm tra, kiểm soát.

Điều 35: Khi báo cáo quyết toán năm được thẩm tra hoặc khi công việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán kết thúc và đã có ý kiến kết luận chính thức, nếu có quyết định phải sửa lại số liệu trên Báo cáo tài chính liên quan đến số liệu đã ghi sổ kế toán thì đơn vị phải sửa lại sổ kế toán theo phương pháp sửa chữa sổ kế toán và sửa lại số dư của những tài khoản kế toán có liên quan. Tuỳ từng trường hợp cụ thể việc sửa chữa số liệu có thể được thực hiện trực tiếp trên sổ kế toán của năm báo cáo hoặc sổ kế toán năm nay (thời điểm phát sinh nghiệp vụ); Trong trường hợp sửa chữa số liệu trên sổ kế toán năm nay, thì đồng thời phải ghi chú vào trang cuối (dòng cuối) của sổ kế toán năm trước để tiện đối chiếu, kiểm tra.

Điều 36: Khoá sổ kế toán.

Khoá sổ kế toán là việc cộng sổ để tính ra tổng số phát sinh bên Nợ, bên Có và số dư cuối kỳ của từng tài khoản kế toán hoặc tổng số thu, chi, tồn quỹ.

Cuối kỳ kế toán (cuối tháng, cuối quý) và cuối niên độ kế toán, sau khi đã phản ánh hết tất cả các chứng từ phát sinh trong kỳ vào sổ kế toán, phải khoá sổ kế toán. Riêng sổ quỹ tiền mặt phải khoá sổ vào cuối mỗi ngày. Ngoài ra phải khoá sổ kế toán trong các trường hợp kiểm kê đột xuất.

Điều 37: Trình tự khoá sổ cuối tháng.

Bước 1: Kiểm tra, đối chiếu

- Cuối kỳ kế toán, sau khi đã phản ánh hết chứng từ kế toán phát sinh trong kỳ vào sổ kế toán, tiến hành đối chiếu giữa số liệu trên chứng từ với số liệu đã ghi sổ, giữa số liệu các sổ có liên quan với nhau để đảm bảo sự khớp đúng giữa số liệu trên chứng từ với số liệu đã ghi sổ và giữa các sổ với nhau.

Tiến hành cộng số phát sinh trên Sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ Cái và các sổ kế toán chi tiết.

- Từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết lập Bảng tổng hợp chi tiết cho những tài khoản phải ghi trên nhiều sổ hoặc nhiều trang sổ.

- Tiến hành cộng tất cả các số phát sinh Nợ, cộng các số phát sinh Có của các tài khoản trên Nhật ký - Sổ Cái hoặc Sổ Cái xem có bằng nhau và bằng số phát sinh ở Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ hoặc ở cột tổng số phát sinh của Nhật ký không?; Sau đó tiến hành đối chiếu số liệu trên Sổ Cái với số liệu trên sổ chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết, giữa số liệu của kế toán với số liệu của thủ quỹ. Nếu đảm bảo sự khớp đúng sẽ tiến hành khoá sổ chính thức. Trường hợp có chênh lệch phải xác định nguyên nhân và xử lý đến khi khớp đúng.

Bước 2: Trình tự khoá sổ:

- Kẻ một đường ngang dưới dòng ghi nghiệp vụ cuối cùng của kỳ kế toán, cách dòng ghi nghiệp vụ cuối cùng nửa dòng. Sau đó ghi số phát sinh trong tháng đã cộng phía dưới dòng đã kẻ;

- Ghi lại dòng cộng phát sinh lũy kế các tháng trước (số luỹ kế từ đầu quý, hoặc đầu năm đến cuối tháng trước) kế tiếp dòng cộng phát sinh tháng;

- Dòng cộng phát sinh lũy kế từ đầu năm, hoặc đầu quý tới cuối tháng này;

- Dòng số dư cuối tháng ghi tiếp dòng trên.

*  Dòng số dư cuối tháng tính như sau:

Số dư

 cuối tháng

=

Số dư  đầu tháng

+

Số phát sinh  tăng trong tháng

-

Số phát sinh giảm trong tháng

- Kẻ 2 đường kẻ liền nhau ngay sát dưới dòng số dư để kết thúc việc khoá sổ (====);             

- Riêng một số sổ chi tiết có kết cấu các cột phát sinh Nợ, phát sinh Có và số dư (hoặc nhập, xuất, còn lại hay thu, chi, tồn quỹ...) thì số liệu cột số dư (còn lại hay tồn) không ghi vào dòng tổng cộng mà ghi vào dòng "Số dư cuối tháng" dưới dòng cộng cuối tháng.

Sau khi khoá sổ kế toán, người ghi sổ phải ký dưới 2 đường kẻ và kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán kiểm tra đảm bảo sự chính xác, cân đối sẽ ký xác nhận. Sau đó trình Thủ trưởng đơn vị kiểm tra và ký duyệt để chứng nhận tính pháp lý của số liệu khoá sổ nhằm đảm bảo sự nhất trí về số liệu khoá sổ kế toán giữa kế toán với Thủ trưởng đơn vị và kết thúc việc khoá sổ.

Điều 38: Hệ thống sổ kế toán quy định áp dụng cho các đơn vị ngoài công lập thực hiện phương pháp kế toán "Kép" bao gồm 26 mẫu sổ và 1 Bảng tính khấu hao TSCĐ (Danh mục, mẫu và giải thích nội dung, cách ghi chép sổ kế toán quy định trong phần thứ tư)

Điều 39: Hệ thống  sổ kế toán theo phương pháp kế toán "Đơn", bao gồm 5 mẫu sổ chủ yếu, ngoài 5 mẫu sổ chủ yếu này, các đơn vị có thể mở thêm một số mẫu sổ khác để phục vụ yêu cầu quản lý của mình (Danh mục, mẫu và giải thích nội dung, cách ghi chép sổ kế toán quy định tại phần thứ tư).

CHƯƠNG VI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Điều 40: Hệ thống báo cáo tài chính quy định áp dụng cho đơn vị ngoài công lập bao gồm 5 mẫu báo cáo và 2 phụ biểu (Danh mục, mẫu và giải thích nội dung, cách ghi chép mẫu báo cáo quy định tại phần thứ năm). Định kỳ hàng quý, năm đơn vị ngoài công lập phải lập báo cáo tài chính phản ánh toàn bộ thu, chi, tăng giảm vốn và tài sản, gửi cơ quan Tài chính và cơ quan Thuế quản lý trực tiếp; thực hiện công khai về tài chính theo quy định của pháp luật. 

Thời hạn gửi báo cáo:

- Đơn vị  ngoài công lập nộp báo cáo quý cho cơ quan Tài chính và cơ quan Thuế chậm nhất là 20 ngày sau khi kết thúc quý;

- Đơn vị ngoài công lập nộp báo cáo năm cho cơ quan Tài chính và cơ quan Thuế chậm nhất là 30 ngày sau khi kết thúc năm.

PHẦN THỨ HAI

HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

STT

Tên chứng từ

Mẫu số

Mẫu bắt buộc

Mẫu hướng dẫn

Ban hành tại

 

 

 

 

 

CĐKT  ngoài công lập

Các   văn bản  khác

I

Chỉ tiêu lao động- tiền lương

 

 

 

 

 

1

Bảng chấm công

C01- H

x

 

 

x

2

Bảng thanh toán tiền lương

C02- H

x

 

 

x

3

Giấy chứng nhận nghỉ việc  hưởng BHXH

C03- BH

x

 

 

x

4

Danh sách người lao động hưởng BHXH

C04- BH

x

 

 

x

5

Hợp đồng giao khoán công việc

C06- H

x

 

 

x

6

Giấy đi đường

C07- H

x

 

 

x

7

Bảng chấm công và thanh toán ca mổ được phụ cấp

C34- NCL

 

x

x

 

8

Bảng chấm công và thanh toán trực chuyên môn y tế được phụ cấp

C35- NCL

 

x

x

 

9

Bảng chấm công và thanh toán  trực tiếp tham gia chống dịch được phụ cấp

C36- NCL

 

x

x

 

10

Bảng chấm bữa ăn của học sinh

C37- NCL

 

x

x

 

11

Bảng thanh toán tiền giảng cho giáo viên kiêm chức

C38- NCL

 

x

x

 

12

Bảng kê thanh toán tiền giảng vượt giờ

C39- NCL

 

x

x

 

II

 Chỉ tiêu vật tư

 

 

 

 

 

13

Phiếu nhập kho

C11- H

x

 

 

x

14

Phiếu xuất kho

C12- H

x

 

 

x

15

Biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hoá

C14- H

x

 

 

x

16

 Phiếu kê mua hàng

C15- H

x

 

 

x

III

Chỉ tiêu tiền tệ

 

 

 

 

 

17

Phiếu thu

C21- H

x

 

 

x

18

Phiếu chi

C22- H

x

 

 

x

19

Giấy đề nghị tạm ứng

C23- H

x

 

 

x

20

Giấy thanh toán tạm ứng

C24- H

x

 

 

x

21

Biên bản kiểm kê quĩ

C26a- H

x

 

 

x

22

Biên bản kiểm kê quĩ

C26b- H

x

 

 

x

23

Biên lai thu tiền 

C40a- NCL

x

 

x

 

24

Biên lai thu tiền

C40b- NCL

x

 

x

 

25

Giấy chứng nhận góp vốn

C41- NCL

x

 

x

 

26

Vé vào cửa

 

 

x

 

x

IV

Chỉ tiêu tài sản cố định

 

 

 

 

 

27

Biên bản giao nhận tài sản cố định

C31- H

x

 

 

x

28

Biên bản thanh lý, nhượng bán  TSCĐ

C32- H

x

 

 

x

29

Biên bản đánh giá lại tài sản cố định

C33- H

x

 

 

x


Đơn vị:.......................

Bộ phận:....................              

 

Mẫu số: C01- H

Ban hành theo QĐ số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996  của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng........ năm 200...

S TT

Họ và tên

Cấp bậc lương hoặc cấp bậc chức vụ

Ngày trong tháng

Qui ra công

 

 

 

1

2

3

...

31

Số công hưởng lương thời gian

Số công nghỉ không lương

Số công hưởng BHXH

A

B

C

1

2

3

...

31

32

33

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người duyệt

(Ký, họ tên)    

 Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)

 Người chấm công

(Ký, họ tên)

 

Ký hiệu chấm công :

- Lương thời gian 

+

- Hội nghị, học tập

H

- Ốm, điều dưỡng

Ô

- Nghỉ bù

NB

- Con ốm  

- Nghỉ không lương

Ro

- Thai sản

TS

- Ngừng việc

N

- Tai nạn

T

- Lao động nghĩa vụ

- Nghỉ phép

P

 

 


 

Đơn vị:.................

Bộ phận : .....................

 

Mẫu số: C02-H

Ban hành theo QĐ số: 999- TC/QĐ/CĐKT ngày  2/11/1996  của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

                                BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG                      Số : .......................

Tháng .....năm 200 ...

Nợ : ........................

Có : ........................

STT hoặc mã số cán bộ

Họ và tên

Chức vụ hoặc bậc lương

Tiền lương tháng

Phụ cấp

Cộng tiền lương và phụ cấp

Các khoản khấu trừ

BHXH trả thay lương

Tổng cộng số được lĩnh

Ký nhận

 

 

 

 

 

 

BHXH

BHYT

.......

Cộng các khoản khấu trừ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số ngày

Số tiền

 

 

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7= 4+5+6

8

9

10=3-7+9

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền (viết bằng chữ):................................................................

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)  

Thủ trưởng đơn vị  

(Ký, họ tên)

TÊN CƠ S Y T

Mu C03-BH

Ban hành theo Quyết định s 140/1999/QĐ-BTC
ngày 15/11/1999 ca B trưởng B Tài chính

 

GIY CHNG NHN NGH VIC HƯỞNG BHXH

Quyn s:.............................

S:........................................

H và tên:........................................ Tui:...........................

Đơn v công tác:...................................................................

Lý do ngh vic:...................................................................

S ngàyy cho ngh:..............................................................

(T ngày................................. đến hết ngày........................)

Xác nhn ca ph trách đơn v

S ngày thc ngh:....... ngày

(Ký, ghi rõ h tên, đóng du)

Ngày... tháng... năm....

Y bác s KCB

(Ký, ghi rõ h tên, đóng du)

 

PHN BHXH

S s BHXH:................

1. S ngày thc ngh hưởng BHXH:.......................... ngày

2. Lu kế ngày ngh cùng chế độ:.............................. ngày

3. Lương tháng đóng BHXH:..................................... đồng

4. Lương bình quân ngày:.......................................... đồng

5. T l % hưởng BHXH:.......................................... %

6. S tin hưởng BHXH............................................. đồng

 

Cán b cơ quan BHXH

(Ký, h tên)

Ngày... tháng... năm....

Ph trách BHXH ca đơn v

(Ký, h tên)

 

 

    MT TRƯỚC

TÊN CƠ S Y T

 

GIY CHNG NHN
NGH
VIC HƯỞNG BHXH

Quyn s:.............

S:........................

H và tên:...................................................

Đơn v công tác:.........................................

Lý do ngh vic:.........................................

S ngày cho ngh:......................................

(T ngày............. đến hết ngày..................)

      Ngày.... tháng... năm...

           Y bác sĩ KCB

(Ký, ghi rõ h tên, đóng du)

 

MT SAU:

 

 
                                                                            

                                                                                   

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị:.................

Bộ phận:.............              

 

Mẫu số: C04- BH

Ban hành theo QĐ số: 140/1999/QĐ-BTC
ngày 15/11/1999  của Bộ trưởng Bộ Tài chính

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG HƯỞNG TRỢ CẤP BHXH NGẮN HẠN

Đợt....... Tháng..... năm.....

Tên cơ quan (đơn vị)...... tổng số lao động...... trong đó nữ..... tổng quỹ lương trong kỳ.........

Số hiệu tài khoản:................. mở tại:....................

Loại chế độ:........................................................

STT

Họ và tên

Số sổ BHXH

Tiền lương tháng đóng BHXH

Thời gian đóng BHXH

Đơn vị đề nghị

Cơ quan BHXH duyệt

Ghi chú

 

 

 

 

 

Số ngày nghỉ trong kỳ

Tiền trợ cấp

Số ngày nghỉ

Tiền trợ cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong kỳ

Luỹ kế từ đầu năm

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kèm theo....... chứng từ gốc

Cơ quan BHXH duyệt:

- Số người:..............

- Số ngày:...............

- Số tiền:.......................................... (Viết bằng chữ ) : ...........................................................................................................

 

Cán bộ quản lý thu

(Ký, họ tên)

 

Cán bộ quản lý CĐCS

(Ký, họ tên)

Ngày...tháng...năm...

Giám đốc BHXH

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Kế toán đơn vị

(Ký, họ tên)

Ngày...tháng...năm...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


 

Đơn vị :................

Bộ phận:..............            

 

Mẫu số: C06-H

Ban hành theo QĐ số  999-TC/QĐ/CĐKT
ngày  2/11/1996  của Bộ trưởng Bộ Tài chính

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN CÔNG VIỆC

Ngày.....tháng.....năm 200...

Số:...............

Họ tên:............................... Chức vụ:.............................. Đại diện cho:.......................................... Bên giao khoán

Họ tên:............................... Chức vụ:.............................. Đại diện cho:.......................................... Bên nhận khoán

Cùng ký kết hợp đồng giao khoán:

I- Nội dung, trách nhiệm và quyền lợi của người nhận khoán:

.................................................................................................................................................................................................

II- Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên giao khoán:

.................................................................................................................................................................................................

III- Những điều khoản chung về hợp đồng

- Thời gian thực hiện hợp đồng

- Phương thức thanh toán

- Xử phạt các hình thức vi phạm hợp đồng

.................................................................................................................................................................................................

 

Đại diện bên nhận khoán

(Ký, họ tên)

Đại diện bên giao khoán

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 


 

Đơn vị:......

Bộ phận:...

    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số C07-H

Ban hành theo QĐ số  999 -TC/QĐ/CĐKT ngày 2/ 11/ 1996 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số:.................

Cấp cho : ...................................................................................................

Chức vụ : ...................................................................................................

Được cử đi công tác tại :.............................................................................

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số..... ngày.... tháng...... năm 200...

Từ ngày....... tháng...... năm 200....... đến ngày....... tháng....... năm 200....

Ngày..... tháng...... năm 200....

Thủ trưởng đơn vị

Tiền ứng trước

- Lương ....................................... đ

- Công tác phí:............................. đ

- Cộng:......................................... đ

 

Nơi đi và nơi đến

Ngày giờ

Phương tiện sử dụng

Độ dài chặng đường

Thời gian lưu trú

Lý do lưu trú

Chứng nhận của cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

Trên đường đi

Ở nơi đến

 

 

A

1

B

2

3

4

C

D

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đi...

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đến...

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đi...

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đến...

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đi...

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đến...

 

 

 

 

 

 

 

- Vé người......................................................... Vé X................................. đ =

- Vé cước xe đạp .............................................. Vé X................................. đ =

- Phụ phí lấy vé bằng

Điện thoại......................................................... Vé X................................. đ =

- Vé trọ ............................................................. Vé X................................ đ =

1- Phụ cấp đi đường:cộng............................................................................ đ

2- Phụ cấp lưu trú

- Lưu trú ở dọc đường: cộng........................................................................ đ

- Lưu trú ở nơi công tác: cộng..................................................................... đ

Tổng cộng...................... đ

 

 

 

 


Người đi công tác

(Ký, họ tên)

Số tiền được thanh toán là..................................

 


Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp............... ngày

Số tiền được thanh toán là:.....................

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)


 

Đơn vị :................

Bộ phận:..............            

 

Mẫu số: C34-NCL

Ban hành theo QĐ số  12/2001/QĐ-BTC
ngày 13/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BẢNG CHẤM CÔNG VÀ THANH TOÁN CA MỔ ĐƯỢC PHỤ CẤP

Tháng.... năm 200...

STT

Họ và tên

Cấp bậc mổ chính phụ mổ hay giúp việc

Ngày trong tháng

 

Cộng số ca mổ được hưởng phụ cấp trong tháng

Phần thanh toán

 

 

 

 

1

2

...

...

31

Ca mổ loại I

Ca mổ loại II

Ca mổ loại III

Ca mổ loại I

 

 

Ca mổ loại II

 

Ca mổ loại III

 

Tổng số tiền phụ cấp phẫu thuật được lĩnh

Ký xác nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số ca

Mức phụ cấp... đ/ca

Thành tiền

Số ca

Mức phụ cấp... đ/ca

Thành tiền

Số ca

Mức phụ cấp... đ/ca

Thành tiền

 

 

A

B

C

1

2

...

...

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền (viết bằng chữ):........................

 

Người chấm công

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Ngày... tháng... năm 200...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

 

Ký hiệu chấm công:    - Ca mổ loại I:             I                       - Ca mổ khó khăn phức tạp kéo dài 4 giờ:      K4

                                                - Ca mổ loại II:            II                     - Ca mổ khó khăn phức tạp kéo dài 5 giờ:      K5

                                                - Ca mổ loại III:          III                    - Ca mổ khó khăn phức tạp kéo dài n giờ:      Kn


 

Đơn vị :.........................

Bộ phận:.......................   

 

Mẫu số: C35-NCL

Ban hành theo QĐ số  12/2001/QĐ-BTC
ngày 13/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BẢNG CHẤM CÔNG VÀ THANH TOÁN TRỰC CHUYÊN MÔN Y TẾ ĐƯỢC PHỤ CẤP

Tháng... năm 200...

STT

Họ và tên

Cấp bậc lương

Ngày trong tháng

 

Cộng số ngày trực trong tháng

 

Phần thanh toán

 

 

 

 

1

2

3

...

31

Ngày thường

Ngày chủ nhật, lễ tết

Tổng số

Phụ cấp trực mức... đ

Phụ cấp trực mức... đ

Phụ cấp trực mức... đ

Tổng cộng

 

Tiền lương làm thêm việc ngoài giờ tiêu chuẩn

Tổng số tiền được lĩnh

Ký nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Số ngày

TT

 Số ngày

TT

 Số ngày

TT

 Số ngày

TT

Ngày thường

 

Ngày chủ nhật, lễ, tết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số ngày

TT

Số ngày

TT

 

 

A

B

C

1

2

3

...

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền (viết bằng chữ)..............

 

Người chấm công

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Ngày... tháng... năm 200...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

Ký hiệu chấm công:    - Phiên trực ngày thường        T

                                                - Phiên trực ngày Chủ nhật     C

                                                - Phiên trực ngày lễ                 L

                                                - Phiên trực ngày Tết              Te

Đơn vị :................

Bộ phận:..............            

 

Mẫu số: C36-NCL

Ban hành theo QĐ số  12/2001/QĐ-BTC
ngày  13/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BẢNG CHẤM CÔNG VÀ THANH TOÁN TRỰC TIẾP
 THAM GIA CHỐNG DỊCH ĐƯỢC PHỤ CẤP

Tháng .....năm 200...

STT

Họvà tên

Cấp bậc chức vụ

Ngày trong tháng

Cộng số ngày chống dịch trong tháng hưởng phụ cấp

Phần thanh toán

 

 

 

1

2

3

...

31

Số ngày làm việc 8 giờ

Số ngày làm việc 16 giờ

Phụ cấp số ngày làm việc 8 giờ

Phụ cấp số ngày làm việc 16 giờ

Tổng số tiền được lĩnh

Ký xác nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số ca

Mức phụ cấp.... đ/ngày

Thành tiền

Số ca

Mức phụ cấp.... đ/ngày

Thành Tiền

 

 

A

B

C

1

2

...

...

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền (viết bằng chữ):...............................

 

Người chấm công

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Ngày... tháng... năm 200...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

Ký hiệu chấm công:    - Một ngày làm việc 8 giờ: L8

- Một ngày làm việc 16 giờ: L16

Đơn vị:..........

Bộ phận:.......                

 

Mẫu số: C37- NCL

Ban hành theo QĐ số: 12/2001/QĐ-BTC ngày 13/3/2001
của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BẢNG CHẤM BỮA ĂN CỦA HỌC SINH

Tháng .....năm 200...

STT

Họ và tên  học sinh

Chấm ăn hàng ngày

Cộng số bữa ăn

 

 

1

2

3

.....

.....

.....

.......

.....

.....

31

 

A

B

1

.....

.....

.....

.....

.....

.......

.......

.....

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người chấm công

(Ký, họ tên)

 

Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)

Ngày... tháng... năm 200...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)


 

Đơn vị:.............

Bộ phận:.........            

 

Mẫu số: C38-NCL

Ban hành theo QĐ số  12/2001/QĐ-BTC
ngày 13/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

GIẤY THANH TOÁN TIỀN GIẢNG
CHO GIÁO VIÊN KIÊM CHỨC

Ngày... tháng... năm 200...

- Họ và tên giáo viên.........................................................................

- Môn giảng:......................................................................................

Các khoản tiền nhà trường phải thanh toán cho giáo viên:

+ Tiền giảng                                        ..............................................

+                                                                      ..............................................

+                                                                      ..............................................

                        Cộng số tiền thanh toán:         ..............................................

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):............................................................

...........................................................................................................

Ngày... tháng... năm 200...

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)


 

Trường:..............

Khoa:.................

Tổ, bộ môn:.......               

 

Mẫu số: C39- NCL

Ban hành theo QĐ số: 12/2001/QĐ- BTC  ngày 13/3/2001
của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN GIẢNG VƯỢT GIỜ

(Dùng cho giáo viên thuộc danh sách lao động của trường)                                                                              

Năm 200...

STT

Đơn vị

Số  giờ lên lớp thực tế

Số giờ quy đổi kiêm nhiệm

Tổng số giờ định mức

Số giờ giảng vượt định mức

Đơn giá tính cho 1  giờ vượt mức (*)

Tổng số tiền giảng vượt giờ

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 - 5

7

8

 

Tổ, Bộ môn:

 

 

 

 

 

 

 

- Nguyễn Văn A

 

 

 

 

 

 

 

- Nguyễn Văn B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

 

Xác nhận của phòng QLĐT

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Ngày...tháng....năm 200...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: (*) Cột 7  Thuyết minh  đơn giá tính theo từng thời điểm


                              

Đơn vị:...........

Địa chỉ:..........

 

       Mẫu số: C11-H

Ban hành theo QĐ số: 999-TC/QĐ/CĐKT
ngày 2/ 11/ 1996  của Bộ trưởng Bộ Tài chính

PHIẾU NHẬP KHO      Số:..............

Ngày... tháng... năm 200...

Nợ :.............

Có :..............

- Họ tên người giao:.................................................................................

- Theo........ Số...... ngày.... tháng..... năm  200....... Của...........................

................................................................................................................

Nhập tại kho :..........................................................................................

STT

Tên, nhãn hiệu, qui cách, phẩm chất vật tư (SP, hàng hoá)

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

 

 

 

 

Theo chứng từ

Thực nhập

 

 

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

X

X

X

X

X

 

Tổng số tiền (viết bằng chữ):..................................................................

Nhập, ngày.... tháng.... năm 200...

Kế toán trưởng 

 (Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)

(Ký, họ tên )

Người giao hàng

(Ký, họ tên )

Thủ kho

(Ký, họ tên)


 

Đơn vị:...........

Địa chỉ:..........

 

       Mẫu số: C12-H

Ban hành theo QĐ số: 999-TC/QĐ/CĐKT
ngày 2/ 11/ 1996  của Bộ trưởng Bộ Tài chính

PHIẾU XUẤT KHO     Số:..............

Ngày... tháng... năm 200...

Nợ :.............

Có :..............

- Họ tên người nhận hàng:................... Địa chỉ (bộ phận)........................

- Lý do xuất kho:.....................................................................................

- Xuất tại kho :........................................................................................

 

STT

Tên, nhãn hiệu, qui cách,
phẩm chất vật tư (SP, hàng hoá)

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

 

 

 

 

Yêu cầu

Thực xuất

 

 

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

X

X

X

X

X

 

Tổng số tiền (viết bằng chữ):..................................................................

 

Xuất, ngày.... tháng.... năm 200...

Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên )

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên )

Người nhận

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)


 

Đơn vị:...........

Bộ phận:........

 

       Mẫu số: C14-H

Ban hành theo QĐ số: 999-TC/QĐ/CĐKT 
ngày 2/ 11/ 1996  của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ 

- Thời điểm kiểm kê.... giờ... ngày... tháng... năm 200...

- Biên bản kiểm kê gồm:

Ông/Bà:.................................................................. Trưởng ban

Ông/Bà:.................................................................. Uỷ viên

Ông/Bà: ................................................................. Uỷ viên

- Đã kiểm kê kho có những mặt hàng dưới đây:

STT

Tên, nhãn hiệu, qui cách vật tư (sản phẩm, hàng hoá)

Mã số

Đơn vị tính

Đơn giá

Theo sổ sách

Theo kiểm kê

Chênh lệch

Phẩm chất

 

 

 

 

 

 

 

Thừa

Thiếu

Còn tốt

100 %

Kém phẩm chất

Mất phẩm

chất

 

 

 

 

 

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

 

 

 

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

X

X

X

X

 

X

 

X

 

X

 

X

X

X

 

Ngày..... tháng..... năm 200...

Thủ trưởng đơn vị

(ý kiến giải quyết số chênh lệch)

(Ký, họ tên )

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)  

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Trưởng ban kiểm kê

(Ký, họ tên)


 

Đơn vị:.............

Địa chỉ:............

 

       Mẫu số: C15-H

Ban hành theo QĐ số: 999-TC/QĐ/CĐKT 
ngày 2/ 11/ 1996  của Bộ trưởng Bộ Tài chính

PHIẾU KÊ MUA HÀNG

Ngày... tháng... năm 200...             Quyển số:.....

Số:................

Nợ:...............

Có:...............

- Họ tên người bán:.........................................................................

- Địa chỉ:.........................................................................................

- Họ tên người mua:........................................................................

- Địa chỉ:.........................................................................................

- Hình thức thanh toán:...................................................................

STT

Tên, quy cách, phẩm chất hàng hoá (vật tư, sản phẩm)

Đơn vị

 Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

B

C

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):............................................................

* Ghi chú:...........................................................................................

Người duyệt mua

(Ký, họ tên)

Người bán

(Ký, họ tên)

Người mua

(Ký, họ tên)

 

Đơn vị:.............

Địa chỉ:............

Telefax:............

 

       Mẫu số: C21- H

Ban hành theo QĐ số: 999-TC/QĐ/CĐKT 
ngày 2/ 11/ 1996  của Bộ trưởng Bộ Tài chính

PHIẾU THU

Ngày .......tháng .......năm 200........  Quyển số:...

Số:.............

Nợ:.............

Có:.............

Họ, tên người nộp tiền :...........................................................................

Địa chỉ :...................................................................................................

Lý do nộp :..............................................................................................

Số tiền (*) :......................(Viết bằng chữ)................................................

Kèm theo :.......................................................................Chứng từ gốc :

 Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

 Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền ( Viết bằng chữ )...................................................

 

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Ngày ......tháng ......năm 200.......

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)


 

Đơn vị:.............

Địa chỉ:............

Telefax:............

 

       Mẫu số: C22-H

Ban hành theo QĐ số: 999-TC/QĐ/CĐKT 
ngày 2/11/1996  của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

PHIẾU CHI

Ngày .......tháng .......năm 200........  Quyển số:...

Số:.............

Nợ:.............

Có:.............

Họ, tên người nhận tiền:.........................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................

Lý do chi:..............................................................................................

Số tiền (*) :...................... (Viết bằng chữ)...............................................

Kèm theo :.................................................................Chứng từ gốc :

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ)...................................................

 

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Ngày ......tháng ......năm 200.......

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)


 


Đơn vị:............

Địa chỉ:...........

 

       Mẫu số: C23-H

Ban hành theo QĐ số: 999-TC/QĐ/CĐKT
ngày 2/11/1996  của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày.... tháng...... năm 200......

Số:..................

Kính gửi :...................................................

 

Tên tôi là :...............................................................................................

Địa chỉ :..................................................................................................

Đề nghị cho tạm ứng số tiền :.......................(Viết bằng chữ)................

Lý do tạm ứng :.......................................................................................

Thời hạn thanh toán :................................................................................

 

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)    

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

  Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)

Người đề nghị tạm ứng

(Ký, họ tên)

 


 


Đơn vị:............

 

 

       Mẫu số: C24-H

Ban hành theo QĐ số: 999-TC/QĐ/CĐKT
ngày 2/11/1996  của Bộ trưởng Bộ Tài chính

GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày... tháng... năm 200...             Số:..............

Nợ:.............

Có:.............

- Họ tên người thanh toán:...................................................................

- Địa chỉ:.............................................................................................

- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

 Diễn giải

 Số tiền

A

1

I. Số tiền tạm ứng:

 

1. Số tạm ứng các đợt trước chưa chi hết

 

2. Số tiền kỳ này:

 

- Phiếu chi số.......... ngày.......

 

- Phiếu chi số.......... ngày.......

 

II. Số tiền đã chi:

 

1. Chứng từ số........ ngày....

 

2.

 

3.

 

III. Chênh lệch:

 

1. Số tạm ứng chi không hết (I-II)

 

2. Chi quá số tạm ứng (II-I)

 

 

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)    

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

  Kế toán thanh toán

(Ký, họ tên)

Người thanh toán

(Ký, họ tên)

 

Duyệt chi tổng số tiền thanh toán ở mục II là:.......................................

Viết bằng chữ:.......................................................................................


 

Đơn vị:..........

Địa chỉ:.........

 

       Mẫu số: C26a-H

Ban hành theo QĐ số: 999 -C/QĐ/CĐKT
ngày 2/11/1996  của  Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUĨ TIỀN MẶT

Số :............

        Vào........ giờ........ ngày........ tháng......... năm 200.........

1. Ông/Bà:...................................... ............. Chức vụ:.......................

2. Ông/Bà:...................................... ............. Chức vụ:.......................

3. Ông/Bà:.................................................... Chức vụ:.......................

4. Ông/Bà:...................................... .............. Chức vụ:.......................

Đã thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt, kết quả cụ thể như sau:

 

STT

Diễn giải

Số lượng ( tờ )

Số tiền

A

B

1

2

I

Số dư theo sổ quĩ

X

.....

II

Số kiểm kê thực tế

X

.....

1

- Loại

 

 

2

- Loại

 

 

III

Chênh lệch

 

 

 

- Lý do:           + Thừa

+ Thiếu

- Kết luận sau khi kiểm kê quĩ :.........................................................

..........................................................................................................

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)  

  Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ

(Ký, họ tên)

              


 

Đơn vị:..........

Địa chỉ:.........

 

       Mẫu số: C26b-H

Ban hành theo QĐ số: 999 -C/QĐ/CĐKT
ngày 2/11/1996  của  Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUỸ

 Số :............

        Vào........ giờ........ ngày........ tháng......... năm 200.........

 

Chúng tôi gồm:

1. Ông/Bà:...................................... ............. Chức vụ:.......................

2. Ông/Bà:...................................... ............. Chức vụ:.......................

3. Ông/Bà:.................................................... Chức vụ:.......................

4. Ông/Bà:...................................... ............. Chức vụ:.......................

Đã thực hiện kiểm kê quỹ ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý...) kết quả cụ thể như sau:

 

STT

Diễn giải

Đơn vị tính

 Số lượng

Giá trị

Tính ra tiền VN

Ghi chú

 

 

 

 

 

Tỷ giá

Tiền VN

 

A

B

C

1

2

3

4

D

I

Số dư theo sổ quỹ

 

 

 

 

 

 

II

Số kiểm kê thực tế

 

 

 

 

 

 

1

- Loại

 

 

 

 

 

 

2

- Loại

 

 

 

 

 

 

III

Chênh lệch

 

 

 

 

 

 

- Lý do:           + Thừa

+ Thiếu

- Kết luận sau khi kiểm kê quỹ :.........................................................

..........................................................................................................

Kế toán quỹ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)  

  Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ

(Ký, họ tên)


 

Đơn vị:...........

Địa chỉ:..........

 

       Mẫu số: C40a- NCL

Ban hành theo QĐ số: 12/ 2001/QĐ-BTC
ngày 13/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 Dấu của

bệnh viện

BIÊN LAI THU TIỀN

(Dùng cho bệnh viện để thu viện phí)

Ngày .....tháng .....năm 200 .....         Quyển số :............

 Số :...........

- Họ, tên bệnh nhân:............................................................................

- Địa chỉ:.............................................................................................

- Khoa:........................................... giường.........................................

- Nội dung thu, trong đó:

  + Khám bệnh:....................................................................................

  + Xét nghiệm ....................................................................................

  + Siêu âm ..........................................................................................

  + Thuốc ............................................................................................

  + Giường ..........................................................................................

  +...................

- Tổng số tiền thu .................................. (viết bằng chữ ): ..................

............................................................................................................

Người nộp tiền 

(Ký, họ tên)     

Người thu tiền

(Ký, họ tên)


 

Đơn vị:...........

Địa chỉ:..........

 

       Mẫu số: C40b- NCL

Ban hành theo QĐ số: 12/ 2001/QĐ-BTC ngày 13/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Du ca trường

 

BIÊN LAI THU TIỀN

(Dùng cho nhà trường, các trung tâm để thu học phí,
phí và các khoản đóng góp của học sinh)

Ngày .....tháng .....năm 200 .....         Quyển số :............

 Số :...........

- Họ, tên học sinh:............................................................................

- Địa chỉ:... Lớp............. Khoa.............. Khoá...................................

- Nội dung thu, trong đó:

+ Học phí..........................................................................................

+ Phí tuyển sinh:................................................................................

+ Phí thi:............................................................................................

+ Tiền đóng góp xây dựng trường lớp.................................................

+.................................

- Tổng số tiền thu.................... (Viết bằng chữ)...................................

............................................................................................................

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người thu tiền

(Ký, họ tên)

 


 

Đơn vị:..........

Địa chỉ:........

Số.................

 

       Mẫu số: C41- NCL

Ban hành theo QĐ số: 12/ 2001/QĐ-BTC
ngày 13/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày.....tháng.....năm 200...

GIẤY CHỨNG NHẬN GÓP VỐN

ĐƠN VỊ: ............................................

CHỨNG NHẬN

Ông/bà:.....................................................................................          

Số chứng minh thư:......................... Nơi cấp:...............................                       

Hộ khẩu thường trú:....................................................................

ĐÃ GÓP VỐN ĐỂ ....................................................................

 Hình thức góp vốn (*): ....................................................................

Số tiền:.................. ..........................................................................                   

Bằng chữ: ........................................................................................

Ngày góp vốn: .................................................................................

Giấy chứng nhận này có giá trị trong việc  thừa kế và chuyển nhượng.

(*) Nếu là tài sản (hoặc cổ phiếu, tín phiếu...) thì có Bảng kê kèm theo

NGƯỜI GÓP VỐN

(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ký, họ tên, đóng dấu)

 


 

Đơn vị:............

Địa chỉ:..........

 

       Mẫu số: C31-H

Ban hành theo QĐ số 999-TC/QĐ/CĐKT
ngày 2/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ

Ngày .....tháng .....năm 200.....                                Số:..............

Nợ:.............

Có:.............

Căn cứ quyết định số:...................... ngày....... tháng....... năm....... của .............

......................................................................................... về việc bàn giao TSCĐ

Ban giao nhận TSCĐ gồm:

- Ông/bà:  ............................ chức vụ ....................... Đại diện bên giao

- Ông/bà: ............................. chức vụ ....................... Đại diện bên nhận

- Ông/bà: ............................. chức vụ ....................... Đại diện

Địa điểm giao nhận TSCĐ:.......................................................................

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:  


 

STT

Tên, ký hiệu qui cách (cấp hạng TSCĐ)

Số hiệu TSCĐ

Nước sản xuất (XD)

Năm sản xuất

Năm đưa vào SD

Công suất (diện tích TK)

Tính nguyên giá tài sản cố định

Tỷ lệ hao mòn %

Tài liệu kỹ thuật kèm theo

 

 

 

 

 

 

 

Giá mua hoặc giá thành sản xuất

Cước phí vận chuyển

Chi phí chạy thử

Nguyên giá TSCĐ

 

 

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

DỤNG CỤ PHỤ TÙNG KÈM THEO

 

Số thứ tự

Tên, qui cách dụng cụ, phụ tùng

Đơn vị tính

Số lượng

Giá trị

A

B

C

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nhận

(Ký, họ tên)

Người giao

(Ký, họ tên)


Đơn vị:........

Địa chỉ:.......

 

       Mẫu số: C32-H

Ban hành theo QĐ số: 999-TC/QĐ/CĐKT 
ngày 2/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BIÊN BẢN THANH LÝ, NHƯỢNG BÁN TSCĐ

Ngày.... tháng..... năm 200....                      Số : ...............

Nợ:..............

Có:..............

Căn cứ quyết định số:....... ngày.......... tháng.......... năm 200......... của ..............................................................................về việc thanh lý tài sản cố định

I - Ban thanh lý, nhượng bán TSCĐ gồm :

Ông/bà: .................................... Đại diện .......................... Trưởng ban

Ông/bà:..................................... Đại diện ........................... Uỷ viên

Ông/bà: .................................... Đại diện ........................... Uỷ viên

II - Tiến hành thanh lý, nhượng bán TSCĐ :

- Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ..............................................

- Số hiệu TSCĐ ...........................................................................................

- Nước sản xuất ( xây dựng ) .......................................................................

- Năm sản xuất ............................................................................................

- Năm đưa vào sử dụng .......................... Số thẻ TSCĐ ................................

- Nguyên giá TSCĐ .....................................................................................

- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý..........................................

- Giá trị còn lại của TSCĐ.............................................................................

III - Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Ngày....... tháng........ năm 200.........

Trưởng ban thanh lý

(Ký, họ tên)

IV- Kết quả thanh lý, nhượng bán TSCĐ

- Chi phí thanh lý TSCĐ:........................... (viết bằng chữ) .............................

- Giá trị thu hồi thanh lý hoặc nhượng bán TSCĐ:......... (viết bằng chữ)..........

- Đã ghi giảm (số) thẻ TSCĐ ngày...........tháng..........năm  200......................

 

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày..... tháng....... năm 200.......

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Đơn vị:........

Địa chỉ:.......

 

       Mẫu số: C33-H

Ban hành theo QĐ số: 999-TC/QĐ/CĐKT
 ngày 2/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ

Ngày.... tháng.... năm..... 200.....               Số:..........

Nợ:...........

Có:...........

- Căn cứ quyết định số:.......... ngày....... tháng....... năm ...............

Của....................................................   Về việc đánh giá lại TSCĐ

- Ông/bà:................. Chức vụ .............. Đại diện ............. Chủ tịch Hội đồng

- Ông/bà: ................ Chức vụ .............. Đại diện .............. Uỷ viên

- Ông/bà: ................ Chức vụ .............. Đại diện .............. Uỷ viên

STT

Tên, ký mã hiệu, qui cách
(cấp hạng) TSCĐ

Số hiệu TSCĐ

Số thẻ TSCĐ

Giá đang ghi sổ

Đánh giá lại

 

 

 

 

Nguyên giá

Hao mòn

Giá trị còn lại

Nguyên giá

Hao mòn

Giá trị còn lại

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 Uỷ viên

 (Ký, họ tên)

 Uỷ viên

(Ký, họ tên)        

Chủ tịch Hội đồng

 (Ký, họ tên)


PHẦN THỨ BA
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

STT

Số hiệu TK

Tên Tài khoản

Phạm vi áp dụng

Ghi chú

 

Cấp 1

Cấp 2

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

LOẠI  TK 1 - TIỀN VÀ VẬT TƯ

 

 

1

111

 

Tiền mặt

Mọi đơn vị

 

 

 

1111

Tiền Việt Nam

 

 

 

 

1112

Ngoại tệ

 

Chi tiết theo N.tệ 

2

112

 

Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

 

 

 

1121

Tiền Việt Nam

 

 

 

 

1122

Ngoại tệ

 

Chi tiết theo N.tệ

3

152

 

Vật liệu, dụng cụ

Mọi đơn vị

Chi tiết theo yêu

 

 

1521

Vật liệu

 

cầu quản lý của

 

 

1522

Dụng cụ

 

từng ngành

4

155

 

Sản phẩm, hàng hoá

Đơn vị có sản

 

 

 

1551

Sản phẩm

phẩm, hàng hoá

 

 

 

1552

Hàng hoá

 

 

 

 

 

LOẠI  TK 2 - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

 

5

211

 

Tài sản cố định

Mọi đơn vị

 

6

214

 

Hao mòn tài sản cố định

nt

 

7

241

 

Xây dựng cơ bản dở dang

Đơn vị có đầu

 

 

 

2411

Mua sắm TSCĐ

 tư XDCB

 

 

 

2412

Xây dựng cơ bản

 

 

 

 

2413

Sửa chữa TSCĐ

 

 

 

 

 

LOẠI  TK 3 - THANH TOÁN

 

 

8

311

 

Các khoản phải thu

Mọi đơn vị

Chi tiết theo yêu

 

 

3111

Phải thu của khách hàng

 

cầu quản lý

 

 

3113

Thuế GTGT được khấu trừ

* Đối với những

 

 

 

3118

Phải thu khác

hoạt động phải nộp thuế

 

 

 

 

 

GTGT theo PP khấu trừ

 

9

312

 

Tạm ứng

Mọi đơn vị

Chi tiết theo từng người nhận tạm ứng

10

331

 

Các khoản phải trả

Chi tiết theo yêu

 

 

3311

Phải trả người cung cấp

 

cầu quản lý

 

 

3312

Phải trả nợ vay

 

 

 

 

3318

Các khoản phải trả khác

 

 

11

332

 

Các khoản phải nộp theo lương

 

 

 

3321

Bảo hiểm xã hội

 

 

 

 

3322

Bảo hiểm y tế

 

 

 

 

3323

Kinh phí công đoàn

 

 

12

333

 

Các khoản phải nộp Nhà nước

 

 

 

 

3331

Thuế GTGT phải nộp

* Các đơn vị phải

 

 

 

3334

Thuế thu nhập doanh nghiệp

nộp thuế GTGT

 

 

 

3338

Các khoản phải nộp khác

 

 

13

334

 

Thanh toán với  người lao động

Mọi đơn vị

 

14

335

 

Thanh toán thu nhập với người góp vốn

Mọi đơn vị

 

15

338

 

Thanh toán với đối tượng khác

"

 

16

342

 

Thanh toán nội bộ

Đơn vị cấp trên,

 

 

 

 

LOẠI  TK 4 - NGUỒN VỐN

 

 

17

411

 

Nguồn vốn hoạt động

Mọi đơn vị

 

18

413

 

Chênh lệch tỷ giá

Đơn vị có phát sinh ngoại tệ

 

19

421

 

Chênh lệch thu, chi

Mọi đơn vị

 

20

431

 

Quỹ đơn vị

Đơn vị được

 

 

 

4311

Quỹ khen thưởng

thành lập quỹ

 

 

 

4312

Quỹ phúc lợi

 

 

 

 

4318

Quỹ khác

 

 

21

462

 

Nguồn kinh phí dự án

Đơn vị có

 

 

 

4621

Chương trình dự án quốc gia

dự án

 

 

 

4622

Dự án viện trợ

 

 

 

 

 

LOẠI TK 5 - CÁC KHOẢN THU

 

 

22

531

 

Các khoản thu

Mọi đơn vị

 

 

 

5311

Thu hoạt động sự nghiệp

 

Chi tiết theo từng

 

 

5312

Thu sản xuất, dịch vụ

 

hoạt động

 

 

5318

Thu khác

 

 

 

 

 

LOẠI TK 6 - CÁC KHOẢN CHI

 

 

23

631

 

Các khoản chi

"

Chi tiết theo từng

 

 

6311

Chi hoạt động sự nghiệp

 

 hoạt động

 

 

6312

Chi sản xuất, dịch vụ

 

 

 

 

6318

Chi khác

 

 

24

662

 

Chi dự án

Đơn vị có

Chi tiết theo 

 

 

6621

Chi chương trình, dự án quốc gia

dự án

 dự án

 

 

6622

Chi dự án viện trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOẠI TK 0 - TK NGOÀI BẢNG

 

 

1

001

 

TSCĐ thuê, mượn

 

 

2

002

 

Tài sản nhận giữ hộ, nhân gia công

 

 

3

005

 

Dụng cụ lâu bền đang sử dụng

 

 

4

007

 

Ngoại tệ các loại

 

 

5

009

 

HMKP chương trình, dự án

 

 

6

010

 

Nguồn vốn góp

 

 

 

 

0101

Nhà nước

 

 

 

 

0102

Các đối tượng khác

 

 

7

011

 

Nguồn vốn tích luỹ

 

 

 


PHẦN THỨ TƯ
HỆ THỐNG BIỂU MẪU SỔ KẾ TOÁN

1- DÙNG CHO CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KẾ TOÁN KÉP

STT

Tên sổ

Ký hiệu

Hình thức sổ kế toán

 

 

 

Chứng từ

ghi sổ

Nhật ký Sổ Cái

Nhật ký Chung

1

Nhật ký- Sổ cái

S01- NCL

-

x

-

2

Chứng từ ghi sổ

S02- NCL

x

-

-

3

Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ

S03- NCL

x

-

-

4

Sổ Cái  (Dùng cho hình thức CTGS)

S04- NCL

x

-

-

5

Sổ Nhật ký chung 

S05- NCL

-

-

x

6

Sổ Cái  (Dùng cho hình thức NKC)

S06- NCL

-

-

x

7

Sổ Quỹ tiền mặt

S11- NCL

x

x

x

8

Sổ Tiền gửi  Ngân hàng, Kho bạc

S12- NCL

x

x

x

9

Sổ Tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ

S13- NCL

x

x

x

10

Sổ kho

S21- NCL

x

x

x

11

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ

S22- NCL

x

x

x

12

Sổ Tài sản cố định

S31- NCL

x

x

x

13

Sổ theo dõi TSCĐ và dụng cụ tại nơi sử dụng

S32- NCL

x

x

x

14

Sổ chi tiết tài khoản

S43- NCL

x

x

x

15

Sổ Thanh toán với học sinh về các khoản thu, chi hộ

S44a- NCL

x

x

x

16

Sổ Thanh toán với bệnh nhân về viện phí

S44b- NCL

x

x

x

17

Sổ theo dõi góp vốn và chia lãi theo vốn góp

S45- NCL

x

x

x

18

Sổ chi tiết tiền vay

S46- NCL

x

x

x

19

Sổ chi tiết doanh thu

S51- NCL

x

x

x

20

Sổ chi tiết các khoản thu

S52- NCL

x

x

x

21

Sổ chi tiết thuế GTGT

S53a- NCL

x

x

x

22

Sổ chi tiết thuế GTGT

S53b- NCL

x

x