Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 08/2007/QĐ-KTNN thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực VII do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 08/2007/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 26/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 08/2007/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC VII

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 1123/NQ-UBTVQH11 ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XI về việc thành lập thêm 04 đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực VII trực thuộc Kiểm toán Nhà nước có chức năng giúp Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động trong việc quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn khu vực theo sự phân công của Tổng Kiểm toán Nhà nước (có danh sách các tỉnh, thành phố kèm theo).

Điều 2. Kiểm toán Nhà nước khu vực VII là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; trụ sở đặt tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp thuộc ngân sách của Kiểm toán Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2007. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Vương Đình Huệ

 

DANH SÁCH

CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ THUỘC ĐỊA BÀN, PHẠM VI KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC VII
(theo Quyết định số 08/2007/QĐ-KTNN ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

Địa bàn, phạm vi kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước khu vực VII gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau:

1. Yên Bái

2. Sơn La

3. Điện Biên

4. Lai Châu

5. Tuyên Quang

6. Lào Cai

7. Hà Giang

 

 

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Vương Đình Huệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/2007/QĐ-KTNN thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực VII do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.991

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34