Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2011/QĐ-KTNN sửa đổi hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán kèm theo Quyết định 02/2007/QĐ-KTNN do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 01/2011/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 21/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/2011/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2007/QĐ-KTNN NGÀY 26/06/2007 CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước;
Căn cứ Luât Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 06/2010/QĐ-KTNN ngày 09/11/2010 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay thế mẫu biểu các Biên bản kiểm toán ban hành kèm Quyết định số 02/2007/QĐ-KTNN ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán bằng mẫu biểu các Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán như sau:

- Thay Mẫu số 01/BBKT-NSBN bằng Mẫu số 01/BCKT-TKT-NSBN;

- Thay Mẫu số 02/BBKT-NSBN bằng Mẫu số 02/BCKT-TKT-NSBN;

- Thay Mẫu số 03/BBKT-NSBN bằng Mẫu số 03/BCKT-TKT-NSBN;

- Thay Mẫu số 01/BBKT-NSĐP bằng Mẫu số 01/BCKT-TKT-NSĐP;

- Thay Mẫu số 02/BBKT-NSĐP bằng Mẫu số 02/BCKT-TKT-NSĐP;

- Thay Mẫu số 03/BBKT-NSĐP bằng Mẫu số 03/BCKT-TKT-NSĐP;

- Thay Mẫu số 04/BBKT-NSĐP bằng Mẫu số 04/BCKT-TKT-NSĐP;

- Thay Mẫu số 05/BBKT-NSĐP bằng Mẫu số 05/BCKT-TKT-NSĐP;

- Thay Mẫu số 01/BBKT-ĐTDA bằng Mẫu số 01/BCKT-TKT-ĐTDA;

- Thay Mẫu số 01/BBKT-CTMT bằng Mẫu số 01/BCKT-TKT-CTMT;

- Thay Mẫu số 01/BBKT-DNNN bằng Mẫu số 01/BCKT-TKT-DNNN;

- Thay Mẫu số 01/BBKT-TCNH bằng Mẫu số 01/BCKT-TKT-TCNH;

-Thay Mẫu số 01/BBKT-CNI bằng Mẫu số 01/BCKT-TKT-QPAN&TCĐ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, Trưởng đoàn kiểm toán, các thành viên đoàn kiểm toán và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
 - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
 - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
 - Thủ tướng Chính phủ;
 - VP Trung ương, Các Ban của Đảng; VP Chủ tịch nước; VP Quốc hội; VP Chính Phủ; Hội đồng dân tộc; Các UB của Quốc hội, các Ban thuộc UBTV Quốc hội;
 - Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
 - TAND tối cao; VKSND tối cao;
 - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp;
- Lãnh đạo KTNN, các ĐV trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, CĐ

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Vương Đình Huệ

 

DANH MỤC

CÁC MẪU BIỂU ĐƯỢC THAY THẾ
(Ban hành kèm Quyết định số 01/2011/QĐ-KTNN ngày 21/06/2011 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

STT

Mẫu biểu cũ

Mẫu biểu mới

1

Mẫu số 01/BBKT-NSBN

Mẫu số 01/BCKT-TKT-NSBN

2

Mẫu số 02/BBKT-NSBN

Mẫu số 02/BCKT-TKT-NSBN

3

Mẫu số 03/BBKT-NSBN

Mẫu số 03/BCKT-TKT-NSBN

4

Mẫu số 01/BBKT-NSĐP

Mẫu số 01/BCKT-TKT-NSĐP

5

Mẫu số 02/BBKT-NSĐP

Mẫu số 02/BCKT-TKT-NSĐP

6

Mẫu số 03/BBKT-NSĐP

Mẫu số 03/BCKT-TKT-NSĐP

7

Mẫu số 04/BBKT-NSĐP

Mẫu số 04/BCKT-TKT-NSĐP

8

Mẫu số 05/BBKT-NSĐP

Mẫu số 05/BCKT-TKT-NSĐP

9

Mẫu số 01/BBKT-ĐTDA

Mẫu số 01/BCKT-TKT-ĐTDA

10

Mẫu số 01/BBKT-CTMT

Mẫu số 01/BCKT-TKT-CTMT

11

Mẫu số 01/BBKT-DNNN

Mẫu số 01/BCKT-TKT-DNNN

12

Mẫu số 01/BBKT-TCNH

Mẫu số 01/BCKT-TKT-TCNH

13

Mẫu số 01/BBKT-CNI

Mẫu số 01/BCKT-TKT-CNI

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2011/QĐ-KTNN sửa đổi hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán kèm theo Quyết định 02/2007/QĐ-KTNN do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.085

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117