Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2019 về triển khai diện rộng hóa đơn điện tử do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu: 03/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành: 11/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 03 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI DIỆN RỘNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Ngày 12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, theo đó, kể từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Việc triển khai hóa đơn điện tử trên diện rộng theo quy định của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh hiện đại, văn minh, bình đẳng cho người dân, doanh nghiệp; tiết giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế; tạo chuyển biến căn bản công tác quản lý thuế, chống thất thu, hạn chế gian lận thương mại trong thời gian tới. Tuy nhiên, do là chính sách mới liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và nhân dân (với vai trò là khách hàng được cung ứng hàng hóa, dịch vụ...), nên việc triển khai cũng đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai thành công quy định về hóa đơn điện tử trên diện rộng theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, xác định đây nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả trong năm 2019 và 2020, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Cục Thuế tỉnh

- Là đơn vị chủ trì giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai hóa đơn điện tử tới các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu, đề xuất hướng xử lý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng cục Thuế kịp thời giải quyết; Chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng kthuật, đảm bảo nguồn lực đtriển khai hóa đơn điện tử;

- Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử theo quy định, đảm bảo nhà cung cấp đủ năng lực về công nghệ và nguồn lực với chi phí hợp lý để triển khai, hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử.

- Đổi mới phương pháp tuyên truyền; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm truyền thông tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, giúp người nộp thuế thấy được những lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử, tạo sự đồng thuận trong việc sử dụng hóa đơn điện tử.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn về hóa đơn điện tử; công bố đường dây nóng để hỗ trợ người nộp thuế phản ánh các vướng mắc và cử cán bộ thường trực để trả lời, giải đáp kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Xây dựng, thiết lập cơ chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chuyên đề về sử dụng hóa đơn điện tử.

- Đề xuất khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác triển khai diện rộng hóa đơn điện tử.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Truyền thông tỉnh

Phối hợp với cơ quan thuế xây dựng nội dung tuyên truyền về hóa đơn điện tử; Thực hiện tuyên truyền bằng các hình thức, thời lượng phù hợp để các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân nhận thức đầy đủ về những lợi ích mang lại khi sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy nhanh tiến trình cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh Quảng Ninh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, phòng đăng ký kinh doanh các huyện, thị xã, thành phố

Thông báo kịp thời cho các doanh nghiệp đang hoạt động, hộ kinh doanh mới thành lập, doanh nghiệp thay đổi thông tin biết chủ trương của Chính phủ, của tỉnh về lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử, để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch.

- Chỉ đạo các cơ quan có chức năng liên quan trên địa bàn, phối hợp với Chi cục Thuế tổ chức nắm bắt, thống kê các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, báo cáo UBND tỉnh (qua Cục Thuế) để chỉ đạo.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Ninh

Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại đảm bảo kết nối với hệ thống Kho bạc Nhà nước thông suốt, đcác giao dịch thanh toán của doanh nghiệp, hộ, cá kinh doanh và việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước của người nộp thuế thuận tiện, hiệu quả; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

6. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh; hiệp hội doanh nghiệp các huyện, thành phố, thị xã

- Tuyên truyền, hướng dẫn các hội viên chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cn thiết để tham gia sử dụng hóa đơn điện tử.

- Phản hồi kịp thời những khó khăn, vướng mắc khi sử dụng hóa đơn điện tử về Cục Thuế để được hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Cục Thuế tỉnh) đkịp thời giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc t
nh;
- UBND các huyện, TX,TP;
- Trung tâm Truyền thông tỉnh; TT Thông tin;
- V
0, V1-4, CV NCTH VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TM3.
10 bản, CT03

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2019 về triển khai diện rộng hóa đơn điện tử do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


988

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.98.214