Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 03/2006/TT-BCA(C11) sửa đổi điểm 2 mục D phần II Thông tư 01/2002/TT-BCA(C11) hướng dẫn tổ chức cấp đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công an ban hành

Số hiệu: 03/2006/TT-BCA(C11) Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Lê Thế Tiệm
Ngày ban hành: 22/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2006/TT-BCA(C11)

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2006 

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM 2 MỤC D PHẦN II THÔNG TƯ SỐ 01/2002/TT-BCA(11) NGÀY 04/01/2002 CỦA BỘ CÔNG AN VỀ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CẤP ĐĂNG KÝ,BIỂN SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ 

Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ. Để tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về trật tư an toàn xã hội và đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Bộ Công an hướng dẫn sửa đổi, bổ sung về thời hạn cấp lại biển số xe bị mất cắp quy định tại điểm 2 mục D phần II Thông tư số 01/2002/TT-BCA(C11) của Bộ Công an như sau:

1. Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại điểm 2 mục D phần II Thông tư số 01/2002/TT-BCA(C11) của Bộ Công an, cơ quan đăng ký xe cấp lại ngay biển số xe.

Trường hợp phải chờ để làm biển số thì cấp đăng ký và biển số tạm thời. Thủ tục hồ sơ cấp đăng ký và biển số tạm thời gồm: Hồ sơ chủ xe xin cấp lại biển số và bản phôtô giấy đăng ký xe.

2. Tổ chức thực hiện:

- Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các nội dung khác không đề cập trong Thông tư này vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định của Thông tư 01/2002/TT-BCA(C11) ngày 04/01/2002 của Bộ Công an.

- Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện Thông tư này. Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện đúng quy định của Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan đến đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Tổng cục Hậu cần chỉ đạo các cơ sở sản xuất biển số tổ chức thực hiện đáp ứng được yêu cầu sản xuất biển số theo đúng quy định.

- Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của Công an các tỉnh, thành phố có biện pháp ngăn chặn, kịp thời phát hiện, điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi trộm cắp biển số đăng ký xe. Định kỳ báo cáo kết quả về Bộ (qua Tổng cục Cảnh sát)./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 THƯỢNG TƯỚNG  
Lê Thế Tiệm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 03/2006/TT-BCA(C11) sửa đổi điểm 2 mục D phần II Thông tư 01/2002/TT-BCA(C11) hướng dẫn tổ chức cấp đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công an ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.889

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182