Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo hiệu lực Thỏa thuận sửa đổi Phụ lục Bảng đường bay của Hiệp định về vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a

Số hiệu: 80/2011/TB-LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Ôxtrâylia Người ký: ***
Ngày ban hành: 29/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/2011/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2011

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Thỏa thuận sửa đổi Phụ lục Bảng đường bay của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về vận chuyển hàng không, ký ngày 31 tháng 7 năm 1995, được tạo bởi Công hàm của phía Việt Nam số 433/BNG-LPQT ngày 29 tháng 6 năm 2011 và Công hàm của phía Ô-xtơ-rây-li-a số 1003-2011 ngày 28 tháng 11 năm 2011, có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2011.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao Thỏa thuận được tạo bởi hai Công hàm, theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Tuyết Mai

 

BỘ NGOẠI GIAO
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆTNAM
--------

Số: 433/BNG-LPQT

 

 

Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Ô-xtơ-rây-li-a tại Hà Nội và hân hạnh đề cập đến cuộc họp giữa Đoàn đại biểu đại diện cho Nhà chức trách hàng không Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a tại Can-bê-ra từ ngày 20-21 tháng 01 năm 2011 về Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về vận chuyển hàng không, ký ngày 31 tháng 7 năm 1995 (sau đây gọi là “Hiệp định”).

Bộ Ngoại giao, thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hân hạnh đề nghị Phụ lục Bảng đường bay hiện nay của Hiệp định sẽ được sửa đổi như Phụ lục Bảng đường bay mới tại Phụ đính kèm theo Công hàm này, căn cứ vào thỏa thuận tại cuộc họp nêu trên và phù hợp với Điều 18 của Hiệp định.

Bộ Ngoại giao cũng hân hạnh đề nghị rằng, nếu Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a chấp nhận đề nghị nêu trên thì Công hàm này và Công hàm trả lời chấp nhận của Đại sứ quán sẽ tạo thành thỏa thuận giữa hai Chính phủ về sửa đổi Phụ lục Bảng đường bay của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về vận chuyển hàng không, ký ngày 31 tháng 7 năm 1995. Thỏa thuận về việc sửa đổi Phụ lục Bảng đường bay này là một phần không thể tách rời của Hiệp định và sẽ có hiệu lực từ ngày ghi trên Công hàm của Đại sứ quán Ô-xtơ-rây-li-a.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam một lần nữa gửi đến Đại sứ quán Ô-xtơ-rây-li-a tại Hà Nội lời chào trân trọng.

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

Đại sứ quán Ô-xtơ-rây-li-a

HÀ NỘI

 

PHỤ ĐÍNH

BẢNG ĐƯỜNG BAY

Mục I

Đường bay của các chuyến bay thỏa thuận do (các) hãng hàng không được chỉ định của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai thác, trên một hoặc cả hai chiều, như sau:

Các điểm tại Việt Nam

Các điểm giữa

Các điểm tại Úc

Các điểm quá

Bất kỳ

Bất kỳ

Bất kỳ

Bất kỳ

Mục II

Đường bay của các chuyến bay thỏa thuận do (các) hãng hàng không được chỉ định của Chính phủ Úc khai thác, trên một hoặc cả hai chiều, như sau:

Các điểm tại Úc

Các điểm giữa

Các điểm tại Việt Nam

Các điểm quá

Bất kỳ

Bất kỳ

Bất kỳ

Bất kỳ

Ghi chú:

(1) Các hãng hàng không được chỉ định của mỗi Bên, trên bất kỳ hay tất cả các chuyến bay trên một hoặc cả hai chiều:

a) có thể hủy bỏ, theo mong muốn của mình, bất kỳ các điểm nào tại các đường bay trên đây với điều kiện là chuyến bay trên đường bay đó bắt đầu và kết thúc ở lãnh thổ của Bên chỉ định hãng hàng không;

b) kết hợp các số hiệu khác nhau vào khai thác của một tàu bay;

c) khai thác các điểm giữa, điểm quá và các điểm trong lãnh thổ của các Bên theo bất kỳ trình tự nào; và

d) chuyển vận tải từ bất kỳ tàu bay nào của mình sang bất kỳ tàu bay khác của mình tại bất kỳ điểm nào trên đường bay.

(2) Quyền vận chuyển sẽ được nhà chức trách hàng không hai Bên quyết định.

 

Note No: 1003-2011

The Australian Embassy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Viet Nam and has the honour to refer to the Ministry's note No. 433/BNG-LPQT of 29 June 2011 which reads as follows:

"The Ministry of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Viet Nam presents its compliments to the Embassy of Australian in Ha Noi and has the honour to refer to the consultation between the Delegations representing the aeronautical authorities of the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of Australia held In Canberra from 20 to 21 January 2011, concerning the Agreement between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of Australia relating to Air Services, signed on 31 July 1995 (hereinafter referred to as "the Agreement").

The Ministry, on behalf of the Government of the Socialist Republic of Viet Nam, has the honour to propose that the existing Route Annex to the Agreement should be amended as the new Route Annex which appears in the attachment to this Note, based on the agreement reached at the said consultation and pursuant to Article 18 of the Agreement.

The Ministry has further the honour to suggest that if the proposal mentioned above is acceptable to the Government of Australia, this Note and the Embassy's Note in reply to that effect shall constitute an agreement between the two Governments on the revision of the Route Annex to the Agreement between the Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of Australia relating to Air Services, signed on 31 July 1995 This agreement on the revision of the Route Annex shall be an integral part of the Agreement and shall enter into force on the date of the Embassy's Note in reply.

The Ministry of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Viet Nam avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Australia in Hanoi the assurances of its highest consideration.

 

ATTACHMENT

ROUTEANNEX

Section I

The route of the agreed services performed by the airline(s) designated by the Government of the Socialist Republic of Viet Nam shall be as follows in either or both directions:

Points in Viet Nam

Intermediate points

Points in Australia

Beyond points

Any

Any

Any

Any

Section II

The route of the agreed services performed by the airline(s) designated by the Government of Australia shall be as follows in either or both directions:

Points in Australia

Intermediate points

Points in Viet Nam

Beyond points

Any

Any

Any

Any

Notes:

(1) The designated airline(s) of each Contracting Party may, on any or all flights in either or both directions:

(a) omit at their own discretion, any points on the above routes provided that the agreed services begin or terminate in the territory of the Contracting Party designating the airline;

(b) combine different flight numbers within the one aircraft operation;

(c) serve the intermediate, beyond points and points in the territories of the Parties in any order; and

(d) transfer traffic from any of their aircraft to any of their other aircraft at any points oft the routes.

(2) The traffic rights to be exercised shall be as decided between the aeronautical authorities of the Contracting Parties from time to time."

The Australian Embassy has the honour to confirm that the foregoing proposal is acceptable to the Government of Australia, and that the Ministry of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Viet Nam's Note and this reply shall constitute an agreement amending the Agreement, which shall enter into force upon the date of this Note.

The Australian Embassy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Viet Nam the assurances of its highest consideration.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo hiệu lực Thỏa thuận sửa đổi Phụ lục Bảng đường bay của Hiệp định về vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.580

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.183.251