Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 843/TB-VP về nội dung kết luận của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài tại buổi họp xem xét nội dung báo cáo sơ kết tình hình thực hiện các Chỉ thị 27/2002/CT-UB và Chỉ thị 04/2005/CT-UB do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 843/TB-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Kim Phát
Ngày ban hành: 16/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 843/TB-VP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2009

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG KẾT LUẬN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NGUYỄN THÀNH TÀI TẠI BUỔI HỌP XEM XÉT NỘI DUNG BÁO CÁO SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ THỊ SỐ 27/2002/CT-UB NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2002 VÀ CHỈ THỊ SỐ 04/2005/CT-UB NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 2005 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Ngày 05 tháng 11 năm 2009, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài đã chủ trì họp với đại diện của Chi Cục Đường thủy nội địa phía Nam, Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh, Lãnh đạo một số sở - ban - ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện địa bàn có sông, kênh, rạch để xem xét nội dung Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện các Chỉ thị số 27/2002/CT-UB ngày 19 tháng 12 năm 2002 và Chỉ thị số 04/2005/CT-UB ngày 31 tháng 01 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với sông, kênh, rạch và tăng cường quản lý trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động của bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố. Sau khi nghe báo cáo của Sở Giao thông vận tải và ý kiến của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố đã kết luận chỉ đạo như sau:

1. Nội dung dự thảo Báo cáo do Sở Giao thông vận tải chuẩn bị khá kỹ lưỡng và thống kê nhiều số liệu chi tiết cụ thể công việc. Đây là mảng công việc có nhiều khó khăn phức tạp, xét về phạm vi không gian và tính chất của đối tượng quản lý, lại chịu sự tác động của quá trình đô thị hóa và tốc độ gia tăng dân số trên địa bàn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ trên, kết quả với nhiều chuyển biến khá rõ nét; chấn chỉnh và khắc phục được những mặt yếu kém, lỏng lẻo trước đó… Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được; thì những tồn tại khó khăn cũng không nhỏ. Do vậy, báo cáo cần phải bổ sung phần phân tích đánh giá đầy đủ nguyên nhân cơ bản của các tồn tại, khuyết điểm và đề ra những giải pháp khắc phục hữu hiệu hơn trong thời gian tới. Để làm được việc này, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức rà soát, có báo cáo đánh giá hiện trạng, phân tích nguyên nhân của thực trạng tình hình trên địa bàn mình quản lý, đề xuất các giải pháp tích cực, cụ thể hơn để nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với sông, kênh, rạch và an toàn giao thông đường thủy nội địa trong thời gian tới, trình Ủy ban nhân dân thành phố đồng gửi Sở Giao thông vận tải trong vòng 03 ngày, sau hội nghị này. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá bổ sung và hoàn thiện dự thảo Báo cáo như là tài liệu của cơ quan thẩm quyền chung cấp thành phố để Ủy ban nhân dân thành phố xem xét trong thời gian sớm nhất.

2. Nội dung Báo cáo phải tổng hợp, thống kê chi tiết những kết quả đã đạt được (về khối lượng, vốn đầu tư, hiệu quả …) từ khi thực hiện các Chỉ thị đối với từng mặt công tác cụ thể; đồng thời làm rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp cụ thể trong thời gian tới; có đề xuất những vấn đề thuộc thẩm quyền thành phố giải quyết và những vấn đề kiến nghị với Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải.

Phải bám sát nội dung các Chỉ thị để đánh giá đầy đủ việc quán triệt và tổ chức thực hiện, kết quả tạo được; nhận xét những tồn tại, vướng mắc để rút ra những bài học kinh nghiệm đối với từng mặt công tác cụ thể; đặc biệt là bài học về sự chỉ đạo tập trung của các ngành, các cấp mà chủ yếu là cấp quận - huyện; kinh nghiệm về sự huy động đồng bộ các nguồn lực tham gia, sự phối hợp của nhiều lực lượng chức năng cùng với quá trình giáo dục xây dựng ý thức tự giác tự nguyện của cộng đồng dân cư vùng có sông nước.

3. Trên cơ sở Báo cáo đã được hoàn thiện, Sở Giao thông vận tải xem xét dự thảo Chỉ thị, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chỉ đạo trong tình hình nhiệm vụ sắp tới và chuẩn bị Kế hoạch thật chi tiết của Ngành để thực hiện nội dung Chỉ thị này.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt ý kiến kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố đến các cơ quan, đơn vị thành viên dự họp biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTUB: CT, các PCT;
- Các sở-ban-ngành thành phố;
- UBND các quận-huyện;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng THKH, ĐTMT, ĐT;
- Lưu:VT, (ĐTMT-Thg) H.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Huỳnh Kim Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 843/TB-VP về nội dung kết luận của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài tại buổi họp xem xét nội dung báo cáo sơ kết tình hình thực hiện các Chỉ thị 27/2002/CT-UB và Chỉ thị 04/2005/CT-UB do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.329
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155