Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 74/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tại cuộc họp kiểm điểm chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch và đề án khác lĩnh vực hàng hải Quý I năm 2013 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 74/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Phạm Thị Phượng
Ngày ban hành: 30/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 74/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN VĂN CÔNG TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, QUY HOẠCH VÀ ĐỀ ÁN KHÁC LĨNH VỰC HÀNG HẢI QUÝ I NĂM 2013

Ngày 24/01/2013, Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng đề án của ngành hàng hải Quý I năm 2013. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên của các Vụ: Pháp chế, Kế hoạch Đầu tư; Tổ chức cán bộ, Tài chính, An toàn giao thông, Kết cấu hạ tầng giao thông, Vận tải, Khoa học Công nghệ; Văn phòng Bộ; các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam, Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông; Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải (Danh sách dự họp kèm theo).

Sau khi nghe Lãnh đạo Vụ Pháp chế báo cáo tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Lãnh đạo Văn phòng Bộ báo cáo tình hình xây dựng đề án của ngành hàng hải Quý I năm 2013 và ý kiến góp ý của đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã kết luận như sau:

1. Theo Chương trình công tác đã được Bộ trưởng giao, số lượng văn bản quy phạm pháp luật và đề án thuộc lĩnh vực hàng hải phải xây dựng nhiều, vì vậy yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện để bảo đảm tiến độ, chất lượng của dự thảo văn bản, đề án trình Bộ. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phải báo cáo sớm để Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

2. Về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- Đối với Nghị định về tuyến luồng hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam: Giao Cục Hàng hải Việt Nam nghiên cứu kỹ nội dung quy định của Luật biển Việt Nam để xây dựng và trình Bộ đề cương dự thảo Nghị định, bảo đảm các quy định ban hành phải triển khai thực hiện được. Vụ Pháp chế chủ trì rà soát, hoàn chỉnh Đề cương và gửi xin ý kiến Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng… trước khi triển khai xây dựng nội dung chi tiết của dự thảo Nghị định.

- Đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21, Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình và kiến nghị của Cục Hàng hải Việt Nam về việc giao Cảng vụ hàng hải thống nhất quản lý các cảng, bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển: Giao Văn phòng Bộ tổng hợp ý kiến góp ý của các Vụ, Cục, Sở GTVT liên quan, báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Văn Công và Thứ trưởng Trương Tấn Viên chủ trì cuộc họp trước khi nghỉ tết nguyên đán Quý Tỵ.

- Giao Vụ Pháp chế bổ sung thành phần "cơ quan phối hợp" xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật sau:

+ Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp xây dựng Thông tư thay thế Quyết định số 49/2005/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2005 về áp dụng Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển và Quyết định số 28/2007/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2007 sửa đổi điểm a và điểm b mục 8 phụ lục I Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển ban hành kèm theo Quyết định số 49/2005/QĐ-BGTVT ;

+ Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông phối hợp xây dựng Thông tư ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật về khảo sát, đo bình đồ dưới nước bằng máy.

3. Về chương trình xây dựng đề án:

- Đề án "Phân cấp xã hội hóa công tác duy tu bảo dưỡng kết cấu hạ tầng hàng hải": Yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ đúng tiến độ (tháng 1/2013);

- Đề án "Nâng cao năng lực thống kê và dự báo thị trường vận tải biển Việt Nam": Yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam tập trung xây dựng, trình Bộ (không cho phép lui thời hạn);

- Đối với đề án "Phát triển dịch vụ Logistic trong lĩnh vực GTVT Việt Nam đến năm 2020": Cục Hàng hải Việt Nam có văn bản báo cáo những vướng mắc, khó khăn khi xây dựng Đề án và có kiến nghị đề xuất cụ thể cho phù hợp.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Trang TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu VT, VP(TH).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Thị Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 74/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tại cuộc họp kiểm điểm chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch và đề án khác lĩnh vực hàng hải Quý I năm 2013 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.374

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112