Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 715/ĐKVN-VAR Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Cục Đăng kiểm Việt Nam Người ký: Trịnh Ngọc Giao
Ngày ban hành: 25/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 715/ĐKVN-VAR

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2011

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG VĂN BẢN SỐ 231/ĐK NGÀY 23/03/2005 CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 15/2005/QĐ-BGTVT NGÀY 15/02/2005 VỀ VIỆC CẢI TẠO PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Quyết định số 26/2008/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam;
Căn cứ Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi tắt là xe cơ giới) ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/2/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Quyết định 15/QĐ-BGTVT);
Căn cứ Thông tư số 37/2011/TT-BGTVT ngày 06/05/2011 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005, Quy định điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới ban hành kèm theo Quyết định 45/2005/QĐ-BGTVT ngày 23/09/2005, Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/06/2009 quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Thông tư 37/2011/TT-BGTVT);

Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) thông báo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong văn bản số 231/ĐK như sau:

1. Đổi cụm từ “Giấy chứng nhận chất lượng xe cơ giới cải tạo” thành “Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo” trong Hướng dẫn 231/ĐK.

2. Bãi bỏ các Phụ lục 1, 2, 3, 5, 6 và 9 của Hướng dẫn 231/ĐK.

3. Bổ sung mục 2.3 sau mục 2.2 của Hướng dẫn số 231/ĐK như sau:

“2.3 Trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế và thời hạn giải quyết thực hiện theo khoản 1 – Điều 1 – Thông tư 37/2011/TT-BGTVT.”

4. Bổ sung mục 3.8 sau mục 3.7 của hướng dẫn số 231/ĐK như sau:

“3.8 Trình tự thực hiện, cách thức thực hiện và thời hạn giải quyết thực hiện theo khoản 4 – Điều 1 – Thông tư 37/2011/TT-BGTVT.”

5. Sửa đổi mục 5.3 như sau:

“5.3 Cấp phôi Giấy chứng nhận và báo cáo công tác cải tạo. Các sở Giao thông vận tải gửi Phiếu đề nghị cấp phôi Giấy chứng nhận theo mẫu Phụ lục 7 và Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải tạo theo mẫu Phụ lục 8 về Phòng Kiểm định xe cơ giới – Cục ĐKVN (Địa chỉ: Số 18 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội) hoặc qua địa chỉ email: var@vr.org.vn trước ngày 10 hàng tháng.”

Thông báo này có hiệu lực từ ngày 20/06/2011. Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo đã cấp theo mẫu ban hành kèm theo Hướng dẫn 231/ĐK trước ngày 20/06/2011 vẫn có giá trị đến hết thời hạn ghi trên giấy.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GTVT (để b/c);
- Các Sở GTVT (để phối hợp);
- Các Trung tâm đăng kiểm (để thực hiện);
- Trung tâm tin học (để thực hiện);
- Lưu VP, VAR.

CỤC TRƯỞNG
Trịnh Ngọc Giao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 715/ĐKVN-VAR ngày 25/05/2011 sửa đổi văn bản 231/ĐK hướng dẫn Quyết định 15/2005/QĐ-BGTVT về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.663

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!