Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 61/TB-VPCP năm 2019 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp báo cáo giữa kỳ báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 61/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 15/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP BÁO CÁO GIỮA KỲ BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH GIAI ĐOẠN 1.

Ngày 12 tháng 02 năm 2019, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo giữa kỳ về nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đại diện Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Sau khi nghe Bộ Giao thông vận tải, Chủ đầu tư và Đơn vị tư vấn báo cáo giữa kỳ về kết quả nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng đã kết luận cuộc họp như sau:

I. ĐÁNH GIÁ, NHẬN ĐỊNH CHUNG TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN

Trong thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong việc chỉ đạo Chủ đầu tư và Đơn vị tư vấn triển khai các công việc để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Dự án), trong đó đã và đang tập trung thực hiện 02 nội dung lớn, đó là: Giải phóng mặt bằng để bàn giao cho Chủ đầu tư triển khai khởi công Dự án theo đúng kế hoạch tiến độ và tích cực triển khai nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng thực hiện Dự án.

Do yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội để phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng nhanh về vận tải hàng không của Vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ trong bối cảnh sân bay Tân Sơn Nhất đã quá tải, việc đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO, trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của vùng, khu vực cần phải được tập trung, khẩn trương.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Dự án đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2015, do đó, cần đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.

Trong quá trình rà soát, hoàn thiện nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cần lưu ý và tập trung vào một số nội dung sau:

1. Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án phải được xây dựng trên cơ sở tính toán kỹ nhu cầu về vận tải hàng không của khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và quốc tế; trên cơ sở dự báo khả năng khai thác giữa các cảng hàng không trong nước, khu vực và trong vùng, cần xác định cụ thể vai trò đảm nhận của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đặc biệt phân chia vận tải của sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất đáp ứng yêu cầu vận tải hàng không của vùng.

2. Dự án phải đáp ứng được yêu cầu về công nghệ hiện đại trong quản lý và khai thác tương đương như các cảng hàng không tiên tiến hiện tại và tương lai; đảm bảo năng lực khai thác đồng bộ, an toàn, chất lượng và hiệu quả về kinh tế, xã hội, đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường, đồng thời đảm bảo tiết kiệm (lưu ý tính toán hiệu quả để đảm bảo tiết kiệm trong từng hạng mục công việc của Dự án, từ khâu san nền, xây dựng và quản lý, khai thác cảng).

3. Bảo đảm tính hợp lý của hệ thống giao thông kết nối, đồng bộ giữa các phương thức vận tải, như: đường bộ, đường sắt (tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam và các tuyến đường sắt đô thị) và hàng không.

4. Về đô thị khu vực sân bay Long Thành: Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức nghiên cứu, rà soát bổ sung và lập quy hoạch xây dựng đô thị khu vực Cảng hàng không Long Thành; đồng thời, kiểm soát quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch, đảm bảo khai thác có hiệu quả các lợi thế của cảng hàng không, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không và bảo vệ môi trường.

5. Xác định cụ thể các phương án sử dụng vốn do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đề xuất, trong đó tập trung vào phương án xã hội hóa cao nhất, ít sử dụng vốn ngân sách nhà nước, đảm bảo mục tiêu tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

6. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tập trung triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một cách chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án.

Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Quốc phòng phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trong công tác bồi thường, rà, phá bom mìn và giải phóng mặt bằng.

7. Về tiến độ của Dự án: Dự án được thực hiện qua nhiều khâu, nhiều hạng mục và báo cáo nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền, như: Trình Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ xem xét, quyết định để báo cáo Quốc hội, do vậy, yêu cầu Đơn vị tư vấn phối hợp với Chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các bộ, ngành liên quan tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi; thường xuyên nắm chắc tình hình triển khai thực hiện Dự án, đảm bảo đúng tiến độ của Dự án theo quy định. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn để đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, đảm bảo tiến độ thẩm định, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 năm 2019.

III. VỀ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Về việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khẩn trương kiện toàn bộ máy Ban Quản lý dự án, tập trung chỉ đạo Đơn vị tư vấn hoàn thành công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đảm bảo tiến độ trình Quốc hội trong tháng 10 năm 2019.

2. Về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước: Do tính chất quan trọng và cấp bách của Dự án, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định Dự án như kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 1181/BGTVT-KHĐT ngày 11 tháng 02 năm 2019.

3. Về quy hoạch đất dành cho nhiệm vụ quốc phòng: Bộ Quốc phòng sớm có ý kiến thống nhất về nhu cầu diện tích đất dành cho nhiệm vụ quốc phòng tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, làm cơ sở cho việc hoàn thiện nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.

4. Về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết: Bộ Giao thông vận tải thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

5. Về phương án kiến trúc Đài kiểm soát không lưu: Bộ Giao thông vận tải thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng.

6. Về phương án huy động vốn và đầu tư: Đơn vị tư vấn và Chủ đầu tư cần tính kỹ từng phương án vốn cho Dự án, đề xuất lựa chọn phương án vốn theo hướng sử dụng cao nhất vốn xã hội hóa và sử dụng ít nhất vốn ngân sách nhà nước.

7. Về giao thông kết nối: Xây dựng các phương án giao thông và đề xuất lựa chọn phương án phải đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, đồng thời đề xuất các loại hình kết cấu hạ tầng giao thông cần đưa vào Dự án.

8. Về lựa chọn chủ đầu tư để đầu tư Dự án: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề xuất chủ đầu tư để đầu tư Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, QHQT, NN, NC, TH;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 61/TB-VPCP năm 2019 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp báo cáo giữa kỳ báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.697

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113