Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 554/TB-BCĐ năm 2021 hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 cho người lái xe do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành

Số hiệu: 554/TB-BCĐ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Phạm Mạnh Cường
Ngày ban hành: 25/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 554/TB-BCĐ

Hải Dương, ngày 25 tháng 02 năm 2021

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN XÉT NGHIỆM COVID-19 CHO NGƯỜI LÁI XE

Căn cứ Công văn số 3949/CV-BCĐ , ngày 24/7/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc tăng cường đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc;

Căn cứ Công văn số 898/BYT-MT ngày 07/02/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa;

Tiếp theo Thông báo số 519/TB-BCĐ ngày 21/02/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 cho người lái xe;

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thông báo về việc hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 cho người lái xe trong thời gian tới như sau:

1. Giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 có giá trị không quá 07 ngày (nh từ thời đim ly mẫu) khi lưu thông trong tỉnh. Đối với các phương tiện khi lưu thông ra các tỉnh, thành phố khác phải tuân thủ theo quy định của địa phương nơi đến.

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Thông báo số 519/TB-BCĐ ngày 21/02/2021 và Công văn số 514/BCĐ-PCD ngày 20/02/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.

Đnghị các sở, ban, ngành và các địa phương trin khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Ban Quản lý các KCN tỉnh;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Lưu: VT, NVY.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Phạm Mạnh Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 554/TB-BCĐ năm 2021 hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 cho người lái xe do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.732

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17