Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 492/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường về tình hình thực hiện dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 39 (Triều Dương - Diêm Điền) thuộc dự án WB4 trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 492/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 04/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 492/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GTVT NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP QUỐC LỘ 39 (TRIỀU DƯƠNG - DIÊM ĐIỀN) THUỘC DỰ ÁN WB4 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH.

Ngày 22/10/2009, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kiểm tra hiện trường và làm việc với UBND tỉnh Thái Bình về công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện Dự án nâng cấp cải tạo QL 39 (Triều Dương - Diêm Điền) thuộc Hợp phần nâng cấp, Dự án nâng cấp mạng lưới đường bộ sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (Dự án WB4). Tham dự kiểm tra hiện trường và làm việc có đồng chí Phạm Văn Ca - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Lãnh đạo Sở GTVT Thái Bình, lãnh đạo UBND các huyện và các ban ngành cấp tỉnh liên quan. Về phía Bộ GTVT có Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Khoa học công nghệ, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT, Cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự án 2, Tư vấn SMEC và các Nhà thầu.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình thi công, tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) và các tồn tại vướng mắc; Trên cơ sở thống nhất ý kiến với Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kết luận như sau:

Bộ GTVT ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình, sự nỗ lực của các cơ quan chức năng thực hiện công tác GPMB. Ban QLDA 2 và các Nhà thầu đã phối hợp tốt với địa phương trong quá trình thực hiện dự án. Tuy nhiên, những kết quả đạt được chưa đáp ứng được yêu cầu về tiến độ thi công và giải ngân hiện nay theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới. Các gói thầu thuộc dự án nâng cấp cải tạo QL39 có giá trị tương đối lớn, tiến độ thực hiện và giải ngân của các hợp đồng này quyết định không nhỏ đến tiến độ giải ngân toàn bộ Dự án.

Hiện nay, Ngân hàng Thế giới đang đặt ra yêu cầu rất cấp bách về tiến độ giải ngân đối với Dự án WB4 và coi đây là một điều kiện để bổ sung vốn cho giai đoạn tiếp theo. Do đó, Bộ GTVT đang chỉ đạo Cục Đường bộ VN, Ban QLDA 2 và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện những nội dung sau:

1. Tập trung cao và quyết tâm hoàn thành công tác GPMB theo kế hoạch:

- Dự án nâng cấp cải tạo QL39 thuộc tỉnh Thái Bình: Tại gói thầu NIP/CP14-A đến nay đã bàn giao mặt bằng được 8,7km/10,4km; còn nhiều hộ vướng mắc về đất hành lang đường bộ và chưa phê duyệt phương án bồi thường GPMB. Đề nghị UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành công tác GPMB trong tháng 11/2009. Tại gói thầu NIP/CP14-B đã bàn giao mặt bằng được 4,5km, đề nghị địa phương đẩy nhanh tiến độ để cơ bản hoàn thành công tác GPMB trong năm 2009.

Đề nghị địa phương có kế hoạch và tổ chức lực lượng hỗ trợ, bảo vệ thi công để giải quyết các trường hợp ngăn cản thi công trái phép. Chỉ đạo Thanh tra giao thông kiểm tra chặt chẽ việc đảm bảo giao thông trên toàn tuyến của Tư vấn giám sát và Nhà thầu.

2. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, quản lý tốt chất lượng thi công:

- Cục Đường bộ VN, Ban QLDA 2 và các Nhà thầu phối hợp chặt chẽ với địa phương để đôn đốc và giải quyết công tác GPMB, chuyển kịp thời kinh phí GPMB để các địa phương chủ động trong việc chi trả, cử cán bộ thường xuyên có mặt tại hiện trường, tổng hợp các vướng mắc để kiến nghị địa phương giải quyết kịp thời.

- Rà soát lại toàn bộ thiết kế kỹ thuật, khẩn trương thực hiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung, tạo điều kiện cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Chỉ đạo quyết liệt nhà thầu thi công ngay các đoạn đã bàn giao mặt bằng, chống tái lấn chiếm và thúc đẩy giải phóng mặt bằng các đoạn còn lại.

- Ban QLDA 2 chỉ đạo Tư vấn tăng cường kiểm tra, Nhà thầu thực hiện nghiêm túc chỉ dẫn kỹ thuật để đảm bảo chất lượng công trình, thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công.

3. Giải quyết một số nội dung về kỹ thuật và các kiến nghị:

3.1 Về các đoạn cải tuyến cục bộ trên QL12B, QL39.1, QL38 thuộc Phần vốn bổ sung:

Cho phép khảo sát phục vụ bước thiết kế kỹ thuật. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Tư vấn dự án cập nhật thiết kế cơ sở, điều chỉnh Dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

3.2 Các gói thầu NIP/CP14A&B QL39 trên địa phận tỉnh Thái Bình:

- Trên cơ sở nội dung các kiến nghị của địa phương, Ban QLDA2 khẩn trương chỉ đạo Nhà thầu và Tư vấn SMEC thực hiện bổ sung một số hạng mục như sau: Rãnh thoát nước dọc thuộc các lý trình: Bên phải tuyến từ Km71+539 đến Km71+719; Km71+789 đến Km72+022; Km73+100 đến Km73+180; Km73+460 đến Km73+500; Km73+720 đến Km73+1007 (khu tái định cư xã Nguyên Xá); Vỉa hè và rãnh thoát nước dọc bên trái tuyến từ Km64+00 đến Km64+470; Kè mái taluy bên phải tuyến từ Km64+00 đến Km64+518, Km65+870 đến Km65+990; Cống thoát nước ngang đường tại Km65+723 và Km72+020.

- Yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam sớm hoàn thiện các thủ tục theo quy định để khởi công gói thầu NIP/CP14B QL39 trong tháng 11/2009.

3.3 Về kiến nghị của UBND tỉnh Thái Bình về nút giao QL10 và tuyến tránh S1: Giao Cục Đường bộ VN khảo sát thực tế và đề xuất Bộ giải quyết, trước mắt xem xét bố trí tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan liên quan biết để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Bộ trưởng (để b/cáo);
TTr Nguyễn Hồng Trường (để b/cáo);
UBND tỉnh Thái Bình (để phối hợp);
Các đơn vị dự họp;
Lưu: VT, TH, QLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 492/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường về tình hình thực hiện dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 39 (Triều Dương - Diêm Điền) thuộc dự án WB4 trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.296

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.223.3.101