Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 457/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 09/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 457/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG ĐINH LA THĂNG TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN BỘ THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2011

Ngày 08/11/2011, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chủ trì họp giao ban tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2011. Khách mời dự họp có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ. Dự họp có các đồng chí Thứ trưởng: Nguyễn Hồng Trường, Lê Mạnh Hùng, Phạm Quý Tiêu, Trương Tấn Viên; Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ, Đảng uỷ Bộ GTVT, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn TNCS HCM cơ quan Bộ; các đồng chí lãnh đạo: Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục, Tổng cục, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Viện Chiến lược và phát triển GTVT, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Văn phòng thường trực Uỷ ban ATGTQG, Báo GTVT, Báo Bạn đường và Tạp chí GTVT, các Tổng công ty 90, 91 ngành GTVT, Tập đoàn công nghiệp tàu thủy VN, các Ban QLDA thuộc Bộ.

Sau khi nghe Văn phòng Bộ trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2011, trọng tâm công tác tháng 11 năm 2011; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã kết luận như sau:

Trong 10 tháng đầu năm 2011, với sự quyết tâm rất cao của Lãnh đạo Bộ cũng như nỗ lực không ngừng của các cơ quan, đơn vị, ngành GTVT đã cơ bản thực hiện được các nhiệm vụ đề ra từ đầu năm về các mặt: Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm trật tự an toàn giao thông... Tuy nhiên, theo nhận định của Chính phủ, tình hình kinh tế đất nước từ nay đến hết năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 vẫn tiếp tục còn nhiều khó khăn, đề nghị các cơ quan, đơn vị xác định tinh thần phấn đấu hơn nữa để vượt qua khó khăn. Đồng thời, chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc năm 2011, các cơ quan, đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ năm 2011, tạo tiền đề tốt nhất để thực hiện kế hoạch năm 2012.

Bộ trưởng phê duyệt chương trình công tác tháng 11 năm 2011 của Bộ đã được Văn phòng Bộ cập nhật trong báo cáo giao ban và nhấn mạnh thêm các nội dung trọng tâm sau đây:

1. Công tác thực hiện nhiệm vụ đột phá của ngành GTVT:

- Thứ trưởng Trương Tấn Viên chỉ đạo Vụ KHĐT hoàn thành đề án “Đột phá phát triển kết cấu hạ tầng giao thông” với mục tiêu xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đồng bộ, đáp ứng được nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2020, để trình Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương xem xét thông qua trong tháng 12/2011. Đồng thời, xây dựng Chương trình xây dựng hành động của Bộ thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ trong nhiệm kỳ 2011-2015.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, trong tháng 11/2011, Vụ KHĐT tham mưu Bộ tổ chức một số cuộc họp để thống nhất Danh mục dự án, công trình đột phá ngành GTVT và nhu cầu vốn thực hiện, bao gồm:

+ Đường bộ: ưu tiên đầu tư theo thứ tự: (1) hoàn thành mở rộng, nâng cấp đường QL1A; (2) xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam; (3) đường Hồ Chí Minh; (4) đường hành lang ven biển.

+ Đường sắt: nâng cấp, cải tạo hệ thống hạ tầng đường sắt để đạt tốc độ chạy tầu 120km/h vào năm 2020 (Tổng công ty Đường sắt VN phối hợp với Cục ĐSVN phối hợp chuẩn bị báo cáo).

+ Hàng không: tập trung xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành (năm 2015 khởi công, năm 2020 hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 1) và nhà ga T2, chuẩn bị xây dựng nhà ga T3 cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

+ Đường biển: tập trung xây dựng, phát triển đồng bộ để khai thác hiệu quả 2 cụm cảng lớn: Lạch Huyện và Cái Mép - Thị Vải. (Vinalines và các đơn vị được giao đầu tư, khai thác cảng tiến hành rà soát, sắp xếp để có kế hoạch đầu tư hợp lý trong điều kiện cho phép, tiến hành chuyển nhượng, bàn giao những cảng chưa có điều kiện đầu tư).

+ Đường thủy nội địa: tập trung đầu tư hệ thống vận tải thủy khu vực đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.

2. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, các đề án khác và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

- Các Thứ trưởng, trong phạm vi lĩnh vực phụ trách, đặc biệt quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch theo Chương trình công tác vì đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý nhà nước.

- Trong vòng hai tháng còn lại của năm 2011, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành bằng được các đề án theo Chương trình xây dựng văn bản QPPL 5 tháng cuối năm 2011 của Bộ GTVT (Quyết định số 1922/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2011), đặc biệt là các đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng. Vụ Pháp chế chủ trì đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Bộ để có hướng giải quyết kịp thời nếu có khó khăn, vướng mắc.

- Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát dự thảo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của Bộ GTVT. Chủ động đề xuất làm việc với các Bộ nhằm thống nhất về quan điểm đối với những đề án Thông tư có nội dung liên quan đến phạm vi, chức năng quản lý của các Bộ khác; trên cơ sở đó giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng dự thảo.

- Vụ Pháp chế trình Bộ trưởng ký ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 5 năm 2012-2016.

- Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ KHĐT và các cơ quan, đơn vị hoàn thành báo cáo về việc kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2011 của Chính phủ và đăng ký Chương trình công tác năm 2012 của Chính phủ trong lĩnh vực GTVT và của Bộ GTVT (văn bản số 6626/BGTVT-VP ngày 17/10/2011).

3. Công tác xây dựng cơ bản

- Cục QLXD&CLCTGT tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, Ban QLDA giải quyết khó khăn cho các nhà thầu để đảm bảo tiến độ thi công.

- Cục QLXD&CLCTGT đôn đốc các chủ đầu tư và các Ban QLDA rà soát lại tiến độ thực hiện các dự án ODA; đối với các dự án chậm tiến độ, kiên quyết thay thế các nhà thầu phụ nếu thấy cần thiết.

- Vụ KHĐT phối hợp với các Chủ đầu tư, Ban QLDA hoàn thiện phương án bố trí vốn năm 2012, trên cơ sở cân đối vốn của 5 năm 2011-2015; thống nhất danh mục dự án phải đình hoãn để Bộ thông qua.

- Vụ KHĐT tham mưu Bộ việc điều hòa vốn cho các dự án nâng cấp, cải tạo QL1A.

- Đối với Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình:

+ VEC tiến hành thông xe tạm thời và tổ chức khai thác đoạn từ K210+00 đến Nút giao QL21 vào ngày 13/11/2011. Đồng thời, Vụ KCHTGT, Cục QLXD&CLCTGT và Tổng cục Đường bộ VN tham mưu Bộ có Quyết định về việc cắm biển cấm xe máy, tiến hành phân làn, tổ chức giao thông; làm việc với Hội đồng Nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng để có ý kiến thỏa thuận trước khi khai thác tạm.

+ VEC làm việc ngay với các nhà thầu triển khai công tác thi công để hoàn thành phần còn lại của dự án vào tháng 6/2012.

- Cục QLXD&CLCTGT và các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành tập trung chỉ đạo tiến độ hoàn thành một số dự án quan trọng trong năm 2011 như: Nhà ga quốc tế cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trước ngày 31/12/2011; cầu Đầm Cùng hợp long trước 31/12/2011, thông xe trước 16/01/2012; thông tàu đường sắt Hạ Long - Cái Lân vào ngày 30/12/2011.

4. Công tác vận tải và an toàn giao thông

Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng chỉ đạo:

- Các cơ quan, đơn vị tập trung phối hợp với hai thành phố Hà Nội và TP.HCM thực hiện quyết liệt các giải pháp về tổ chức giao thông để hạn chế ùn tắc giao thông, tiến tới triển khai chủ đề “Tổ chức lại giao thông” trong năm 2012.

- Vụ Vận tải tiếp tục làm việc với các cơ quan của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh giờ làm việc tại các thành phố lớn.

- Vụ ATGT trình Bộ ban hành Kế hoạch năm An toàn giao thông 2012; chuẩn bị để ngay đầu năm 2012, các cơ quan chức năng của các Bộ, ngành, địa phương ra quân đồng loạt thực hiện giải phóng lòng đường, vỉa hè cũng như giải phóng hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.

- Vụ Vận tải, Vụ ATGT, Văn phòng UBATGTQG trong tháng 11/2011, làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên CSHCM và các địa phương để trong tháng 12/2011 bắt đầu ra quân tổ chức phân luồng, phân làn giao thông theo phương án đề xuất của Viện Khoa học Công nghệ GTVT.

- Vụ Vận tải đôn đốc các các đơn vị kinh doanh vận tải đưa ra phương thức bán vé thuận tiện nhất cho người dân trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, không để tình trạng tiêu cực xảy ra gây bức xúc trong dư luận; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức phương tiện vận tải hợp lý để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

5. Công tác quản lý và đổi mới doanh nghiệp

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chỉ đạo:

+ Vụ Tài chính chuẩn bị cuộc họp để bàn về đề án Tăng vốn điều lệ cho các doanh nghiệp ngành GTVT.

+ Chủ trì buổi làm việc với Vinashin, Vinalines về việc xem xét sử dụng tàu dầu Vinashin Atlantic cho kho chứa nổi Dự án Lam Sơn JOC.

+ Khẩn trương hoàn thiện đề án tái cơ cấu Vinalines và Tổng công ty XD Đường thủy.

6. Các công tác trọng tâm khác

- Lãnh đạo các doanh nghiệp phải quan tâm, chỉ đạo bảo đảm đời sống, thu nhập, bảo đảm việc làm của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, không để nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội. Công đoàn ngành GTVT tổ chức giám sát, đôn đốc, phản ánh kịp thời các đơn vị vi phạm.

- Hàng tháng, các Thứ trưởng luân phiên chủ trì các cơ quan, đơn vị tổ chức họp báo để trao đổi và cung cấp thông tin về các hoạt động của ngành.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo để các đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Công đoàn GTVT;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
các Tập đoàn, Tổng công ty 90, 91;
- Lưu VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 457/TB-BGTVT kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp giao ban tháng 10 và 10 tháng đầu ngày 09/11/2011 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.553

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!