Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 448/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 07/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 448/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐẨY NHANH CÔNG TÁC LẬP TIẾN ĐỘ VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC GÓI THẦU DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI – LÀO CAI

Ngày 2/11/2011, tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp về đẩy nhanh công tác lập tiến độ và triển khai thực hiện các gói thầu thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Tham dự cuộc họp có các đồng chí đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Cục Quản lý XD&CL CTGT, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Ban Quản lý dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Nhà thầu tư vấn giám sát.

Sau khi nghe VEC báo cáo tình hình lập lại tiến độ chi tiết và tiến độ giải phóng mặt bằng và tình hình thực hiện thi công của các nhà thầu thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

1. Yêu cầu VEC:

- Khẩn trương chỉ đạo Nhà thầu Posco lập lại tiến độ tiến độ của 3 gói thầu A1, A2 và A3 đảm bảo tiến độ hoàn thành chậm nhất vào quý III/2011. Yêu cầu Nhà thầu hoàn thành lập lại tiến độ và phê duyệt đối với 3 gói thầu A1, A2 và A3 trước ngày 10/11/2011.

- Rà soát lại nội dung hợp đồng và các qui định hiện hành để nghiên cứu xem xét việc tính trượt giá cho các gói thầu phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

- Kiểm tra chặt chẽ tiến độ từng gói thầu (theo tiến độ lập lại) theo hàng tháng, quý để làm cơ sở theo dõi đôn đốc các Nhà thầu thực hiện. Đồng thời báo cáo Bộ GTVT (qua Cục quản lý XD&CL CTGT) để cùng kiểm tra theo dõi và xử lý các vướng mắc liên quan trong quá trình thực hiện.

2. Về công tác GPMB trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc: đề nghị VEC tập trung cùng Nhà thầu, Tư vấn giám sát để làm việc thường xuyên với Tỉnh giải quyết các vấn đề liên quan những điểm đang vướng không triển khai thi công được. Giao Văn phòng Bộ GTVT đăng ký với Chủ tịch Tỉnh Vĩnh Phúc (thời gian dự kiến từ ngày 7/11/2011 đến 11/11/2011) để Bộ chủ trì họp giải quyết các nội dung liên quan đến giải phóng mặt bằng cho dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

3. Về vốn cho công tác GPMB: đề nghị VEC chủ động tìm các nguồn vốn để bố trí kịp thời nhằm phục vụ cho công tác GPMB của dự án.

4. VEC tập hợp tiến độ của 8 gói thầu và tiến độ tổng thể của Dự án và gửi về Cục Quản lý XD&CL CTGT xem xét làm cơ sở báo cáo Bộ GTVT xem xét và chỉ đạo.

5. Đối với công tác thanh toán, đề nghị VEC tiếp tục rà soát lại qui trình thanh toán đặc biệt tại VEC và tư vấn giám sát để rút ngắn thời gian thanh toán nhằm giải ngân nhanh nhất, kịp thời đáp ứng tiến độ thi công trên hiện trường.

6. Bộ sẽ chủ trì đi kiểm tra hiện trường tại các gói thầu từ A1 đến A4 để kiểm điểm từng gói thầu theo tiến độ đã được lập lại. Thời gian dự kiến từ ngày 25/11/2011 đến 30/11/2011.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT xin thông báo tới các thành phần tham dự họp để cùng phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Đơn vị tư vấn và Nhà thầu (VEC thông báo);
- Lưu: VT, CQLXD (3 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 448/TB-BGTVT ngày 07/11/2011 kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp về đẩy nhanh công tác lập tiến độ và triển khai gói thầu thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.403

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!