Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 367/TB-BGTVT về việc nội dung cuộc họp xem xét danh mục đầu tư dự án nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ - phần vốn bổ sung do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 367/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 21/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 367/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2008

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG CUỘC HỌP XEM XÉT DANH MỤC ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP CẢI TẠO MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG BỘ - PHẦN VỐN BỔ SUNG

Ngày 18/08/2008 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp xem xét danh mục các hạng mục dự kiến sử dụng vốn bổ sung Dự án nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ (Dự án WB4), đồng thời xem xét các thủ tục triển khai bổ sung vốn và gia hạn Hiệp định tín dụng dự án. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo và chuyên viên: Vụ Kế hoạch Đầu tư, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tài chính, Cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự án 2.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị về danh mục dự kiến đầu tư phần vốn bổ sung và tình hình thực hiện công tác chuẩn bị dự án, đồng thời nghe ý kiến góp ý của các Cục, Vụ, cơ quan tham mưu của Bộ, Thứ trưởng đã kết luận một số vấn đề, cụ thể như sau:

1. Về danh mục dự kiến đầu tư:

Qua báo cáo của Cục ĐBVN tại văn bản số 3256/CĐBVN-DANN ngày 08/8/2008 về danh mục dự kiến đầu tư cho phần vốn bổ sung. Theo đó, Cục ĐBVN xây dựng ba (3) phương án:

Phương án 1: Đầu tư đảm bảo mục tiêu ban đầu của dự án

Khối lượng: Đầu tư khoảng 380km bảo trì và tất cả 8 tuyến hợp phần nâng cấp không đủ kinh phí đầu tư trong Hiệp định gốc (gồm các Quốc lộ 8B, Quốc lộ 39-1, Quốc lộ 38, Quốc lộ 2C, Quốc lộ 12B, Quốc lộ 10, Quốc lộ 15 và Quốc lộ 18C).

Phương án 2: Đầu tư các tuyến thực sự cần thiết

Khối lượng: Đầu tư khoảng 380km bảo trì và 5 tuyến hợp phần nâng cấp (gồm các Quốc lộ 8B, Quốc lộ 39-1, Quốc lộ 38, Quốc lộ 2C và Quốc lộ 12B).

Phương án 3: Đầu tư tối thiểu khi kinh phí bắt buộc hạn chế.

Khối lượng: Đầu tư khoảng 317km bảo trì và 3 tuyến hợp phần nâng cấp (gồm các Quốc lộ 8B, Quốc lộ 39-1 và Quốc lộ 38).

Trên cơ sở thảo luận, phân tích của các đại biểu về yêu cầu của Ngân hàng Thế giới chỉ thực hiện phần vốn bổ sung trong 3 năm (kể cả giai đoạn chuẩn bị dự án và thi công phải kết thúc trước 31/12/2011). Do đó, việc lựa chọn các hạng mục đưa vào đầu tư trong phần vốn bổ sung cần dựa trên tiêu chí về tiến độ thực hiện. Vì thế, cần lựa chọn các tuyến đơn giản về giải phóng mặt bằng, kỹ thuật không phức tạp để có thể hoàn thành giai đoạn thi công trong 2 năm.

Qua đó, thống nhất đề xuất của Cục ĐBVN lựa chọn phương án 2 “đầu tư khoảng 380km bảo trì và 5 tuyến hợp phần nâng cấp”. Theo phương án này, tổng mức đầu tư bổ sung dự kiến khoảng 298 triệu USD, trong đó vốn vay IDA khoảng 222 triệu USD và vốn đối ứng khoảng 76 triệu USD.

Do hiện nay Bộ KH&ĐT và Ngân hàng Thế giới đã thống nhất mức vay IDA dự kiến khoảng 150 triệu USD. Bộ GTVT giao Vụ KHĐT chủ trì phối hợp với Cục ĐBVN, Ban QLDA 2 khẩn trương có tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ và xin ý kiến của các Bộ, ngành liên quan về việc bổ sung vốn nêu trên. Giao Cục ĐBVN, Ban QLDA 2 có trách nhiệm chuẩn xác lại số liệu vốn dự kiến của các phương án đầu tư. Yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp hoàn thành tờ trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2008.

2. Một số vấn đề khác

Do thời gian chuẩn bị dự án rất cấp bách, Bộ GTVT yêu cầu Cục ĐBVN, Ban QLDA 2 chỉ đạo Tư vấn dự án khẩn trương tiến hành ngay công tác khảo sát, thiết kế, chuẩn bị các tài liệu phục vụ công tác thẩm định dự án dự kiến trong tháng 10/2008.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải ngân dự án theo yêu cầu của WB đến 31/12/2008 phải hoàn thành khoảng 50% giá trị vốn IDA phần Hiệp định gốc. Bộ GTVT đề nghị Cục ĐBVN nghiên cứu về việc thu hồi, thay đổi con dấu của Ban QLCDA 18 và Ban QLDA 2 để không ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của dự án WB4. Yêu cầu Cục ĐBVN báo cáo các cơ quan chức năng giữ lại con dấu đến khi Ngân hàng Thế giới sửa đổi xong Hiệp định Tín dụng dự án.

Về việc trình duyệt dự án đầu tư các tiểu dự án thuộc Hợp phần Nâng cấp, Cục ĐBVN đã có văn bản trình Bộ GTVT xin ủy quyền cho Cục ĐBVN phê duyệt. Trong khi chờ các cơ quan tham mưu xem xét về vấn đề ủy quyền, yêu cầu Ban QLDA 2 tiếp tục trình Bộ GTVT phê duyệt như trước đây để đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị, tránh công việc bị ách tắc.

Trên đây là một số kết luận của hội nghị, thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng xin thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- T.Tr Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Các Thành viên dự họp;
- Lưu: VP, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 367/TB-BGTVT về việc nội dung cuộc họp xem xét danh mục đầu tư dự án nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ - phần vốn bổ sung do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.929

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196