Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 366/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc kiểm điểm tình hình thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 366/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 05/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 366/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI – LÀO CAI

Ngày 28/9/2011, tại Văn phòng Ban Quản lý dự án Nội Bài - Lào Cai ở tỉnh Vĩnh Phúc, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí đại điện Lãnh đạo Ban GPMB: tỉnh Phú Thọ, tỉnh Vĩnh Phúc(mời nhưng vắng mặt); các đồng chí đại diện Lãnh và chuyên viên Vụ KHĐT, Vụ Tài chính, Cục Quản lý XD&CL CTGT, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Ban Quản lý dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, các Nhà thầu thi công từ gói thầu A1 đến A8 và Nhà thầu tư vấn giám sát.

Sau khi nghe tình hình kết quả thực hiện của các gói thầu và công tác giải phóng mặt bằng của Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

1. Tình hình triển khai dự án:

Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai hiện nay đã thi công được hơn một nữa thời gian, tuy nhiên tiến độ thi công của 8 gói thầu đều chậm so với kế hoạch và có thể không đáp ứng được tiến độ chung của dự án. Trong đó có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan:

Nguyên nhân khác quan: do thời tiết trong thời gian qua là mưa nhiều so với các năm trước, giá cả trong từng thời điểm tăng đột biến, mặt bằng bàn giao không liên tục và một số đoạn đã được bàn giao nhưng người dân vẫn cản không cho Nhà thầu triển khai thi công…

Nguyên nhân chủ quan: Các Nhà thầu yếu kém trong quá trình quản lý thi công, lúng túng và thiếu quyết liệt khi triển khai dự án như: Nhà thầu chính lúng túng trong việc lựa chọn và xử lý các Nhà thầu phụ; chưa chủ động trong việc tìm nguồn cung cấp vật liệu, bê tông; Nhà thầu chưa có biện pháp để triển khai thi công trên những công đoạn đã có mặt bằng; Tư vấn giám sát chưa sâu sát trong việc đôn đốc tiến độ thi công các nhà thầu. Chủ đầu tư chưa chủ động bố trí nguồn vốn cho công tác GPMB, chưa tìm giải pháp để giải quyết các khó khăn cho nhà thầu về mặt bằng và các nguồn vật liệu để thực hiện dự án….

2. Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai là một trong các dự án trọng điểm Quốc gia vì vậy yêu cầu VEC, Tư vấn giám sát và các Nhà thầu thực hiện nghiêm túc các công việc như sau:

2.1 Đối với Chủ đầu tư (VEC):

- Đưa dự án này vào điểm nóng để điều hành trong các dự án của VEC và yêu cầu mỗi gói thầu bố trí một cán bộ trực tiếp theo dõi.

- Chỉ đạo Nhà thầu và Tư vấn giám sát khẩn trương hoàn thành bản tiến độ chi tiết của từng gói thầu và xem xét chấp thuận, đồng thời báo cáo Bộ GTVT trước ngày 10/10/2011.

- Khi tiến độ từng gói thầu được chấp thuận VEC cập nhật để đưa lên mạng nội bộ của VEC và gửi về Trung tâm Công nghệ thông tin của Bộ để cập nhật vào mạng của Bộ GTVT làm cơ sở theo dõi.

- Thông qua tiến độ chi tiết được chấp thuận yêu cầu Nhà thầu chính xem xét khẳng định các Nhà thầu phụ phải đáp ứng tiến độ. VEC phải kiểm soát chặt chẽ về năng lực Nhà thầu phụ phải đảm đương khối lượng công việc cũng như kiểm soát đơn giá các hạng mục giữa Nhà thầu chính giao cho Nhà thầu phụ phải đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, trường hợp Nhà thầu phụ không đáp ứng được tiến độ, VEC có trách nhiệm yêu cầu Nhà thầu chính phải thay thế kịp thời; thường xuyên khuyến cáo về năng lực các Nhà thầu phụ khi không đáp ứng tiến độ để có phương án xử lý.

- Làm việc với các địa phương để gắn trách nhiệm trong quá trình thực hiện dự án, trong trường hợp cần thiết báo cáo Tỉnh để hỗ trợ ổn định giá vật liệu trên thị trường và hỗ trợ lực lượng bảo vệ trong quá trình triển khai thi công.

- Đối với nguồn vốn cho GPMB yêu cầu VEC tập trung giải quyết, có thể theo phương án phối hợp với Tỉnh để vay trong giai đoạn trước mắt, sau đó sẽ hoàn trả lại đảm bảo đúng qui định.

2.2 Đối với Tư vấn giám sát:

- Bố trí đủ Nhân lực theo tiến độ hợp đồng đã ký kết với VEC để đáp ứng kịp thời tiến độ thi công mới của Nhà thầu.

- Chỉ đạo, đôn đốc hỗ trợ Nhà thầu lập lại tiến độ thi công cho khoa học, hợp lý.

- Rà soát, ký chấp thuận bản tiến độ mới và trình Chủ đầu tư (VEC) làm cơ sở báo cáo Bộ GTVT trước ngày 10/10/2011.

2.3 Đối với các Nhà thầu:

- Yêu cầu các Nhà thầu lập lại tiến độ thi công chi tiết của từng gói thầu đảm bảo tiến độ hoàn thành từng gói thầu theo hợp đồng đã ký kết (lấy thời điểm mặt bằng đã được giải phóng xong vào tháng 12/2011). Trong đó thể hiện rõ các mũi thi công, trang thiết bị, nhân lực và kế hoạch vốn, kèm theo những kiến nghị cụ thể.

- Yêu cầu các Nhà thầu lập các biển báo trên công địa thi công của từng gói: thông báo thời gian còn lại phải hoàn thành gói thầu; thông báo vị trí còn vướng GPMB trên tất cả các vị trí nhằm tạo khí thế triển khai trên công trường.

- Khi tiến độ chi tiết được chấp thuận Nhà thầu chính xem xét khẳng định các Nhà thầu phụ phải đáp ứng tiến độ.

3. Bộ GTVT sẽ tiếp tục làm việc với các Tỉnh để giải quyết các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng của dự án, chậm nhất là hoàn thành trong năm 2011.

Giao Cục Quản lý XD&CL CTGT cùng tham dự các cuộc họp để kiểm điểm tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng, đồng thời tham mưu Bộ có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc đẩy nhanh công tác GPMB và xem xét bố trí lực lượng bảo vệ trong quá trình thi công khi người dân cản trở không cho thi công…

4. Để tiến độ thi công dự án đáp ứng yêu cầu đề ra, trong thời gian tới ngoài các cuộc kiểm tra khác, Bộ GTVT sẽ duy trì tổ chức họp định kỳ 3 tháng/1 lần tại hiện trường gồm Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và các Nhà thầu để xem xét giải quyết các vướng mắc kiến nghị liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

Bắt đầu từ ngày 10/10/2011, Lãnh đạo Bộ GTVT sẽ tổ chức làm việc với từng Nhà thầu chính của Dự án (có sự tham gia của Lãnh đạo các Tỉnh có dự án đi qua) để thống nhất bản tiến độ mới của các Nhà thầu.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan được biết và khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- UBND tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ;
- Đơn vị tư vấn và Nhà thầu (VEC sao gửi);
- Lưu: VT, QLXD (3 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 366/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc kiểm điểm tình hình thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.619

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35