Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 360/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại cuộc họp giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 360/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 13/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 360/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN MỞ RỘNG VÀ HOÀN THIỆN ĐƯỜNG LÁNG - HÒA LẠC

Ngày 07/8/2008 tại Bộ GTVT, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì cuộc họp giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc. Cùng dự có Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường. Tham dự cuộc họp bao gồm đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Cục Quản lý xây dựng & chất lượng CTGT, Vụ KHĐT, Ban QLDA Thăng Long, Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT - TEDI (TVTK), Viện Khoa học và Công nghệ GTVT (TVGS). Tham dự cuộc họp còn có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên của Tổng công ty Vinaconex - đơn vị Tổng thầu xây lắp và các nhà thầu tham gia thi công dự án.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo về tình hình GPMB, tiến độ thực hiện cũng như các vướng mắc của dự án và ý kiến các cơ quan đơn vị liên quan, Bộ trưởng kết luận như sau:

Hiện nay Thủ đô Hà Nội đã được mở rộng, cùng với việc quy hoạch lại Thủ đô trong đó có nội dung quy hoạch về giao thông, đường Láng - Hòa Lạc sẽ trở thành trục đô thị lớn nhất, thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội - An ninh - Quốc phòng của Thủ đô. Ngoài ra, dự án còn là công trình trọng điểm phải hoàn thành trong dịp lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

Trong thời điểm hiện tại, các đơn vị thi công gặp nhiều khó khăn do biến động giá vật tư, nguyên vật liệu cũng như việc huy động vốn để thi công từ Ngân hàng. Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan đã có nhiều văn bản, hướng dẫn nhằm tháo gỡ vấn đề này. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắc cần tiếp tục giải quyết. Ngày 01/8/2008, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1551/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thêm một số nội dung của Thông tư số 09/2008/TT-BXD về cơ bản đã tháo gỡ vướng mắc khi tổ chức thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Bộ GTVT sẽ có văn bản triển khai thực hiện (giao Cục Quản lý xây dựng & chất lượng CTGT soạn thảo).

Với mục tiêu hoàn thành dự án đúng tiến độ yêu cầu theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (đến cuối 2009, trừ nút giao Hòa Lạc - tháng 6/2010), Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:

- Đối với công tác lập hồ sơ thiết kế: Tổng công ty TVTK GTVT cần rà soát lại về chất lượng của hồ sơ khảo sát thiết kế dự án, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ BVTC và xem xét điều chỉnh giải pháp kết cấu theo hướng đơn giản, dễ thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án để các đơn vị thi công có đủ cơ sở lập các biện pháp thi công tối ưu nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công;

- Đối với công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự toán: Trong tháng 8/2008 phải hoàn thành toàn bộ việc lập, thẩm định và phê duyệt các dự toán của dự án. Ban QLDA Thăng Long chỉ đạo các nhà thầu cần chủ động khẩn trương thực hiện việc lập các dự toán điều chỉnh theo các quy định hiện hành.

- Đối với công tác điều hành, tổ chức triển khai dự án: Trên công trường hiện đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng nhìn chung khí thế chưa cao và chưa đồng đều. Tổng thầu xây lắp và các đơn vị thi công cần rút kinh nghiệm trong tổ chức thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án;

- Ban QLDA Thăng Long và Tổng thầu Vinaconex nghiên cứu, xem xét việc thanh toán, tạm ứng vốn trên cơ sở phù hợp với tiến trình thực hiện hạng mục thi công và có các biện pháp quản lý, giám sát việc sử dụng đúng mục đích vốn của dự án;

- Về công tác GPMB: Tuy đây là trách nhiệm của Thành phố Hà Nội, Bộ GTVT (Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chỉ đạo) sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND TP. Hà Nội và làm việc cụ thể với các cơ quan liên quan của Thành phố để giải quyết dứt điểm những vướng mắc còn tồn tại;

- Các nhà thầu cần đặc biệt chú ý các vấn đề về đảm bảo giao thông trên tuyến và an toàn giao thông cũng như vệ sinh môi trường khi thi công.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Các nhà thầu (Vinaconex sao gửi);
- Lưu VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 360/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại cuộc họp giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.566

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.223.3.101