Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 294/TB-VPCP năm 2018 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc di dời Bến cảng xăng dầu B12, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 294/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 14/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 294/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC DI DỜI BẾN CẢNG XĂNG DẦU B12, TỈNH QUẢNG NINH.

Ngày 07 tháng 8 năm 2008, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về việc di dời Bến cảng xăng dầu B12, tỉnh Quảng Ninh. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng Chính phủ; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đại diện Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Sau khi nghe Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam báo cáo và ý kiến phát biểu của các Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ, NHẬN ĐỊNH CHUNG

- Bến cảng xăng dầu B12 có vị trí quan trọng và đóng góp to lớn vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, kể cả trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, bảo vệ Tổ quốc và trong thời bình, phát triển kinh tế đất nước; đồng thời, góp phần đảm bảo việc cung ứng xăng, dầu cho phát triển sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Đây là một bến cảng hiện đại; hệ thống kết cấu hạ tầng của Bến cảng bao gồm cả các kho chứa, hệ thống bơm và đường ống dẫn xăng, dầu đến các khu vực tiêu thụ. Cầu cảng có thể tiếp nhận tàu biển có trọng tải đến 40.000 tấn vào, rời cảng làm hàng.

- Trong những năm qua, với sự phối hợp, hỗ trợ của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã tổ chức thực hiện việc quản lý, khai thác vận hành Bến cảng đảm bảo an toàn, phòng, chống cháy, nổ và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.

- Bến cảng nằm trong khu vực có tính nhạy cảm, nơi có Vịnh Hạ Long là Di sản thiên nhiên thế giới và Cảng tổng hợp Cái Lân; hoạt động của Bến cảng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn chung của khu vực nếu không được kiểm soát chặt chẽ, chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã có quy hoạch về việc di dời Bến cảng này.

Tuy nhiên, việc thực hiện di dời Bến cảng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là khá tốn kém và khó khăn do cảng được xây dựng, kết nối với hệ thống kho chứa và đường ống dẫn xăng, dầu. Trong quá trình điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển, các cảng biển đã có sự điều chỉnh (Cảng Cái Lân được điều chỉnh từ cảng Container thành cảng tổng hợp...) nhưng chưa có sự nghiên cứu tổng quan từ kinh nghiệm phát triển cảng biển của các quốc gia trên thế giới, đặc biệt kinh nghiệm về phát triển cảng xăng, dầu đảm bảo an toàn kho chứa và bến cảng trong quá trình hoạt động.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Để đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế (mà Việt Nam là thành viên) về bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xăng, dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, góp phần vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, giao Bộ Công Thương chủ trì tổ chức thực hiện các nội dung công việc sau:

1. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức nghiên cứu, rà soát các vị trí được quy hoạch, bố trí là cảng xăng, dầu để lựa chọn vị trí phù hợp với các yêu cầu về hoạt động xăng, dầu; đảm bảo an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh tế; đáp ứng việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Trên cơ sở đó, trong tháng 10 năm 2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định làm cơ sở để lập dự án đầu tư và thực hiện việc đầu tư xây dựng cảng theo quy định.

2. Phối hợp vơi Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thực hiện quản lý hoạt động của Bến cảng xăng dầu B12 đảm bảo an toàn tuyệt đối; có các biện pháp phòng, chống cháy, nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và bảo đảm hiệu quả kinh doanh theo đúng các quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Công Thương, Quốc phòng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN, NC, KGVX, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 294/TB-VPCP năm 2018 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc di dời Bến cảng xăng dầu B12, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.053

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.82