Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 250/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Doãn Thọ tại cuộc họp báo cáo đầu kỳ quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 250/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 05/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 250/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GTVT TRẦN DOÃN THỌ TẠI CUỘC HỌP BÁO CÁO ĐẦU KỲ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNG BIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Ngày 23/5/2008, tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Bộ GTVT Trần Doãn Thọ đã chủ trì cuộc họp Báo cáo đầu kỳ Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tham dự cuộc họp có đại diện các Vụ chức năng, các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ GTVT, các đơn vị tư vấn chuyên ngành, Công ty CP TVTK cảng – kỹ thuật biển – đơn vị tư vấn lập quy hoạch (có danh sách kèm theo).

Cục Hàng hải Việt Nam và Công ty Cổ phần TVTK cảng – kỹ thuật biển trình bày báo cáo đầu kỳ Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng Bộ GTVT Trần Doãn Thọ đã kết luận như sau:

1. Hoan nghênh Cục Hàng hải Việt Nam – Chủ đầu tư và PortCoast (đơn vị tư vấn) đã hoàn thành báo cáo đầu kỳ Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, đáp ứng yêu cầu và đúng tiến độ.

2. Về tính chất quy hoạch, đây là quy hoạch sản phẩm chủ yếu mang tính đặc thù và tính tổng thể cao, Chủ đầu tư, tư vấn khẩn trương tiếp tục triển khai hoàn thành quy hoạch để báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

3. Về nội dung quy hoạch.

- Đánh giá hiện trạng quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam cần đảm bảo các nội dung: (i) Đánh giá kiểm điểm thực hiện quy hoạch giai đoạn đến 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 202/1999/QĐ-TTg ngày 12/10/1999; (ii) Đánh giá vai trò, vị thế, quy mô của các cảng biển Việt Nam đối với các cảng trong khu vực và quốc tế.

- Cần xác định rõ các chỉ tiêu quy hoạch cụ thể đối với hệ thống cảng biển trong giai đoạn quy hoạch, mối tương quan của hệ thống cảng đối với lượng hàng thông qua, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội quốc gia liên quan, chỉ tiêu năng lực thông qua của cảng… Đảm bảo tận dụng hiệu quả tài nguyên của đất nước về khả năng xây dựng các cảng nước sâu, có thể tiếp nhận được cỡ tàu lớn nhất của thế giới.

- Cần xác định rõ cảng biển là động lực phát triển kinh tế của khu vực, của địa phương, của đất nước.

- Quy hoạch cảng đảm bảo tính tổng thể, hệ thống đối với khu vực, đối với quốc gia; đảm bảo tính đồng bộ kết nối quy hoạch cảng với quy hoạch các ngành giao thông khác và quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, đô thị của địa phương; đảm bảo tính đồng bộ trong quy hoạch cảng (luồng tàu – cầu cảng – dịch vụ - hậu phương cảng – phương thức kết nối giao thông ngoài cảng). Tập trung quy hoạch hệ thống cảng tổng hợp (đặc biệt chú trọng các cảng container), cảng khách quốc gia (Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, TP. HCM). Đối với các cảng chuyên dụng (quặng, than, dầu, hóa dầu, công nghiệp đóng tàu…) cần được quy hoạch hợp lý, mang tính hệ thống, cập nhật đầy đủ thông tin để đảm bảo đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa theo quy hoạch của từng chuyên ngành, đồng thời phát triển hài hòa với hệ thống cảng biển quốc gia;

- Tại mỗi khu vực, cần lưu ý việc bố trí quy hoạch công năng hợp lý, rõ ràng các loại cảng, đảm bảo điều kiện hoạt động thuận lợi, tận dụng tốt quỹ đất đầu tư xây dựng cảng.

- Cần nghiên cứu quy hoạch khu hậu phương cảng, giữ quỹ đất cho các trung tâm phân phối hàng hóa, dịch vụ hậu cần sau cảng để khai thác đạt hiệu quả cao.

- Căn cứ phân vùng địa lý, đặc điểm điều kiện tự nhiên mỗi vùng, để đảm bảo sự ổn định, kế thừa đối với quy hoạch cũ, về nguyên tắc thống nhất xây dựng quy hoạch làm 7 nhóm cảng (ghép nhóm 8 cũ là nhóm cảng tại Côn Đảo vào nhóm 5). Trong hệ thống, cần xác định rõ Vân Phong là cảng chuyên phục vụ trung chuyển quốc tế, ngoài ra có các cảng cửa ngõ, cảng trung tâm và cảng vệ tinh, xác định rõ vai trò, vị trí của cảng trong khu vực và trong hệ thống cảng.

- Về công tác dự báo phục vụ lập quy hoạch, xác định trên cơ sở phân tích kịch bản phát triển cao – thấp và có phương án quy hoạch phù hợp, đáp ứng từng kịch bản phát triển cụ thể.

- Việc xác định danh mục, tên cảng tuân thủ theo quy định của Bộ luật Hàng hải và phù hợp với các văn bản hiện hành, đồng thời đảm bảo tính lịch sử, tính kế thừa nhằm khai thác, phát huy thương hiệu của các cảng.

- Cần có sự quan tâm đối với những đề xuất về cơ chế trong quá trình lập quy hoạch như công tác quản lý cảng, cơ chế tạo vốn xây dựng cảng, cơ chế phát triển nguồn lực,… nhằm nâng cao hiệu quả quản lý khai thác hệ thống cảng, đảm bảo điều kiện thực hiện quy hoạch.

4. Về tiến độ thực hiện, yêu cầu Chủ đầu tư, tư vấn:

- Báo cáo giữa kỳ vào cuối tháng 7 năm 2008;

- Báo cáo cuối kỳ vào cuối tháng 8 năm 2008 để tổ chức thẩm định và lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương liên quan.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải thông báo để các đơn vị liên quan phối hợp, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Các thành viên dự họp;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Doãn Thọ (để b/c);
- Lưu: VT, KHĐT (05).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 250/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Doãn Thọ tại cuộc họp báo cáo đầu kỳ quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.290
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78