Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 216/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 26/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 216/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA CỤC ĐƯỜNG SÔNG VIỆT NAM

Ngày 21/5/2008, tại Văn phòng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch của Cục Đường sông Việt Nam. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường; đại diện lãnh đạo: Vụ KHĐT, Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ GTVT, Cục Giám định và QLCLCTGT, Cục Đường sông Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác quy hoạch và tiến độ thực hiện các dự án do Cục Đường sông Việt Nam làm chủ đầu tư và ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng kết luận như sau:

1. Về công tác quy hoạch

- Yêu cầu Cục Đường sông Việt Nam hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường sông năm 2020 trình Bộ thẩm định phê duyệt trong tháng 6/2008.

- Về phân định tuyến hàng hải và tuyến đường thủy nội địa: Giao Thứ trưởng Trần Doãn Thọ chủ trì, phối hợp Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chỉ đạo Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ Vận tải xem xét ý kiến của Cục Đường sông Việt Nam trong tháng 6/2008.

- Về việc lập quy hoạch chi tiết các cửa sông: Bộ GTVT đồng ý về nguyên tắc, giao Cục Đường sông Việt Nam lập đề cương trình Bộ xem xét, quyết định trong tháng 6/2008.

2. Về các dự án đầu tư

- Đối với các dự án về tuyến luồng (Tuyến Việt Trì – Tuyên Quang; tuyến Việt Trì – Lào Cai; tuyến Ninh Bình – Thanh Hóa): Giao Vụ Kế hoạch Đầu tư căn cứ vào khả năng nguồn vốn, nhu cầu thực tế và phối hợp với Cục Đường sông Việt Nam lựa chọn, hoàn thiện các thủ tục đầu tư để xem xét ghi vốn cho dự án ưu tiên trong năm 2009.

- Dự án WB5, WB6: Cục Đường sông Việt Nam chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường sông xây dựng tiến độ cụ thể để phối hợp với các địa phương chỉ đạo thực hiện dự án đảm bảo tiến độ.

- Dự án Cải tạo giao thông thủy sông Hồng khu vực Hà Nội: Cục Đường sông Việt Nam tiếp tục theo dõi.

- Dự án Bến khách ngang sông: Trên cơ sở dự án đầu tư đã lập, giao Cục Đường sông Việt Nam xây dựng đề án tổng thể bến khách ngang sông trên toàn quốc trong quý III/2008 để báo cáo Chính phủ xem xét phê duyệt và giao cho các địa phương thực hiện các dự án trong phạm vi  đề án được duyệt.

- Dự án hành lang ATGT đường sông: Giao Cục Đường sông Việt Nam nghiên cứu báo cáo Bộ có chủ trương trước khi triển khai.

- Dự án xây dựng trụ sở Cục Đường sông Việt Nam: Thống nhất theo đề nghị của Cục Đường sông Việt Nam. Đề nghị Cục Đường sông Việt Nam phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam triển khai thực hiện.

- Dự án xây dựng cơ sở điều hành và hậu cần cảng giai đoạn 2: Giao Cục Đường sông Việt Nam lập dự án trong năm 2008. Đề nghị Cục Đường sông Việt Nam quyết toán giai đoạn 1 Dự án xây dựng cơ sở điều hành và hậu cần cảng.

- Dự án đầu tư, nâng cấp Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải đường thủy: Giao Cục Đường sông Việt Nam lập dự án năm 2008.

- Về việc xây dựng Trung tâm tìm kiếm, cứu nạn và môi trường đường thủy nội địa: Giao Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chỉ đạo Cục Đường sông Việt Nam làm việc với Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia.

- Dự án hai tuyến đường thủy phía Nam: Giao vụ Kế hoạch Đầu tư chủ trì triển khai công tác đánh giá sau dự án.

- Dự án kênh chợ Gạo:

+ Giao Vụ Kế hoạch Đầu tư phối hợp Cục Đường sông Việt Nam rà soát lại dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng đồng bằng sông Cửu Long để khẳng định sự cần thiết phải nâng cấp tuyến kênh chợ Gạo hoặc xây dựng tuyến tránh kênh chợ Gạo.

+ Giao Cục Đường sông Việt Nam làm việc với tỉnh Tiền Giang để khẳng định lại chủ trương, phương thức đầu tư nâng cấp tuyến kênh chợ Gạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

+ Trường hợp phải xây dựng tuyến tránh kênh chợ Gạo, giao Vụ Kế hoạch Đầu tư phối hợp Cục Đường sông Việt Nam hoàn chỉnh, phê duyệt dự án để tìm nguồn vốn triển khai sớm, báo cáo Bộ tình hình thực hiện trong tháng 06/2008.

+ Trước khi chưa có dự án, Cục Đường sông Việt Nam tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông để đảm bảo lưu thông an toàn trên tuyến.

3. Về đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

Giao Cục Đường sông Việt Nam chủ trì, phối hợp Cục Đăng Kiểm Việt Nam và các cơ quan chức năng của Bộ GTVT thực hiện kế hoạch đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- BT Hồ Nghĩa Dũng (để b/c);
- Các Thứ trưởng: Trần Doãn Thọ, Nguyễn Hồng Trường (-nt-);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, TH (B)

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 216/TB-BGTVT ngày 26/05/2008 về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch của Cục Đường sông Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.578

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123