Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 212/TB-BGTVT kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo về kế hoạch lắp đặt thiết bị giám sát hành trình do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 212/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 12/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 212/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP NGHE BÁO CÁO VỀ KẾ HOẠCH LẮP ĐẶT THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH

Ngày 06 tháng 7 năm 2011, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã chủ trì họp nghe báo cáo về kế hoạch lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Dự họp có đồng chí Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng; lãnh đạo các Vụ: Vận tải, Pháp chế, Khoa học công nghệ, An toàn giao thông; Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Cục Đăng kiểm Việt Nam; Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe Vụ Khoa học công nghệ trình bày báo cáo tình hình triển khai các nội dung liên quan đến quy định lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô, ý kiến của các đơn vị dự họp, ý kiến của Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kết luận như sau:

Về cơ bản, các văn bản quy định để triển khai việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên xe ô tô đã được Bộ Giao thông vận tải ban hành hành đầy đủ.

Để bảo đảm việc lắp đặt, quản lý và khai thác thông tin từ thiết bị giám sát hành trình, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Giao Vụ Khoa học công nghệ là đầu mối để đề nghị và phối hợp với Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Công thương trong việc tổ chức kiểm soát các nhà cung cấp thiết bị giám sát hành trình, bảo đảm đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng của sản phẩm.

2. Vụ Vận tải nghiên cứu, đề xuất biện pháp kiểm soát và xử lý đối với doanh nghiệp, hợp tác xã để bảo đảm thực hiện nghiêm việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Tổng hợp các vấn đề phát sinh, đề xuất biện pháp tháo gỡ để bảo đảm phát huy tính hiệu quả của thiết bị giám sát hành trình đồng thời ổn định sản xuất kinh doanh vận tải.

3. Vụ An toàn giao thông nghiên cứu, đề xuất nội dung phối hợp với Bộ Công an trong việc sử dụng thông tin của thiết bị giám sát hành trình trong xử lý vi phạm.

4. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đôn đốc các Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của các doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định.

5. Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp với Vụ Vận tải, Vụ Khoa học công nghệ thực hiện các quy định liên quan đến thiết bị giám sát hành trình trong việc đăng kiểm phương tiện và quản lý phương tiện thuộc diện bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

6. Thanh tra Giao thông sử dụng các thông tin của thiết bị giám sát hành trình để xử lý các vi phạm của doanh nghiệp theo thẩm quyền quy định.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo để các đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các Sở Giao thông vận tải;
- Lưu VT, TH (8b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 212/TB-BGTVT kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo về kế hoạch lắp đặt thiết bị giám sát hành trình do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.351

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34