Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 17/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 21/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 17/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC BỘ GTVT NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP BÁO CÁO CUỐI KỲ DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG LƯƠNG SƠN - ĐẠI NINH ĐỊA PHẬN TỈNH BÌNH THUẬN VÀ LÂM ĐỒNG

Ngày 6/01/2011 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp báo cáo cuối kỳ dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Lương Sơn - Đại Ninh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở GTVT tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ GTVT: Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Vụ KCHT GT, Cục QLXD& CLCTGT, Vụ Tài Chính, Vụ Môi Trường, Tổng cục ĐBVN và Công ty CP tư vấn đầu tư XDCTGT 1.

Sau khi nghe Tư vấn trình bày báo cáo cuối kỳ dự án Lương Sơn - Đại Ninh, ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

Sự cần thiết đầu tư:

Mặc dù tuyến đường Lương Sơn - Đại Ninh hiện nay chưa là Quốc lộ, tuy nhiên hướng tuyến có tính kết nối tốt, có ý nghĩa quan trọng phục vụ phát triển KT-XH, vận tải, du lịch và đảm bảo an ninh quốc phòng giữa hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng. Tuyến đường còn có ý nghĩa trong việc cải thiện đời sống cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số dọc theo tuyến; kết nối các thị trấn thị tứ trong khu vực, đồng thời là trục ngang nối QL1A với QL20 đi các tỉnh Nam Tây Nguyên có lợi thế hơn các tuyến khác. Trong tương lai khi tuyến được cải tạo thuận lợi có thể phục vụ vận chuyển quặng Bô xít từ Tây Nguyên xuống cảng Kê Gà, tỉnh Bình Thuận. Vì vậy, việc đầu tư dự án là cần thiết và cấp bách. Bộ GTVT sẽ phê duyệt dự án theo chỉ đạo của TTgCP tại Thông báo số 344/TB-VPCP ngày 7/12/2009 của Văn phòng Chính phủ.

Các nội dung của dự án đầu tư:

Hướng tuyến: Thống nhất với đề xuất của Tư vấn.

- Đồng ý điều chỉnh hướng tuyến vượt đèo Đại Ninh (Km38+505 - Km51+000) tránh 09 khúc cua tay áo đảm bảo dốc dọc Id < 8%. Các vị trí đào sâu, đắp cao cần đưa ra giải pháp công trình phù hợp.

Chiều dài tuyến: 68,986km (tăng thêm khoảng 1.5km so với báo cáo đầu kỳ do chỉnh tuyến đoạn qua đèo Đại Ninh).

Quy mô:

- Do đặc điểm thực tế của tuyến đường và khả năng tăng cao của lưu lượng, Chủ đầu tư, Tư vấn tiếp thu ý kiến của các Cục, Vụ (lưu ý sự phân bổ lưu lượng) để xác định quy mô dự án cho phù hợp.

- Các đoạn qua thị tứ, thị trấn, khu dân cư tập trung cần rà soát và cập nhật quy hoạch địa phương để thiết kế cho phù hợp.

- Thống nhất Eyc = 140 Mpa cho dự án. Tư vấn tính toán lại hợp lý cho các lớp kết cấu đường.

Các công trình trên tuyến:

- Tận dụng lại hệ thống cầu cũ khổ cầu 8.0m, có xem xét đánh giá hiện trạng, chất lượng và sửa chữa, thay thế các bộ phận hư hỏng. Làm mới 01 cầu Sông Lũy quy mô 3x33m, khổ cầu 8.0m cạnh cầu Sông Lũy cũ cho đủ bề rộng nền mặt đường đoạn qua thị trấn Lương Sơn. Sử dụng dầm PCI 33m thay vì dầm T 33m như Tư vấn đề xuất.

- Thiết kế hệ thống cống dọc các đoạn qua thị trấn, thị tứ. Lưu ý không sử dụng cống dọc D = 800 mm

Phân kỳ đầu tư mặt đường:

- Đối với đoạn chỉnh hướng tuyến Km38+505 – Km51+000: giai đoạn 1 làm mặt đường đá dăm tiêu chuẩn láng nhựa.

- Đối với các đoạn còn lại: Giai đoạn 1 thảm 7cm BTN hạt thô trên móng cấp phối đá dăm. Tuy nhiên, Tư vấn tính toán cả 5cm BTN hạt mịn trong tổng mức đầu tư dự án.

Các nội dung khác:

Tư vấn cần rà soát, cập nhật GPMB sau đó tách thành các tiểu dự án theo địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận.

Tư vấn rà soát, cập nhật lại định mức, đơn giá theo các quy định hiện hành để chuẩn xác lại tổng mức đầu tư..

Giao Vụ Môi trường hướng dẫn Sở GTVT tỉnh Bình Thuận về công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án.

Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ dự án, Chủ đầu tư trình Bộ GTVT. Giao Vụ KHĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để thẩm định và trình phê duyệt dự án.

Nguồn vốn đầu tư dự án: Ngân sách nhà nước.

Sau khi dự án hoàn thành, giao Vụ KCHT GT xem xét, đánh giá dự án để trình Bộ GTVT chuyển thành Quốc Lộ theo quy định.

Về nguồn kinh phí 22 tỷ đồng sửa chữa đảm bảo giao thông tuyến đường, Tổng cục ĐBVN sớm làm thủ tục để chuyển kinh phí cho tỉnh Bình Thuận để thực hiện.

UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi Bộ GTVT về đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chuyển kinh phí 10 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc sửa chữa đảm bảo giao thông tuyến đường để Bộ GTVT có văn bản gửi EVN.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- UBND tỉnh Lâm Đồng;
- UBND tỉnh Bình Thuận;
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 17/TB-BGTVT ngày 21/01/2011 về kết luận của Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp báo cáo cuối kỳ dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Lương Sơn - Đại Ninh địa phận tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.605

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!