Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 157/TB-BGTVT kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp giao ban bộ tháng 3 và quý I năm 2012 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 157/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 04/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG ĐINH LA THĂNG TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN BỘ THÁNG 3 VÀ QUÝ I NĂM 2012

Ngày 03/4/2012, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chủ trì họp giao ban tháng 3 và Quý I năm 2012. Khách mời dự họp có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ.

Dự họp có các đồng chí Thứ trưởng: Ngô Thịnh Đức, Lê Mạnh Hùng, Phạm Quý Tiêu, Trương Tấn Viên, Nguyễn Ngọc Đông; Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ, Đảng uỷ Bộ GTVT, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn TNCS HCM cơ quan Bộ; các đồng chí lãnh đạo: Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục, Tổng cục, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Viện Chiến lược và phát triển GTVT, Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Văn phòng thường trực Uỷ ban ATGTQG, Báo GTVT và Tạp chí GTVT, các Tổng công ty 90, 91 ngành GTVT, Tập đoàn công nghiệp tàu thủy VN, các Ban QLDA thuộc Bộ, thuộc các Cục, Tổng cục.

Sau khi xem xét báo cáo của Văn phòng Bộ về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và Quý I năm 2012, trọng tâm công tác tháng 4 và Quý II năm 2012, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã kết luận như sau:

Trong Quý I năm 2012, mặc dù tình hình kinh tế xã hội hết sức khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của các cơ quan, đơn vị, ngành GTVT đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra, công tác xây dựng đề án văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT cơ bản đúng thời hạn đăng ký, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông có chuyển biến rõ rệt, cả ba tiêu chí về tai nạn giao thông đều giảm xấp xỉ 20%. Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như sau: tình hình thực hiện và giải ngân xây dựng cơ bản trong Quý I sụt giảm so cùng kỳ năm 2011, các doanh nghiệp ngành GTVT khó tiếp cận với các nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn trước mắt, chuẩn bị mọi điều kiện để tăng tốc phát triển khi tình hình kinh tế nói chung dự kiến khởi sắc trở lại vào cuối năm 2012, thực hiện thành công đề án đột phá phát triển kết cấu hạ tầng giao thông để đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Qua đó, khẳng định vai trò quan trọng của ngành GTVT đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Bộ trưởng phê duyệt chương trình công tác tháng 4 và Quý II năm 2012 của Bộ đã được Văn phòng Bộ cập nhật trong báo cáo giao ban cũng như ý kiến của các thành viên dự họp, đồng thời nhấn mạnh thêm các nội dung trọng tâm sau đây:

1. Triển khai các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Nghị quyết của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong năm 2012 và giai đoạn từ nay đến năm 2020

- Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức và Thứ trưởng Trương Tấn Viên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 về Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

- Vụ KHĐT chủ trì đôn đốc với các cơ quan, đơn vị thực hiện Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW. Hàng tháng có báo cáo Lãnh đạo Bộ về tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

2. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, các đề án khác và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

- Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ thống nhất lại kế hoạch xây dựng đề án VBQPPL, chiến lược, quy hoạch và đề án khác của tháng 4 và quý II năm 2012 để theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

- Hàng tháng, Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ thống kê, tổng hợp danh mục các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, đề khác khác đã ban hành, có hiệu lực nhưng chưa được triển khai, báo cáo Bộ trưởng.

- Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ phối hợp với Trung tâm CNTT thường xuyên đăng tải, cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của Bộ GTVT để cung cấp đầy đủ, hữu hiệu thông tin về hệ thống các quy định, chính sách liên quan đến ngành GTVT tới nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp.

- Vụ Vận tải tham mưu Bộ có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc rút đề án Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế một số thủ tục hành chính của Nghị định số 76/2007/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung (Tờ trình Chính phủ số 1855/BGTVT-VT ngày 31/3/2011).

- Vụ ATGT khẩn trương tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để Bộ trình Chính phủ phê duyệt Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ ngay trong đầu tháng 4/2012.

- Vụ KCHTGT chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc với các cơ quan của Văn phòng Chính phủ để giải trình, tiếp thu các ý kiến về dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt.

- Các Cục: Hàng hải VN, Hàng không VN, Đường thủy nội địa VN khẩn trương rà soát chiến lược, quy hoạch chuyên ngành để đề xuất điều chỉnh (nếu có).

- Vụ KHCN và Vụ Pháp chế khẩn trương thẩm định dự thảo Thông tư quy định kích thước giới hạn của thùng chở hàng xe cơ giới được phép tham gia giao thông do Cục Đăng kiểm VN trình để Bộ ban hành.

3. Công tác xây dựng cơ bản và quản lý chất lượng, tiến độ công trình

- Vụ KHĐT tham mưu Bộ có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ trưởng Bộ GTVT quyền điều hòa vốn từ các nguồn do Thủ tướng Chính phủ giao trong kế hoạch 2012.

- Vụ KHĐT tham mưu Bộ có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện một số cơ chế đặc biệt đối với nhà đầu tư BOT, làm cơ sở triển khai đề án mở rộng QL1.

- Sau khi kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ năm 2012 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Vụ KHĐT khẩn trương triển khai thông báo vốn để các cơ quan, đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.

- Tổng cục Đường bộ VN và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch triển khai các dự án mở rộng QL1 đoạn Hà Tĩnh (Vũng Áng) - Cần Thơ (văn bản số 2334/BGTVT-KHĐT ngày 04/4/2012).

- Các Cục, Tổng cục, các Ban QLDA khẩn trương tham gia ý kiến dự thảo Cơ chế phối hợp giữa Bộ GTVT với UBND các tỉnh và các Bộ, ngành, tập đoàn, doanh nghiệp trong quản lý đầu tư xây dựng và quản lý KCHTGT để Cục QLXD&CLCTGT tổng hợp trình Bộ ban hành.

- Các Thứ trưởng chỉ đạo quyết liệt việc đảm bảo tiến độ và chất lượng đối với các dự án phải hoàn thành trong Quý II/2012 như: đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình, gói thầu số 3 - đường Vành đai 3 thành phố Hà Nội...

- Cục QLXD&CLCTGT dự thảo công điện để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ký gửi thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác GPMB và bố trí vốn phục vụ thi công dứt điểm các hạng mục còn lại dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa lạc.

- Cục QLXD&CLCTGT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc triển khai các thủ tục cần thiết để sớm khởi công dự án xây dựng cầu Cao Lãnh.

- Vụ KHĐT làm việc Cục Đường sắt VN để bố trí vốn hoàn thành tuyến đường sắt Hạ Long - Cái Lân.

4. Công tác vận tải, an toàn giao thông và quản lý kết cấu hạ tầng

- Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng chỉ đạo Vụ Vận tải, Tổng công ty Đường sắt VN và Tổng công ty Hàng hải VN và các cơ quan liên quan tháo gỡ các vướng mắc trong việc triển khai Đề án tổ chức vận tải container hợp lý bằng đường sắt nhằm giảm tải cho hệ thống đường bộ trên cơ sở đề xuất của Tổng công ty Đường sắt VN.

- Vụ Vận tải và Tổng cục Đường bộ VN tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương triển khai thực hiện giai đoạn 1 của Đề án tổ chức khai thác hiệu quả đường Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc và giảm tai nạn giao thông trên QL1, tổ chức phân luồng đối với các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh có bến đi từ các tỉnh Tây Bắc, Đông Bắc và Hà Nội và bến đến từ thành phố Vinh trở vào phía Nam, và ngược lại đi theo đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến Hà Nội – Vinh.

- Vụ Vận tải chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng Đề án vận tải đa phương thức.

- Các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai liên tục, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thuộc kế hoạch năm An toàn giao thông với mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông ít nhất là 10% trong năm 2012.

- Phó Chủ tịch Ủy ban ATGTQG Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo Văn phòng UBATGTQG đánh giá công tác đảm bảo đảm an toàn giao thông của các Ban An toàn giao thông các tỉnh và có văn bản biểu dương những đơn vị làm tốt và nhắc nhở các đơn vị làm chưa tốt.

- Vụ KCHTGT phối hợp với Cục Đường sắt VN, Tổng công ty Đường sắt VN tổ chức đoàn kiểm tra đoạn đường sắt từ Hạ Long đến Kép để sửa chữa, khắc phục hư hỏng, đảm bảo chạy tàu.

5. Công tác quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp

- Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chỉ đạo Vụ KHĐT và các đơn vị liên quan làm việc với Bộ Công Thương đề nghị tạo điều kiện sử dụng phương tiện vận chuyển của Vinalines trong các hợp đồng xuất nhập, khẩu hàng hóa.

- Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp GTVT chủ trì đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Bộ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 17/01/2012 và kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 2447/TTg-ĐMDN ngày 28/12/2011.

- Các Chủ đầu tư, các Ban QLDA và các nhà thầu cùng rà soát lại hợp đồng để:

+ Làm thủ tục tạm dừng bảo lãnh thực hiện hợp đồng với các gói thầu, các dự án bị đình hoãn.

+ Chấp thuận việc sử dụng bảo lãnh ngân hàng cho khoản tiền bảo hành công trình khi công trình đã hoàn thành.

- Trong điều kiện cho phép, các Ban QLDA tiếp tục ứng vốn cho các đơn vị triển khai thi công.

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, các Ban QLDA tập trung tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho các doanh nghiệp ngành GTVT đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động.

- Công đoàn Ngành GTVT đôn đốc các doanh nghiệp quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động trong tình hình khó khăn hiện nay, có hình thức động viên thiết thực trong dịp Lễ 30/4, 1/5 sắp tới.

- Các doanh nghiệp thực hiện chương trình tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ, đồng thời vẫn phải đảm bảo việc làm và thu nhập cho lao động.

6. Công tác khoa học công nghệ:

- Đối với những định mức tiêu chuẩn ban hành trước năm 2005, Vụ KHCN chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát để xác định những định mức tiêu chuẩn còn phù hợp để tiếp tục vận dụng và xây dựng lại, thay thế những định mức tiêu chuẩn không còn phù hợp, thống nhất với Bộ Xây dựng tiến hành công bố định mức tiêu chuẩn mới.

- Cục QLXD&CLCTGT chuẩn bị nội dung buổi làm việc giữa Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ Xây dựng về các nội dung liên quan đến định mức, đơn giá, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng GTVT.

7. Công tác hợp tác quốc tế

- Vụ HTQT phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế của Bộ Đất đai, Hàng hải, Giao thông Hàn Quốc để thống nhất về cơ chế phối hợp giữa Bộ GTVT Việt Nam và Bộ Đất đai, Hàng hải, Giao thông Hàn Quốc trong việc chỉ đạo triển khai các dự án sử dụng vốn vay Hàn Quốc, tiến tới họp phiên đầu tiên vào cuối năm 2012.

- Vụ HTQT chuẩn bị cho đoàn công tác của Bộ GTVT do Lãnh đạo Bộ dẫn đầu làm việc tại Lào sau ngày 15/4/2012. CIENCO 1 và CIENCO 8 khẩn trương triển khai các dự án đường 2E đảm bảo tiến độ cam kết với Chính phủ Lào.

8. Các công tác trọng tâm khác

- Trong tháng 4/2012, Đảng bộ Bộ GTVT chủ trì phối hợp với Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ triển khai dứt điểm các thủ tục để chuyển Đảng bộ Cục Hàng không VN về Đảng bộ Bộ GTVT cũng như tổ chức lại các Đảng bộ trực thuộc.

- Thanh tra Bộ và Vụ TCCB tổ chức buổi làm việc với các Lãnh đạo Cục, Tổng cục chuyên ngành để thống nhất về phương án tổ chức lại lực lượng thanh tra chuyên ngành GTVT để triển khai thực hiện Nghị định số 07/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

- Vụ KHĐT và Văn phòng Bộ phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào GTNT giai đoạn 2001-2010 và triển khai Chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Ban chỉ đạo PCLB&TKCN chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCLB&TKCN năm 2011 và kế hoạch năm 2012 vào ngày 12/4/2012.

- Cục Đường thủy nội địa VN chuẩn bị tổ chức Hội nghị về quy hoạch, định hướng phát triển, công tác quản lý khai thác và đầu tư đường thủy nội địa.

- Cục Hàng hải VN chuẩn bị tổ chức Hội nghị về hàng hải về một số nội dung như: các quy hoạch ngành hàng hải, thực trạng dịch vụ logistics, tình hình vận tải biển, triển khai mô hình chính quyền cảng, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho ngành hàng hải trong năm tới.

- Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện tốt hơn nữa cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải xin thông báo để các đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ủy ban Kiểm tra TW Đảng (để b/c);
- Ban Tổ chức TW Đảng (để b/c);
- Văn phòng TW Đảng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Công đoàn GTVT;
- Văn phòng UBATGTQG
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; các Tập đoàn,
Tổng công ty 90, 91;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 157/TB-BGTVT kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp giao ban bộ tháng 3 và quý I năm 2012 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.271

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224