Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 1553/TCĐBNV-VTPC về phương tiện khai thác vận tải quốc tế Việt Nam - Campuchia do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1553/TCĐBNV-VTPC Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Cục Đường bộ Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Quyền
Ngày ban hành: 12/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1553/TCĐBVN-VTPC

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2011

 

THÔNG BÁO

PHƯƠNG TIỆN KHAI THÁC VẬN TẢI QUỐC TẾ VIỆT NAM - CAMPUCHIA

Kính gửi: Tổng cục Vận tải Campuchia

Thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký tại Hà Nội ngày 1 tháng 6 năm 1998, Nghị định thư ký tại Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2005.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo danh sách phương tiện hoạt động vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia đã được cấp phép trong tổng số 300 xe (chi tiết có danh sách kèm theo).

Tổng cục Đường bộ Việt Nam trân trọng đề nghị các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Campuchia tạo điều kiện cho các đơn vị được hoạt động vận tải theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị triển khai hoạt động vận tải giữa Việt Nam và Campuchia theo đúng các quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (để biết và phối hợp);
- Sở GTVT liên quan;
- Hải quan các cửa khẩu có liên quan (để biết và phối hợp);
- Các đơn vị vận tải (để thực hiện);
- Lưu VP, VTPC.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Quyền

 

DIRECTORATE FOR ROADS OF VIET NAM
MINISTRY OF TRANSPORT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

106 Thai Thinh Street    Tel: 84-4-38571450

Ha Noi - Viet Nam       Fax: 84-4-35373896

E-mail: thuyra@gmail.com

Document Number 1553 /TCDBVN-VTPC

Ha Noi,12 May 2011

 

VEHICLES APPROVAL ON

TRANSPORTATION BETWEEN VIET NAM AND COMBODIA

To: General Transport Department of Cambodia

Implementing the road transport agreement between the Government of Socialist Republic of Vietnam and the Government of Royal Cambodia signed in June 1st, 1998 in Ha Noi and the Protocol signed in October 10th, 2005 in Ha Noi.

Directorate for Roads of Viet Nam would like to inform the list of cross -border motor vehicles of Viet Nam transport between Vietnam and Cambodia of quota of 300 (The list of vehicles enclosed to this document).

Directorate for Roads of Viet Nam would like to propose the relevant Vietnamese and Cambodia organizations to facilitate the above company to operate the passenger transport according to the Vietnamese and Cambodian regulation and request also the companies to operate the transport between two countries through the border gates according to the recent regulation./.

 

 

CC:
- As mentioned;
- Viet Nam Customs;
- Custom and others releven boder port Customs;
- Companies;
- Copy file: Office, Tr&Lig Dept.

FOR GENERAL DIRECTOR OF DIRECTORATE FOR ROADS OF VIET NAM GENERAL DIRECTOR
Nguyen Van Quyen

 


THE LIST OF UPDATED CROSS - BORDER MOTOR VEHICLES OF VIET NAM

(Document No: 1553/TCDBVN-VTPC, date 12 May 2011)

No.

Company

Add

Registration number

Entry Port

Exit Port

 

1

Ann Duong V Nam Joinstock Com

HCM City

53S7105

as Agreement and Protocol

 

2

Anh Duong V Nam Joinstock Com

HCM City

53S 7240

as Agreement and Protocol

 

3

Anh Duong V Nam Joinstock Com

HCM City

53N3709

as Agreement and Protocol

 

4

Anh Duong V Nam Joinstock Com

HCM City

53N3046

as Agreement and Protocol

 

5

Anh Duong V Nam Joinstock Com

HCM City

56N8179

All port

All port

 

6

Ben Thanh Tourist service Co.Ltd

HCM City

53N8948

AH port

All port

 

7

Ben Thanh Tourist service Co.Ltd

HCM City

53N8952

All port

All port

 

8

Can Tho Joinstock Transport&Construction Co

Can Tho

65N0891

Tinh Bien

Phnom Den

 

9

Can Tho Joinstock Transport&Construction Co

Can Tho

65N0814

Tinh Bien

Phnom Den

 

10

Can Tho Joinstock Transport&Construction Co

Can Tho

65M1195

Tinh Bien

Phnom Den

 

11

Can Tho Joinstock Transport&Construction Co

Can Tho

65M0923

Tinh Bien

Phnom Den

 

12

Can Tho Joinstock Transport&Construction Co

Can Tho

65M1284

Tinh Bien

Phnom Den

 

13

Can Tho Joinstock Transport&Construction Co

Can Tho

65M3509

Tinh Bien

Phnom Den

 

14

Can Tho Joinstock Transport&Construction Co

Can Tho

65C 00141

Tinh Bien, Xa Xia

Phnom Den, Prek Chak

 

15

Can Tho Joinstock Transport&Construction Co

Can Tho

65C 00143

Tinh Bien, Xa Xia

Phnom Den, Prek Chak

 

16

Dien Hong Cooperation

Gia Lai

81M4800

Le Thanh

Oyadav

 

17

Dien Hong Cooperation

GiaLai

81L3574

Le Thanh

Oyadav

 

18

Dien Hong Cooperation

Gia Lai

81L1556

Le Thanh

Oyadav

 

19

Due Tarn Transport - Trade Company

BaRia - Vung Tau

72M 7878

All port

All port

 

20

Due Tam Transport - Trade Company

BaRia - Vung Tau

72N 4789

All port

All port

 

21

Due Tam Transport - Trade Company

BaRia - Vung Tau

72N 8029

Ail port

All port

 

22

Due Tam Transport - Trade Company

BaRia - Vung Tau

72L 3277

All port

All port

 

23

Due Tam Transport - Trade Company

BaRia - Vung Tau

72B 000.68

All port

All port

 

24

Due Tam Transport - Trade Company

BaRia - Vung Tau

72N 3978

All port

All port

 

25

Hiep Phat Co-op

HCM City

51B 00504

All port

All port

 

26

Hiep Phat Co-op

HCM City

53S6551

All port

AH port

 

27

Hiep Phat Co-op

HCM City

53S6187

All port

AH port

 

28

Hiep Phat Co-op

HCM City

53M 5064

All port

All port

 

29

Hiep Phat Co-op

HCM City

51B 009.89

All port

All port

 

30

Hoa Binh Tourist Company

HCM City

53S2836

As Agreement and Protocol

 

31

Hoa Binh Tourist Company

HCM City

53S7293

As Agreement and Protocol

 

32

Hoa Binh Tourist Company

HCM City

53S2851

As Agreement and Protocol

 

33

Hoa Binh Tourist Company

HCM City

53S3502

As Agreement and Protocol

 

34

Hoa Binh International Tourism Co

HCM City

51LD4222

As Agreement and Protocol

 

35

Hoa Binh International Tourism Co

HCM City

51LD4370

As Agreement and Protocol

 

36

Hoa Binh International Tourism Co

HCM City

51LD4224

As Agreement and Protocol

 

37

Hoa Binh Tourist Company

HCM City

53S8144

As Agreement and Protocol

 

38

Hoa Binh Tourist Company

HCM City

53S 2929

As Agreement and Protocol

 

39

Hoa Binh Tourist Company

HCM City

51LD4369

As Agreement and Protocol

 

40

Hoa Binh Tourist Company

HCM City

51LD4373

As Agreement and Protocol

 

41

Hoa Binh Tourist Company

HCM City

51B 005.40

All port

AH port

42

Hong Ha Cooperation

HCM City

53S1199

All port

All port

43

Hong Ha Cooperation

HCM City

53S8560

as Agreement and Protocol

 

44

Hong Ha Cooperation

HCM City

53S1302

as Agreement and Protocol

 

45

Hong Ha Cooperation

HCM City

53S0985

Moc Bai

BaVet

46

Hong Ha Cooperation

HCM City

53S5340

Moc Bai

BaVet

47

Hong Ha Cooperation

HCM City

53S1675

Moc Bai

BaVet

48

Hong Ha Cooperation

HCM City

53M4320

Moc Bai

BaVet

49

Hong Ha Cooperation

HCM City

53S2847

Moc Bai

BaVet

50

Hong Ha Cooperation

HCM City

53S0600

All port

All port

51

Hong Ha Cooperation

HCM City

53N8067

All port

All port

52

Hong Ha Cooperation

HCM City

53S4598

as Agreement and Protocol

 

53

Hong Ha Cooperation

HCM City

53S6930

Moc Bai

BaVet

54

Hong Ha Cooperation

HCM City

53S3733

Moc Bai

BaVet

55

Hong Ha Cooperation

HCM City

53S6769

All port

All port

56

Hong Ha Cooperation

HCM City

53S 1365

All port

All port

57

Hong Ha Cooperation

HCM City

53S8986

All port

All port

58

Hong Ha Cooperation

HCM City

53S3031

All port

All port

59

Hong Ha Cooperation

HCM City

53S4269

All port

All port

60

Hong Ha Cooperation

HCM City

51B 012.34

All port

All port

61

Hong Ha Cooperation

HCM City

51B 012.86

All port

All port

62

Kien Giang Trade & Service Ltd.Co

Kien Giang

68H 5603

All port

All port

63

Kien Giang Trade & Service Ltd.Co

Kien Giang

68H 6925

All port

All port

64

Kumho Samco Express Co.Ltd

HCM City

52LD4446

as Agreement and Protocol

 

65

Kumho Samco Express Co.Ltd

HCM City

52LD2291

as Agreement and Protocol

 

66

Kumho Samco Express Co.Ltd

HCM City

52LD4577

as Agreement and Protocol

 

67

Kumho Samco Express Co.Ltd

HCM City

52LD4600

as Agreement and Protocol

 

68

Kumho Samco Express Co.Ltd

HCM City

52LD 4376

as Agreement and Protocol

 

69

Kumho Samco Express CoXtd

HCM City

52LD2514

as Agreement and Protocol

 

70

Kumho Samco Express Co.Ltd

HCM City

52LD2520

as Agreement and Protocol

 

71

Kumho Samco Express CoXtd

HCM City

52LD4576

as Agreement and Protocol

 

72

Kumho Samco Express Co.Ltd

HCM City

52LD 2390

as Agreement and Protocol

 

73

Kumho Samco Express Co.Ltd

HCM City

52LD2286

All port

All port

 

74

Kumho Samco Express Co.Ltd

HCM City

52LD2276

All port

All port

 

75

Kumho Samco Express Co.Ltd

HCM City

52LD 2320

Moc Bai

BaVet

 

76

Kumho Samco Express Co.Ltd

HCM City

52LD 2397

Moc Bai

BaVet

 

77

Kumho Samco Express Co.Ltd

HCM City

52LD 2530

Moc Bai

BaVet

 

78

Kumho Samco Express Co.Ltd

HCM City

52LD 2694

Moc Bai

BaVet

 

79

Kumho Samco Express Co.Ltd

HCM City

52LD 2523

Moc Bai

BaVet

 

80

Kumho Samco Express Co.Ltd

HCM City

52LD 2569

Moc Bai

BaVet

 

81

Kumho Samco Express Co.Ltd

HCM City

52LD 4232

All port

All port

 

82

Mai Linh Express Corporation

HCM City

53S1563

Moc Bai

BaVet

 

83

Mai Linh Express Corporation

HCM City

53S1558

Moc Bai

BaVet

 

84

Mai Linh Express Corporation

HCM City

53S1561

Moc Bai

BaVet

 

85

Mai Linh Express Corporation

HCM City

53SI562

Moc Bai

BaVet

 

86

Mai Linh Express Corporation

HCM City

53S1574

Moc Bai

BaVet

 

87

Mai Linh Express Corporation

HCM City

53S1504

Moc Bai

BaVet

 

88

Mai Linh Express Corporation

HCM City

53N6644

Moc Bai

BaVet

 

89

Mai Linh Express Corporation

HCM City

53N6645

Moc Bai

BaVet

 

90

Mai Linh Express Corporation

HCM City

53N9662

Moc Bai

BaVet

 

91

Mai Linh Express Corporation

HCM City

53N9553

Moc Bai

BaVet

 

92

Mai Linh Express Corporation

HCM City

53N8003

Moc Bai

BaVet

 

93

Mai Linh Express Corporation

HCM City

53S4742

Moc Bai

BaVet

 

94

Mai Linh Express Corporation

HCM City

53S4828

Moc Bai

BaVet

 

95

Mai Linh Express Corporation

HCM City

53S5485

Moc Bai

BaVet

 

96

Mai Linh Express Corporation

HCM City

53N9549

Moc Bai

BaVet

 

97

Mai Linh Express Corporation

HCM City

52F9313

Moc Bai

BaVet

 

98

Mai Linh Express Corporation

HCM City

52P7989

Moc Bai

BaVet

 

99

Mai Linh Express Corporation

HCM City

53N8004

All port

All port

 

100

Mai Linh Express Corporation

HCM City

53S1503

All port

All port

 

101

Mai Linh Express Corporation

HCM City

53S4184

Moc Bai

BaVet

 

102

Mai Linh Express Corporation

HCM City

53S 2025

Moc Bai

BaVet

 

103

Mai Linh Express Corporation

HCM City

53S 2027

Moc Bai

BaVet

 

104

Mai Thao Company

AnGiang

53S0455

Tinh Bien

Phnom Den

 

105

Ngoc Linh Transport Company

HCM City

57L 7461, Mooc 51R

All port

All port

 

106

Ngoc Linh Transport Company

HCM City

57L4489,Mooc 51R

All port

All port

 

107

Ngoc Linh Transport Company

HCM City

51E 016.45

All port

All port

 

108

Ngoc Linh Transport Company

HCM City

50LD 004.27

All port

All port

 

109

No 4 Tourism & Transport Cooperation

HCM City

53N4942

Moc Bai

BaVet

 

110

No 4 Tourism & Transport Cooperation

HCM City

53N8088

MocBai

BaVet

 

111

No 4 Tourism & Transport Cooperation

HCM City

53N8083

Moc Bai

BaVet

 

112

No 4 Tourism & Transport Cooperation

HCM City

53N8109

Moc Bai

BaVet

 

113

No 4 Tourism & Transport Cooperation

HCM City

53N8103

Moc Bai

BaVet

 

114

No 4 Tourism & Transport Cooperation

HCM City

53N7109

Moc Bai

BaVet

 

115

No 4 Tourism & Transport Cooperation

HCM City

53N7119

Moc Bai

BaVet

 

116

No 4 Tourism & Transport Cooperation

HCM City

53N6669

Moc Bai

BaVet

 

117

No 4 Tourism & Transport Cooperation

HCM City

53S8553

Moc Bai

Bavet

 

118

No 4 Tourism & Transport Cooperation

HCM City

51B 00673

Moc Bai

BaVet

 

119

No 4 Tourism & Transport Cooperation

HCM City

51B 00502

Moc Bai

BaVet

 

120

No 4 Tourism & Transport Cooperation

HCM City

53N5751

Moc Bai

BaVet

 

121

No 4 Tourism & Transport Cooperation

HCM City

51B 013.59

MocBai

BaVet

 

122

Petrolimex Nothern Tay Nguyen

GiaLai

81L0977

LeThanh

Oyadav

 

123

Petroiimex Nothern Tay Nguyen

GiaLai

81L1166

Le Thanh

Oyadav

 

124

Petrolimex Nothern Tay Nguyen

Gia Lai

81L9929

Le Thanh

Oyadav

 

125

Petrolimex Nothern Tay Nguyen

Gia Lai

81L1141

Le Thanh

Oyadav

 

126

Petrolimex Nothern Tay Nguyen

Gia Lai

81L0925

Le Thanh

Oyadav

 

127

Petrolimex Nothem Tay Nguyen

GiaLai

81L1106

Le Thanh

Oyadav

 

128

Petrolimex Nothern Tay Nguyen

Gia Lai

81L2249

Le Thanh

Oyadav

 

129

Phuong Nam Company

HCM City

53S3354

Moc Bai

BaVet

 

130

Phuong Nam Company

HCM City

53N4218

Moc Bai

BaVet

 

131

Phuong Nam Company

HCM City

5320596

Moc Bai

BaVet

 

132

Phuong Nam Company

HCM City

53N3031

Moc Bai

BaVet

 

133

Phuong Nam Company

HCM City

53N3310

MocBai

BaVet

 

134

Phuong Nam Company

HCM City

43H2013

Moc Bai

BaVet

 

135

Quang Chau Company

HCM City

57L8564 51R6409

Moc Bai, Xa Mat

Ba vet, Trapeing

 

136

Quang Chau Company

HCM City

57L2218.53R 1320

Moc Bai, Xa Mat

Ba vet, Trapeing

 

137

Quang Chau Company

HCM City

57L0717,51R 002.97

Moc Bai? Xa Mat

Ba vet, Trapeing

 

138

Quang Chau Company

HCM City

57L0785,51R4681

Moc Bai, Xa Mat

Ba vet, Trapeing

 

139

Quang Chau Company

HCM City

57L0691 51R7525

Moc Bai, Xa Mat

Ba vet, Trapeing

 

140

Quang Chau Company

HCM City

57L8486 51R7519

Moc Bai, Xa Mat

Ba vet, Trapeing

 

141

Quang Chau Company

HCM City

57L2660,51R5346

Moc Bai, Xa Mat

Ba vet, Trapeing

 

142

Quang Chau Company

HCM City

57L2300,51R6537

Moc Bai, Xa Mat

Ba vet, Trapeing

 

143

Quang Chau Company

HCM City

57L2662,51R4792

Moc Bai, Xa Mat

Ba vet, Trapeing

 

144

Quang Chau Company

HCM City

57L2672,51R6415

Moc Bai, Xa Mat

Ba vet, Trapeing

 

145

Quang Chau Company

HCM City

52LD3918,53R1481

Moc Bai, Xa Mat

Ba vet, Trapeing

 

146

Quang Chau Company

HCM City

52LD3956.52R1391

Moc Bai, Xa Mat

Ba vet, Trapeinj*

 

147

Quang Chau Company

HCM City

54V6327

Moc Bai, Xa Mat

Ba vet, Trapeing

 

148

Quang Chau Company

HCM City

52Y4095

Moc Bai, Xa Mat

Ba vet, Trapeing

 

149

Quang Chau Company

HCM City

57L0724,51R5602

Moc Bai, Xa Mat

Ba vet, Trapeing

 

150

Quang Chau Company

HCM City

57L0853,51R5597

Moc Bai, Xa Mat

Ba vet, Trapeing

 

151

Quang Chau Company

HCM City

54V6328

Moc Bai, Xa Mat

Ba vet, Trapeing

 

152

Quang Chau Company

HCM City

54S5834

Moc Bai, Xa Mat

Ba vet, Trapeing

 

153

Quang Chau Company

HCM City

54V2411

Moc Bai, Xa Mat

Ba vet, Trapeing

 

154

Quang Chau Company

HCM City

54V2412

Moc Bai, Xa Mat

Ba vet, Trapeing

 

155

Quoc Dat Jst.Co

Dong Thap

66S 3848

Tinh Bien

Phnom Den

 

156

Quoc Dat Jst.Co

Dong Thap

66S3813

Tinh Bien

Phnom Den

 

157

Quoc Dat JstCo

Dong Thap

66S3861

Tinh Bien

Phnom Den

 

158

Quoc Dat Jst.Co

Dong Thap

66S 3981

Tinh Bien

Phnom Den

 

159

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N9255

All port

AH port

 

160

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N9246

All port

All port

 

161

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N9261

All port

All port

 

162

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N9254

All port

All port

 

163

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N9250

AH port

Alt port

 

164

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N9264

All port

AH port

 

165

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N9251

All port

All port

 

166

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N9333

All port

All port

 

167

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N9309

All port

All port

 

168

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N9218

All port

All port

 

169

Sai Gon Bus Company

HCM City

53S0509

All port

All port

 

170

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N9203

All port

All port

 

171

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N7686

All port

AH port

 

172

Sai Gon Bus Company

HCM City

53S0961

All port

All port

 

173

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N9216

All port

All port

 

174

Sai Gon Bus Company

HCM City

53S3436

All port

All port

 

175

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N9212

All port

All port

 

176

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N9220

AH port

All port

 

177

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N9221

All port

All port

 

178

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N9222

All port

AH port

 

179

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N9224

All port

All port

 

180

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N9299

All port

All port

 

181

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N9330

All port

All port

 

182

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N9290

All port

All port

 

183

Sai Gon Bus Company

HCM City

53S5863

All port

All port

 

184

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N9323

All port

All port

 

185

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N9307

All port

All port

 

186

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N9319

All port

All port

 

187

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N9312

All port

All port

 

188

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N9325

All port

All port

 

189

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N9321

All port

All port

 

190

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N9331

All port

All port

 

191

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N9320

All port

All port

 

192

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N8728

All port

All port

 

193

Sai Gon Bus Company

HCM City

53N9086

All port

All port

 

194

T & T Tourist and Trade Company

HCM City

53N4744

Moc Bai, Xa Mat

Ba vet, Trapeing

 

195

T & T Tourist and Trade Company

HCM City

53N6866

Moc Bai, Xa Mat

Ba vet, Trapeing

 

196

Tan Dinh Fiditourist Travel Jointstock Company

HCM City

53S 1959

Moc Bai

BaVet

 

197

Tan Dinh Fiditourist Travel Jointstock Company

HCM City

53S 1960

Moc Bai

BaVet

 

198

Tan Dinh Fiditourist Travel Jointstock Company

HCM City

53S 5678

Moc Bai

BaVet

 

199

Tan Van Thuan 2 Company

Tra Vinh

84L1378

All port

All port

 

200

Tan Van Thuan 2 Company

TraVinh

84L3429

All port

All port

 

201

Tan Van Thuan 2 Company

Tra Vinh

84L4177

All port

All port

 

202

Tan Van Thuan 2 Company

TraVinh

84L3635

All port

All port

 

203

Tan Van Thuan 2 Company

TraVinh

84L1644

All port

All port

 

204

Tan Van Thuan 2 Company

Tra Vinh

84L4564

All port

All port

 

205

Tan Van Thuan 2 Company

Tra Vinh

84L1701

All port

All port

 

206

Tan Van Thuan 2 Company

TraVinh

84L2124

All port

All port

 

207

Tay Ninh Goods Transport No 2 Co-op

Tay Ninh

70H 7583

Moc Bai, Xa Mat

Ba vet, Trapeing

 

208

Tay Ninh Goods Transport No 2 Co-op

Tay Ninh

70H 7596

Moc Bai, Xa Mat

Ba vet, Trapeing

 

209

Tay Ninh Goods Transport No 2 Co-op

Tay Ninh

70H 7825

Moc Bai, Xa Mat

Ba vet, Trapeing

 

210

Tay Ninh Goods Transport No 2 Co-op

Tay Ninh

70H9151

Moc Bai, Xa Mat

Ba vet, Trapeing

 

211

Tay Ninh Transport Joinstock Company

Tay Ninh

70H6321

Moc Bai, Xa Mat

Ba vet, Trapeing

 

212

Tay Ninh Transport Joinstock Company

Tay Ninh

70H8924

Moc Bai, Xa Mat

Ba vet, Trapeing

 

213

Tay Ninh Transport Joinstock Company

Tay Ninh

70H1132

Moc Bai, Xa Mat

Ba vet, Trapeing

 

214

Tay Ninh Transport Joinstock Company

Tay Ninh

70H6494

Moc Bai, Xa Mat

Ba vet, Trapeing

 

215

Thai Han Company

AnGiang

67L9293

All port

All port

 

216

Thai Han Company

AnGiang

67L9394

All port

All port

 

217

Thai Han Company

AnGiang

67M0899

All port

All port

 

218

Thai Han Company

An Giang

67L9697

All port

All port

 

219

Thai Han Company

An Giang

67L0699

All port

All port

 

220

Thai Han Company

An Giang

67L9495

All port

Alt port

 

221

Thai Han Company

An Giang

67L8797

All port

All port

 

222

Thai Han Company

An Giang

67M0787

All port

All port

 

223

Thai Han Company

An Giang

67M0797

All port

All port

 

224

Thong nhat Cooperation

HCM City

53S6299

All port

All port

 

225

Thong nhat Cooperation

HCM City

53S6193

MocBai

BaVet

 

226

Thong nhat Cooperation

HCM City

53S0489

Le Thanh

Oyadav

 

227

Thong nhat Cooperation

HCM City

53S2101

Ail port

All port

 

228

Thong nhat Cooperation

HCM City

53S7110

All port

All port

 

229

Thong nhat Cooperation

HCM City

53S5084

All port

Ail port

 

230

Thong nhat Cooperation

HCM City

53S5702

All port

All port

 

231

Thuan Hung Service - Transport Ltd.Co

Gia Lai

81M4046

All port

All port

 

232

Thuan Hung Service - Transport Ltd.Co

GiaLai

81L2485

All port

All port

 

233

Tien Giang Transport joinstock company

Tien Giang

63K5117

All port

All port

 

234

Viet Nhat Tourist and Trading Co.Ltd

HCM City

53S6075

All port

All port

 

235

Viet Nhat Tourist and Trading Co.Ltd

HCM City

53S8872

All port

All port

 

236

Viet Nhat Tourist and Trading Co.Ltd

HCM City

53S8888

All port

All port

 

237

Viet Nhat Tourist and Trading Co.Ltd

HCM City

51B 011.38

All port

All port

 

238

Vietravel Company

HCM City

53S2191

Moc Bai

BaVet

 

239

Vietravel Company

HCM City

53S2214

Moc Bai

BaVet

 

240

Vietravel Company

HCM City

53S 7302

Moc Bai

BaVet

 

241

Vietravel Company

HCM City

53S 2298

Moc Bai

BaVet

 

242

Vietravel Company

HCM City

53S 8453

Moc Bai

BaVet

 

243

Vietravel Company

HCM City

53S 8478

Moc Bai

BaVet

 

244

Viettel Post jointstock Co.

HaNoi

50KT 0043

Moc Bai

BaVet

 

245

Viettel Post jointstock Co.

HaNoi

50KT0042

Moc Bai

BaVet

 

246

Viettel Post jointstock Co.

HaNoi

29KT 0055

Moc Bai

BaVet

 

247

Xuyen A Company

CanTho

65L 0660

Tinh Bien

Phnom Den

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 1553/TCĐBNV-VTPC về phương tiện khai thác vận tải quốc tế Việt Nam - Campuchia do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.174

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40