Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 145/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 16/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 145/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2011

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH CỦA XE Ô TÔ PHÙ HỢP QUY CHUẨN QCVN 31:2011/BGTVT

Ngày 08 tháng 3 năm 2011, tại Thông tư số 08/2011/TT-BGTVT, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN : 31: 2011/BGTVT về Thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô (TBGSHT).

Để việc thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy của các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp và nhập khẩu TBGSHT theo quy định hiện hành (Quyết định số 24/QĐ-BKHCN ngày 28/09/2007 của Bộ Khoa học Công nghệ), Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, tổ chức có đủ năng lực, điều kiện thử nghiệm TBGSHT gửi hồ sơ đăng ký về Bộ Giao thông vận tải để xem xét, chỉ định thử nghiệm thiết bị GSHT phù hợp QCVN :31/2010/BGTVT.

Các tổ chức đăng ký thử nghiệm TBGSHT phải là các tổ chức thử nghiệm được công nhận, có đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/04/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Có cán bộ chuyên môn và các trang thiết bị thử nghiệm liên quan tối thiểu (thiết bị chuẩn tần số theo chuẩn tần số quốc gia, máy đo tần số và khoảng thời gian, máy thu GPS định vị chuẩn, máy tạo xung độ chính xác cao được đồng bộ với chuẩn tần số quốc gia, máy đo độ ổn định thời gian thực được liên kết chuẩn với chuẩn tần số quốc gia,…). Dự thảo Hướng dẫn phương pháp thử nghiệm, đánh giá các tiêu chí kỹ thuật theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 31 : 2011/BGTVT) về Thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô có thể tham khảo trên website của Bộ Giao thông vận tải: http://www.mt.gov.vn.

Bộ Giao thông vận tải thông báo để các cơ quan, tổ chức có nhu cầu tham gia thử nghiệm TBGSHT, lập hồ sơ đăng ký theo quy định tại mục 2.2, khoản 2, Phần II của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/04/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp và gửi về Bộ Giao thông vận tải, địa chỉ 80 Trần Hưng Đạo- Hoàn Kiếm, Hà Nội để đăng ký.

Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2011.

Bộ Giao thông vận tải trân trọng thông báo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng (để b/c);
- Gửi đăng các báo: GTVT, Bạn đường;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu VT, KHCN, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 145/TB-BGTVT ngày 16/05/2011 về đăng ký thử nghiệm thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô phù hợp quy chuẩn QCVN 31:2011/BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.313

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!