Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 122/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp thông qua dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8A đoạn Km37 - Km85+300, tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 122/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 31/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 122/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP THÔNG QUA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL8A ĐOẠN KM37 - KM85+300, TỈNH HÀ TĨNH

Ngày 25/3/2010, tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp thông qua báo cáo đầu kỳ dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp QL8A đoạn km37 - Km85+300, tỉnh Hà Tĩnh. Tham gia cuộc họp gồm có đại diện lãnh đạo và chuyên viên: Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Vụ Môi trường, Vụ Khoa học công nghệ, Cục QLXD&CLCTGT, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam (Chủ đầu tư), Sở GTVT Hà Tĩnh, Ban QLDA Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, Ban QLDA đường bộ 4; Tư vấn lập dự án (Liên danh Công ty Cổ phần TVTK GTVT 4 và Công ty Tư vấn xây dựng Trường Sơn).

Sau khi nghe Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, Tư vấn lập dự án trình bày báo cáo; ý kiến của các đại biểu dự họp; Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kết luận như sau:

1. Chủ trương chung: Tư vấn nghiên cứu lập dự án đầu tư phải đảm bảo các yếu tố kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải và phát triển kinh tế - xã hội cho tương lai từ 15 năm đến 20 năm sau.

2. Cơ bản thống nhất các phương án nghiên cứu của Tư vấn, cụ thể:

* Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Đoạn Km37+00 - Km54+00: Thiết kế tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng theo TCVN4054-05.

- Đoạn Km54+00 - Km67+721: Thiết kế tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi không châm chước theo TCVN4054-05.

- Đoạn Km67+721 - Km85+300: Thiết kế đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi (có châm chước).

* Hướng tuyến.

- Các đoạn Km37+00 - Km46+572; Km50+58 - Km61+450 và Km67 + 721 - Km85+300, tuyến cơ bản bám theo đường cũ có cải cắt cục bộ để đưa tuyến vào cấp thiết kế.

Riêng đoạn Km67+721 - Km85+300, tư vấn nghiên cứu phương án mở thêm một tuyến mới 1 chiều, kết hợp với tuyến hiện tại tạo thành 1 chiều đi và 1 chiều về có kết nối thông tin thuận tiện giữa 2 nhánh. So sánh với phương án cải tạo, nâng cấp tuyến cũ, làm cơ sở phân tích lựa chọn phương án hợp lý.

- Đoạn Km46+572 - Km50+58 và đoạn Km61+450 - Km67+721, tuyến thiết kế cải về bên phải tuyến hiện tại như Tư vấn đề xuất.

* Quy mô trắc ngang:

Tuyến đi qua nhiều khu vực là thị trấn, cửa khẩu quốc tế, cổng kiểm soát nội địa, khu công nghiệp. Do đó, quy mô trắc ngang thống nhất như sau:

- Đoạn qua thị trấn Phố Châu (Km37-Km37+634): Thiết kế phù hợp với quy hoạch của địa phương và đảm bảo kết nối đồng bộ với mặt cắt ngang đoạn qua thị trấn Phố Châu đã được phê duyệt trong dự án cải tạo, nâng cấp QL 8A đoạn Km0 - Km37.

- Đoạn qua thị trấn Tây Sơn (Km51+428-Km53+900): Giữ nguyên hiện trạng mặt cắt ngang, chỉ thiết kế tăng cường mặt đường đảm bảo E yêu cầu và cải tạo, sửa chữa vỉa hè.

- Đoạn khu vực cổng kiểm soát nội địa (Km 43+642.35 - Km44+151): Do Ban QLDA khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo đang đầu tư, dự án chỉ kết nối phù hợp.

- Đoạn khu vực cửa khẩu Cầu Treo (Km84+435 - Km85+300): Thiết kế phù hợp với quy hoạch của khu vực cửa khẩu.

Các đoạn còn lại bao gồm :

- Đoạn nối từ cuối thị trấn Phố Châu đến đầu cổng kiểm soát nội địa (Km37+634 - Km43+642), nghiên cứu 2 phương án:

+ Thiết kế mặt cắt ngang đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng theo TCVN4054-05.

+ Thiết kế mở rộng mặt cắt ngang theo tiêu chuẩn 4 làn xe hỗn hợp.

- Đoạn nối từ cuối cổng kiểm soát nội địa đến đầu thị trấn Tây Sơn (Km44+151 - Km51+428) & đoạn qua khu công nghiệp Đại Kim (Km59- Km60+500), nghiên cứu 2 phương án:

+ Thiết kế đạt tiêu chuẩn đường cấp III phù hợp quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật cấp đường nêu trên theo TCVN4054-05.

+ Tuyến chính thiết kế như phương án 1, đồng thời thiết kế đường gom dọc tuyến.

- Đoạn Km53+900 - Km59+00 & đoạn Km60+500 - Km84+435: Thiết kế mặt cắt ngang theo quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật cấp đường nêu trên.

* Công trình trên tuyến:

- Tư vấn nghiên cứu đầy đủ các công trình trên tuyến đã được xây dựng để xem xét tận dụng lại. Đồng thời có số liệu chứng minh việc phá dỡ một số cầu hiện tại đang khai thác để xây dựng mới. Cho phép áp dụng một số cầu cạn để cải thiện bình diện.

- Cần lưu ý vấn đề sụt lở để có giải pháp thiết kế ổn định.

3. Về giải phóng mặt bằng.

- Các đoạn qua khu dân cư, phạm vi giải phóng mặt bằng rộng ra mỗi bên 2m kể từ chân công trình.

- Các đoạn qua khu đồi núi, phạm vi giải phóng mặt bằng đến chân công trình.

4. Cường độ mặt đường yêu cầu: Thiết kế theo tiêu chuẩn 22TCN 211-06.

5. Tổng mức đầu tư: Yêu cầu tư vấn lập khái toán tổng mức đầu tư các phương án thiết kế để có cơ sở so sánh lựa chọn phương án đầu tư.

6. Các vấn đề khác: Tổng Cục đường bộ Việt Nam (Chủ đầu tư) xem xét mời các cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp kiểm tra hiện trường, đề xuất phương án đầu tư, báo cáo Bộ GTVT tại cuộc họp lần sau.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và phối hợp triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, KHĐT.

TL.BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 122/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp thông qua dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8A đoạn Km37 - Km85+300, tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.589

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57