Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 119/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp nghe Bộ báo cáo việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 75/TTg-KTN về tăng cường biện pháp phòng, chống cháy nổ xe cơ giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 119/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 29/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP NGHE CÁC BỘ BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CÔNG VĂN SỐ 75/TTG-KTN NGÀY 12/01/2012 VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG CHÁY NỔ XE CƠ GIỚI

Ngày 23 tháng 3 năm 2012, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy nổ xe cơ giới. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công thương, Giao thông vận tải, Công an và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đại diện các Bộ báo cáo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Trong thời gian vừa qua, các Bộ liên quan đã khẩn trương triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy nổ xe cơ giới. Các Bộ đã phối hợp thống kê sơ bộ vụ cháy xe cơ giới; đánh giá nguyên nhân các vụ cháy; tổ chức kiểm tra chất lượng xăng dầu trong khâu lưu thông; kiểm tra chất lượng an toàn tại cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy; tăng cường quản lý đối với các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, xe máy; rà soát tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến phòng, chống cháy, nổ phương tiện; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với ra các thông báo đến các cơ sở bảo quản, trông giữ xe ô tô, xe máy....

Tuy nhiên, đến nay, các cơ quan vẫn chưa xác định được nguyên nhân đối với phần lớn vụ cháy nổ xe cơ giới. Các Bộ cần sớm làm rõ các nguyên nhân này để có biện pháp khắc phục.

2. Thời gian tới, yêu cầu các Bộ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Bộ Công an chủ trì, cùng với các Bộ Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Giao thông vận tải tổ chức họp báo thông báo kết quả kiểm tra các vụ cháy nổ xe cơ giới, phân tích nguyên nhân gây ra cháy..., các việc làm được trong thời gian qua (như báo cáo của các Bộ đã nêu); trên cơ sở đó đưa ra khuyến cáo các biện pháp phòng, chống cháy nổ xe cơ giới.

b) Bộ Giao thông vận tải:

- Tăng cường công tác đăng kiểm phương tiện xe cơ giới; kiểm tra chất lượng an toàn tại cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy; tăng cường quản lý đối với các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, xe máy; quản lý chất lượng an toàn kỹ thuật xe cơ giới theo hướng mở rộng đối tượng áp dụng và quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi có sự cố cháy, nổ liên quan đến lỗi kỹ thuật của phương tiện.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Công an và các cơ quan liên quan rà soát tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến phòng, chống cháy, nổ phương tiện.

c) Bộ Công Thương:

- Tăng cường các biện pháp quản lý xăng dầu theo chuỗi từ tổng đại lý đến các cửa hàng bán lẻ, đặc biệt khâu vận chuyển kiên quyết không để xảy ra việc pha chế những tạp chất, phụ gia trái với quy định;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục kiểm tra chất lượng xăng, dầu, tỷ lệ pha xăng theo quy định.

d) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan như Thông tư số 16/2009/TT-BKHCN ngày 02 tháng 6 năm 2009 hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất của lực lượng Quản lý thị trường.

đ) Bộ Công an tiếp tục đánh giá, phân tích nguyên nhân các trường hợp cháy nổ xe cơ giới; khuyến cáo phòng cháy, chữa cháy để nhân dân biết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Công an, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP
- Các Bộ: GTVT, CT, CA, KH&CN;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH,  KGVX, NC, TH;
Lưu: VT, KTN (5b).C.28

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 119/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp nghe Bộ báo cáo việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 75/TTg-KTN về tăng cường biện pháp phòng, chống cháy nổ xe cơ giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.452

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172