Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 97/2001/QĐ-UB về việc thành lập Ban Quản lý, phát triển vận tải công cộng và xe điện Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 97/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 31/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 97/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN VẬN TẢI CÔNG CỘNG VÀ XE ĐIỆN HÀ NỘI"

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND.
Căn cứ Thông báo số 70/TB-TU, ngày 15/10/2001 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về công tác cán bộ.
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Quản lý, phát triển vận tải công cộng và xe điện Hà Nội.

- Ban Quản lý, phát triển vận tải công cộng và xe điện Hà Nội trực thuộc UBND Thành phố, có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước và được sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý, phát triển vận tải công cộng và xe điện Hà Nội:

I. BAN QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN VẬN TẢI CÔNG CỘNG VÀ XE ĐIỆN HÀ NỘI CÓ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ NHƯ SAU:

1. Chức năng:

- Thực hiện nhiệm vụ của UBND thành phố Hà Nội giao về điều hành các hoạt động, các dự án có liên quan đến việc phát triển vận tải công cộng và xe điện Hà Nội.

- Tham mưu tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng giao thông phục vụ vận tải công cộng và xe điện Hà nội.

- Đề xuất các chủ trương, biện pháp, huy động và quản lý các nguồn lực để đầu tư phát triển mạng giao thông phục vụ vận tải công cộng và xe điện Hà Nội.

- Phối hợp với các ngành thuộc Thành phố lập và thực hiện kế hoạch phát triển vận tải công cộng và xe điện Hà Nội.

2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu tổng hợp trình UBND Thành phố về chương trình kế hoạch trung hạn, ngắn hạn; lựa chọn các dự án ưu tiên để phát triển hệ thống các phương tiện vận tải công cộng và xe điện.

- Lập và thực hiện dự án đào tạo cán bộ kỹ thuật quản lý và điều hành hệ thống vận tải công cộng và xe điện.

- Đề xuất với UBND Thành phố về nhu cầu vốn cho các dự án hoặc các biện pháp, phương thức huy động vốn để đầu tư cho các dự án vận tải công cộng và xe điện.

- Xây dựng chương trình dự án thuộc lĩnh vực vận tải công cộng và xe điện; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của chương trình, dự án báo cáo các cơ quan có thẩm quyền Nhà nước giải quyết.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND Thành phố giao.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN:

1. Ban có Trưởng ban và một số Phó trưởng Ban.

2. Ban có Văn phòng tổng hợp và một số bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Biên chế của Ban: trước mắt Ban được sử dung 10 biên chế và một số hợp đồng lao động như : lái xe, bảo vệ, tạp vụ theo quy định của Nhà nước.

4. Việc chi trả tiền lương và các khoản chi phí khác của Ban do Ngân sách Nhà nước Thành phố cấp.

5. Giao Giám đốc các Sở: Kế hoạch- Đầu tư, Tài chính- Vật giá và các Sở, Ngành có liên quan xem xét trình UBND Thành phố quyết định về cấp trụ sở làm việc, phương tiện đi lại và các khoản kinh phí khác để Ban sớm đi vào hoạt động.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch- Đầu tư, Tài chính- Vật giá, Giao thông công chính và các Ngành có liên quan và Giám đốc Công ty Vận tải và dịch vụ hành khách công cộng thi hành quyết định này./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 97/2001/QĐ-UB về việc thành lập Ban Quản lý, phát triển vận tải công cộng và xe điện Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.418

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159