Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 91/2004/QĐ-UB về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01/2004/CT-TTg về chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô và Chỉ thị 18/2003/CT-UB do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 91/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 09/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 91/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/2004/CT-TTG NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2004 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI KHÁCH LIÊN TỈNH BẰNG ÔTÔ VÀ CHỈ THỊ SỐ 18/2003/CT-UB NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2003 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001 ;
Căn cứ Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô ;
Căn cứ Chỉ thị số 18/2003/CT-UB ngày 23 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường các biện pháp giải tỏa các tụ điểm xe khách trái phép và xử lý xe khách hoạt động kinh doanh bất hợp pháp ;
Xét đề nghị của Sở Giao thông Công chánh tại Công văn số 212/GT-VTCN ngày 02 tháng 4 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô và Chỉ thị số 18/2003/CT-UB ngày 23 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường các biện pháp giải tỏa các tụ điểm xe khách trái phép và xử lý xe khách hoạt động kinh doanh bất hợp pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên như sau :

1.1- Trưởng Ban : Ông Nguyễn Văn Đua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

1.2- Phó Trưởng Ban Thường trực : Ông Đỗ Tiến Lực, Phó Giám đốc Sở Giao thông Công chánh.

1.3- Phó Trưởng Ban : Ông Trần Triều Dương, Phó Giám đốc Công an
thành phố.

1.4- Các Ủy viên :

 - Đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp ;

 - Đại điện Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thông tin ;

 - Đại diện Ban An toàn giao thông thành phố ;

 - Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các quận 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Phú, Thủ Đức,
huyện Hóc Môn, Củ Chi và Bình Chánh.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ :

2.1- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chấn chỉnh hoạt động vận tải khách trên địa bàn thành phố theo Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 18/2003/CT-UB ngày 23 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2.2- Tổ chức lực lượng thực hiện, thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch theo tiến độ đề ra.

2.3- Chỉ đạo các cơ quan thông tin báo chí tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về giao thông vận tải và Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố.

2.4- Định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện và những khó khăn vướng mắc về Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ đạo Trung ương.

Điều 3. Ban Chỉ đạo có Tổ Công tác thường trực giúp việc do Lãnh đạo Sở Giao thông Công chánh làm Tổ trưởng, đại diện của Công an thành phố và các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 5
- Thủ tướng Chính phủ
- Bộ Giao thông Vận tải
- Ủy ban nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : CPVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (ĐT/Thg)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 
 
 
Lê Thanh Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 91/2004/QĐ-UB về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01/2004/CT-TTg về chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô và Chỉ thị 18/2003/CT-UB do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.691
DMCA.com Protection Status